Gå til sidens indhold

Firmaernes salg steg 2,7 pct. i september

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
373,6 mia. kr.
september 2021
2,7 %
august 2021 - september 2021

Firmaernes køb og salg september 2021

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 2,7 pct. fra august til september. På trods af den positive udvikling for måneden havde tredje kvartal en samlet negativ udvikling på 1,2 pct., når kvartalet sammenlignes med andet kvartal. Udviklingen for kvartalet var bredt funderet, dog havde enkelte af brancherne en positiv udvikling, fx transport, der steg 13,6 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Positiv udvikling i industriens salg fra august til september

Udviklingen for september viste, at industriens salg steg med 2,3 pct. i forhold til august. Udviklingen genfindes i den beslægtede statistik over "Industriens produktion og omsætning", hvor omsætningen steg, mens produktionsindekset faldt, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:395.

Stor stigning i de faktiske tal i september

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viste, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 11,9 pct., når september 2021 sammenlignes med september 2020. Stigningen er båret af stigninger inden for brancherne i transport og industri, der havde stigninger på hhv. 43,3 og 11,5 pct.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for juli var 366,9 mia. kr. og august 371,3 mia. kr. i den seneste offentliggørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:371. Disse måneder revideres i denne offentliggørelse for juli ned til 356,4 mia. kr. og for august op til 363,6 mia. kr.

Fra 1. juli 2021 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Det betyder, at firmaerne kan tilmelde sig One Stop Shop, der er en ny, frivillig ordning, som er indført for at forenkle momsafregningen. Ordningen betyder, at firmaer i EU kan indberette og betale moms af firmaets salg til hele EU gennem den nationale skattemyndighed. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at salget fra de firmaer, der benytter denne ordning, udgør en yderst begrænset del af det samlede salg, og derfor påvirkes kvaliteten af denne statistik ikke. Data fra One Stop Shop vil blive indarbejdet i Firmaernes køb og salg, når data gøres tilgængelige for Danmarks Statistik.

Firmaernes salg i alt inkl. energi mv. steg 4,6 pct. fra august til september, og havde en årsudvikling på 21,9 pct. Salget omfatter branchen elforsyning, som er branche 35001 i 127-branchegrupperingen. Salget i denne branche kan være berørt af store udsving på grund af en række særlige forhold, og momsindberetningerne for disse firmaer er derfor ikke nødvendigvis retvisende for opgørelsen af det samlede salg.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

3. kvt.

1.011,9

997,0

1.093,7

 

991,3

974,9

1.071,4

Januar

330,4

354,1

334,2

 

316,9

341,4

309,5

Februar

332,1

336,9

341,4

 

295,3

304,8

303,9

Marts

325,1

337,2

376,7

 

326,8

343,9

390,2

April

336,9

309,6

367,0

 

330,9

305,0

357,2

Maj

331,5

306,9

366,9

 

334,1

297,0

356,0

Juni

329,9

324,9

373,5

 

332,4

338,6

403,9

Juli

339,0

332,2

356,4

 

323,5

318,3

336,2

August

336,2

330,5

363,6

 

325,4

310,6

347,8

September

336,8

334,3

373,6

 

342,5

346,0

387,3

Oktober

353,1

340,4

.

 

372,0

354,7

.

November

342,9

340,3

.

 

351,8

348,6

.

December

336,3

343,1

.

 

371,0

389,8

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Aug
2021
 

Sep.
2021
 

Æn-
dring
 

Apr. 2021
- juni
2021

Juli 2021
- sep.
2021

Æn-
dring
 

Sep.
2020
 

Sep.
2021
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

363,6

373,6

2,7

1107,4

1093,7

-1,2

346,0

387,3

11,9

I alt inkl. energi mv.

445,8

466,4

4,6

1264,4

1333,4

5,5

390,2

475,6

21,9

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,4

9,3

-1,4

30,3

28,4

-6,3

10,7

9,8

-8,5

Industri

71,5

73,1

2,3

226,4

215,4

-4,8

72,2

80,5

11,5

Bygge og anlæg

26,2

26,1

-0,6

81,1

77,1

-5,0

29,0

28,9

-0,3

Handel

131,8

134,9

2,4

410,1

399,0

-2,7

128,8

138,3

7,4

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

15,7

15,8

0,6

47,8

47,3

-1,0

15,6

15,8

1,8

Engroshandel

84,5

87,6

3,7

260,7

256,6

-1,6

82,7

91,8

11,0

Detailhandel

31,6

31,5

-0,3

101,6

95,0

-6,5

30,5

30,7

0,6

Transport

47,8

48,4

1,2

125,1

142,1

13,6

34,2

49,0

43,3

Hoteller og restauranter

4,4

4,6

4,8

12,5

13,2

5,8

5,0

5,4

6,8

Information og kommunikation

16,9

17,4

2,9

51,2

50,6

-1,2

17,0

18,0

6,2

Finansiering og forsikring

8,5

8,7

2,8

23,7

24,8

4,6

6,1

8,8

43,0

Ejendomshandel og udlejning

6,8

7,5

10,2

21,1

20,1

-4,8

5,1

6,1

19,4

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
373,6 mia. kr.
september 2021
2,7 %
august 2021 - september 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. november 2021 - Nr. 403

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation