Gå til sidens indhold

Firmaernes salg fortsat på et højt niveau

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
397,5 mia. kr.
november 2021
1,4 %
oktober 2021 - november 2021

Firmaernes køb og salg november 2021

Ændret 14. januar 2022 kl. 08:30

Desværre var det indenlandske salg angivet til at stige i første afsnit, men det var et fald. Ændringen er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 1,4 pct. fra oktober til november. De største procentvise stigninger ses i brancherne transport, finansiering og forsikring samt landbrug, der havde fremgang på hhv. 11,1 pct., 6,2 pct. og 5,4 pct. Det indenlandske salg faldt fra oktober til november med 1,4 pct. Set over tremånedersperioden september-november steg firmaernes samlede salg ekskl. energi med 5,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Stigning i de faktiske tal i november

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viste, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 18,7 pct., når november 2021 sammenlignes med november 2020. De største procentvise stigninger ses inden for brancherne transport, hoteller og restauranter samt industri, der havde stigninger på hhv. 70 pct., 52 pct. samt 21 pct. Udviklingen skal ses i lyset af restriktionerne mod COVID-19 i efteråret 2020.

Høje energipriser giver stor stigning i firmaernes salg inkl. energi

Firmaernes salg i alt inkl. energi steg 38 pct., når november 2021 sammenlignes med november 2020. Den største stigning ses i branchen elforsyning, som er branche 35001 i 127-branchegrupperingen. Salget i denne branche steg fra 45 mia. kr. i november 2020 til 132 mia kr. i november 2021. Udviklingen skal ses i lyset af de store stigninger i energipriserne i 2021, se yderligere information om udviklingen i forbrugerprisindekset i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:5.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for oktober var 389,7 mia. kr. i den seneste offentliggørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:450 og revideres i denne offentliggørelse til 391,9 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

3. kvt.

1.012,6

998,1

1.139,7

 

991,3

975,3

1.116,8

Januar

330,2

353,4

333,3

 

316,9

341,4

309,0

Februar

332,1

336,9

341,0

 

295,3

304,9

303,5

Marts

324,0

335,1

373,6

 

326,8

343,9

389,7

April

336,1

310,1

367,8

 

330,9

305,1

357,5

Maj

333,0

308,7

369,7

 

334,1

297,1

356,5

Juni

331,7

327,0

375,1

 

332,4

338,8

403,1

Juli

338,5

332,2

371,0

 

323,5

318,5

350,5

August

336,7

332,0

377,9

 

325,4

310,7

361,3

September

337,4

333,9

390,8

 

342,5

346,2

404,9

Oktober

351,6

338,8

391,9

 

372,0

354,3

401,0

November

343,0

340,5

397,5

 

351,8

348,2

413,4

December

334,9

341,2

.

 

371,0

389,2

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Okt.
2021

 

Nov.
2021

 

Æn-
dring

 

Juni
2021
- aug.
2021

Sept.
2021
- nov.
2021

Æn-
dring

 

Nov.
2020

 

Nov.
2021

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

391,9

397,5

1,4

1124,0

1180,1

5,0

348,2

413,4

18,7

I alt inkl. energi mv.

522,1

523,3

0,2

1331,8

1535,9

15,3

401,1

554,4

38,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,3

9,8

5,4

30,4

28,8

-5,4

11,1

10,8

-2,7

Industri

77,1

79,0

2,5

221,4

231,5

4,6

67,8

81,8

20,7

Bygge og anlæg

27,7

28,5

3,1

81,3

84,2

3,5

29,1

33,0

13,5

Handel

139,9

138,3

-1,1

412,6

419,5

1,7

132,0

147,1

11,4

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

16,6

15,4

-7,3

48,3

48,2

-0,2

16,9

17,2

1,9

Engroshandel

89,3

88,1

-1,3

262,8

269,1

2,4

79,8

92,1

15,5

Detailhandel

34,0

34,8

2,4

101,5

102,2

0,7

35,3

37,8

6,8

Transport

53,8

59,8

11,1

139,0

162,7

17,1

35,3

60,2

70,4

Hoteller og restauranter

7,1

6,0

-15,8

16,0

19,2

20,0

3,8

5,8

51,7

Information og kommunikation

17,8

17,1

-4,0

51,6

52,7

2,2

16,9

17,2

1,7

Finansiering og forsikring

8,1

8,5

6,2

24,5

25,5

4,2

8,0

8,9

11,2

Ejendomshandel og udlejning

8,0

7,4

-7,6

20,3

23,6

16,2

4,2

5,0

17,0

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
397,5 mia. kr.
november 2021
1,4 %
oktober 2021 - november 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

14. januar 2022 - Nr. 13

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation