Gå til sidens indhold

Firmaernes salg næsten uændret i oktober

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
389,7 mia. kr.
oktober 2021
0,1 %
september 2021 - oktober 2021

Firmaernes køb og salg oktober 2021

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 0,1 pct. fra september til oktober, på trods af et fald i det indenlandske salg på 1,4 pct. De største ændringer ses i brancherne transport samt hoteller og restauranter, der havde en fremgang på hhv. 9,1 pct. og 8,3 pct. Der var derimod tilbagegang i brancherne finansiering og forsikring samt engroshandel på hhv. 9,5 pct. og 2,2 pct. Udviklingen skal ses i lyset af det seneste års restriktioner mod COVID-19. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Stigning i de faktiske tal i oktober

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viste, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 13,0 pct., når oktober 2021 sammenlignes med oktober 2020. Stigningen er båret af stigninger inden for brancherne hoteller og restauranter, transport samt industri, der havde stigninger på hhv. 66,7 pct., 49,9 pct. samt 13,5 pct. Udviklingen skal ses i lyset af restriktionerne mod COVID-19.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for tredje kvartal blev opjusteret fra 1.093,7 mia. kr. i forrige offentliggørelse, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:403, til 1.137,3 mia. kr. i denne offentliggørelse. De faktiske tal blev tilsvarende opjusteret fra 1.071,4 mia. kr. i forrige offentliggørelse til 1.115,4 mia. kr. i denne offentliggørelse. Revisionerne skyldes, at der nu er modtaget momsangivelser fra de firmaer, der indberetter moms kvartalsvist.

Firmaernes salg i alt inkl. energi mv. steg 3,4 pct. fra september til oktober, og havde en årsudvikling på 27,6 pct. Salget omfatter branchen elforsyning, som er branche 35001 i 127-branchegrupperingen. Salget i denne branche kan være berørt af store udsving på grund af prisstigninger samt en række andre særlige forhold. Momsindberetningerne for enkelte firmaer er derfor ikke altid retvisende for salget, som det opgøres i denne statistik.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

3. kvartal

1.011,9

997,0

1.137,3

 

991,3

975,3

1.115,4

Januar

330,1

353,2

333,7

 

316,9

341,4

309,4

Februar

332,1

337,0

341,4

 

295,3

304,8

303,8

Marts

324,7

336,4

375,6

 

326,8

343,9

390,0

April

336,8

310,3

368,1

 

330,9

305,1

357,7

Maj

332,5

308,2

369,4

 

334,1

297,0

356,7

Juni

331,4

326,8

375,2

 

332,4

338,6

403,4

Juli

338,7

331,9

370,7

 

323,5

318,5

350,2

August

336,6

331,5

377,3

 

325,4

310,7

361,0

September

336,7

333,6

389,2

 

342,5

346,1

404,1

Oktober

351,0

337,7

389,7

 

372,0

354,3

400,4

November

343,0

340,2

.

 

351,8

348,1

.

December

335,7

342,2

.

 

371,0

389,3

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Sept.
2021

 

Okt.
2021

 

Æn-
dring

 

Maj
2021
- juli
2021

Aug.
2021
- okt.
2021

Æn-
dring

 

Okt.
2020

 

Okt.
2021

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

389,2

389,7

0,1

1115,4

1156,2

3,7

354,3

400,4

13,0

I alt inkl. energi mv.

485,9

502,2

3,4

1293,1

1448,5

12,0

402,3

513,2

27,6

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,6

9,3

-2,4

30,8

28,3

-8,0

10,1

9,4

-6,8

Industri

74,6

75,5

1,2

223,8

222,8

-0,5

67,7

76,8

13,5

Bygge og anlæg

27,8

27,5

-1,1

80,9

82,9

2,4

27,8

28,5

2,4

Handel

141,3

140,1

-0,8

412,9

419,1

1,5

133,6

141,6

6,0

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

16,4

16,7

2,1

48,1

49,4

2,6

15,5

16,3

5,2

Engroshandel

91,6

89,6

-2,2

262,7

269,3

2,5

83,2

90,6

8,9

Detailhandel

33,3

33,8

1,5

102,1

100,5

-1,6

34,8

34,7

-0,4

Transport

49,0

53,5

9,1

132,8

150,8

13,6

35,3

53,0

49,9

Hoteller og restauranter

6,3

6,8

8,3

14,3

18,9

32,6

4,2

7,0

66,7

Information og kommunikation

17,8

17,9

0,4

51,0

53,1

4,0

16,5

18,3

11,1

Finansiering og forsikring

8,9

8,0

-9,5

23,9

25,4

6,3

7,5

8,7

14,8

Ejendomshandel og udlejning

8,1

8,0

-0,8

19,5

23,4

20,3

10,0

11,6

15,4

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
389,7 mia. kr.
oktober 2021
0,1 %
september 2021 - oktober 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

15. december 2021 - Nr. 450

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation