Gå til sidens indhold

Rekordmange butikker forventer stigende priser

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 6
november 2021
Ændring -4 point
oktober-november 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
november 2021
Ændring -1 point
oktober-november 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene november 2021

Mens hver femte virksomhed i detailhandlen melder om stigende salgspriser de seneste tre måneder, er det nu to ud af fem, der forventer, at salgspriserne vil stige yderligere i løbet af de næste tre måneder. Det er især detailhandel ekskl. bilhandel i alt, hvor det er nu er 49 pct. mod 15 pct. i oktober, der forventer stigende salgspriser. Det er det højeste niveau, der er målt siden statistikken startede i 2011. Den tidligere rekord var på 27 pct. i januar 2012. Denne udvikling kommer efter de seneste tal fra forbrugerprisindekset, som viser den største stigning i over ti år.

Virksomheder der forventer stigende salgspriser de kommende tre måneder 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/kbd1

Fortsat stor mangel på arbejdskraft

For bygge- og anlægsbranchen er andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, begyndt at falde, da andelen er 42 pct. i november mod 47 pct. i oktober. For serviceerhvervene fortsætter stigningen dog til en ny rekord på 37 pct. Her er det bl.a. brancherne for it-konsulenter mv. og operationel service, der trækker yderligere op, mens turisme falder en lille smule.

Stabilisering inden for detailhandlens omsætning dækker over store udsving

Bilhandlen oplever fald i den faktiske omsætning i november måned med et nettotal på minus 32 og trækker dermed det samlede nettotal for detailhandlen ned til minus 1. Dette er dog en stigning fra minus8 i oktober, hvilket er båret kraftigt frem af, at nettotallet for detailhandel ekskl. bilhandel stiger til 3 i november fra minus8 i oktober. Dette betyder, at der nu er flere virksomheder, der melder om fremgang end tilbagegang i omsætningen. Dette flugter med den seneste udvikling i Detailomsætningsindekset.

Fald i industriens konjunkturindikator

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i november viser, at industrien falder med 4 points, primært på grund af faldende produktionsforventninger og stigende færdigvarelagre, der opleves som noget negativt. De tre andre erhverv på er niveau med tallene for oktober måned.

Tillidsindikatoren dykker

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, faldt fra rekordniveauet 119,0 i oktober til 115,7 i november. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, faldt fra 117,9 til 112,4 i november, grundet et markant fald i månedens forbrugerforventninger. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. November 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er stabil

I opslag og dataark for november ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Nov.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

89,7

112,8

115,6

114,4

116,3

117,9

112,4

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

89,5

112,8

116,1

114,5

114,3

119,0

115,7

Industri

Sammensat (bk, sk)

-9

5

7

3

3

10

6

 

Produktionsforventning (sk)

6

24

25

24

18

26

19

 

Ordrebeholdning (bk)

-25

-9

-6

-14

-11

-4

0

 

Færdigvarelagre (bk)

8

1

-1

0

-3

-7

2

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-7

-1

1

1

2

2

1

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

4

5

7

8

9

9

9

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-17

-6

-5

-6

-5

-5

-8

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-13

11

14

14

15

16

16

 

Faktisk omsætning (sk)

-14

10

14

15

17

16

20

 

Forventet omsætning (sk)

-14

13

16

12

13

15

16

 

Faktisk forretningssituation

-12

9

13

16

15

16

13

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

7

4

1

0

-2

0

-1

 

Faktisk omsætning (sk)

30

8

-2

-10

-8

-6

-5

 

Forventet omsætning (sk)

-3

8

9

11

6

9

4

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

7

5

3

1

4

2

2

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 6
november 2021
Ændring -4 point
oktober-november 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 1
november 2021
Ændring -1 point
oktober-november 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

29. november 2021 - Nr. 422

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation