Gå til sidens indhold

Forventningerne til stigende salgspriser har toppet

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 6
december 2021
Ændring 0 point
november-december 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
december 2021
Ændring 0 point
november-december 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene december 2021

Andelen af virksomheder der forventer stigende salgspriser/servicetakster eller tilbudspriser ved licitation for byggeriet er faldet en smule tilbage for alle fire erhverv i december. De rekordstore niveauer for forventningerne til salgspriser ser derfor ud til at have toppet i november måned. Det skal bemærkes, at denne måneds undersøgelse er gennemført i begyndelsen af december. Det betyder, at de fleste virksomheder har svaret inden genindførslen af restriktioner mod COVID-19 og inden offentliggørelsen af finansloven, der indeholdt en afskaffelse af håndværkerfradraget.

Virksomheder, der forventer stigende salgspriser/licitationspriser de kommende tre måneder. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/kbd1, kbyg11, baro6 og kbs1

Fortsat stor mangel på arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen samt serviceerhvervene fastholder de høje niveauer med uændrede værdier på plus/minus 1 point sammenlignet med november. Forventningerne til beskæftigelen fremadrettet er desuden positive for industrien og serviceerhvervene, hvor nettotallene er på hhv. 21 og 6, mens det for detailhandlen og bygge- og anlægsbranchen er 0. Således er der altså for begge erhverv lige mange, der forventer henholdsvis stigende og faldende beskæftigelse.

Detailhandlens konjunkturindikator dykker

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i december viser, at industrien og bygge og anlæg er uændrede, mens serviceerhverv og detailhandel falder med hhv. 5 points og 6 points. For detailhandlen skyldes det et markant fald i den faktiske omsætning, hvilket også ses i Detailomsætningsindekset for november måned. For serviceerhvervet skyldes det et fald i alle de tre sammenvejede indikatorer, men det bemærkes, at faldet er fra et højt niveau.

Tillidsindikatoren dykker fortsat

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, faldt fra 115,7 i november til 112,2 i december. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, faldt fra 112,4 til 109,6 i december, grundet faldet i erhvervstilliden0 da månedens forbrugerforventninger fastholdt det svagt negative niveau. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. December 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er stabil

I opslag og dataark for december ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Dec.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

98,9

115,3

114,5

116,3

118,0

112,4

109,6

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

98,1

115,7

114,5

114,4

119,0

115,7

112,2

Industri

Sammensat (bk, sk)

-2

7

4

4

10

6

6

 

Produktionsforventning (sk)

14

25

25

19

27

19

24

 

Ordrebeholdning (bk)

-15

-6

-14

-11

-4

0

-1

 

Færdigvarelagre (bk)

6

-1

0

-3

-7

2

6

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-5

1

1

3

3

1

1

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

5

7

8

10

10

10

13

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-14

-5

-6

-5

-5

-8

-11

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-7

14

14

15

15

16

11

 

Faktisk omsætning (sk)

-9

13

14

17

15

20

15

 

Forventet omsætning (sk)

-1

15

12

12

15

16

10

 

Faktisk forretningssituation

-10

13

16

15

16

13

9

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

12

1

0

-2

0

-1

-7

 

Faktisk omsætning (sk)

28

-3

-11

-9

-7

-6

-19

 

Forventet omsætning (sk)

16

9

11

6

8

4

1

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

7

3

1

4

2

2

4

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 6
december 2021
Ændring 0 point
november-december 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
december 2021
Ændring 0 point
november-december 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

5. januar 2022 - Nr. 1

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene