Gå til sidens indhold

Firmaernes salg i august er forsat på et højt niveau

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
371,3 mia. kr.
august 2021
1,2 %
juli 2021 - august 2021

Firmaernes køb og salg august 2021

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 1,2 pct. fra juli til august. Udviklingen var båret af et stigende salg inden for brancherne transport på 3,0 pct., industri på 0,7 pct. samt bygge og anlæg på 4,0 pct. Det indenlandske salg ekskl. energi steg med 1,8 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I denne offentliggørelse ses nærmere på branchen teater, musik og kunst, der forsat er under niveauet før COVID-19-pandemien.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Salget stadig lavt i brancherne inden for teater, musik og kunst

Tallene for første halvår 2021 viste, at salget inden for brancherne teater, musik og kunst fortsat er lavere end i 2020 og dermed endnu ikke har nået tilbage på niveauet før COVID-19. Samlet har der været et fald på 48 pct. eller 1,1 mia. kr., når første halvår af 2021 sammenlignes med første halvår af 2019. Ved samme sammenligning ses, at teater- og koncertvirksomhed har lidt et fald på 49 pct. Omvendt ses, at salget inden for kunstnerisk skaben steg med 15 pct. Kunstnerisk skaben omfatter selvstændigt udøvende kunstnere, hvis værker kan ses eller høres, men som ikke fremføres af kunstneren selv, fx billedkunst, design, musik, koreografi og skrivevirksomhed mv.

Firmaernes salg i branchen for "teater, musik og kunst" i løbende priser, ikke sæsonkorrigeret. 1. halvårKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44

Stor stigning i de faktiske tal i august

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viste, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 15,5 pct., når august 2021 sammenlignes med august 2020. Stigningen er båret af stigninger inden for brancherne i transport og industri, der havde stigninger på hhv. 52,8 og 14,5 pct.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for juli var 366,8 mia. kr. i den seneste offentliggørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:332 og revideres i denne offentliggørelse op til 366,9 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

Januar

330,5

353,9

333,7

 

316,9

341,4

309,2

Februar

332,3

336,9

341,8

 

295,3

304,8

304,0

Marts

325,4

337,6

376,5

 

326,8

343,9

389,1

April

336,9

310,2

368,1

 

330,9

305,0

357,7

Maj

332,0

307,2

367,6

 

334,1

297,0

356,2

Juni

330,3

325,6

373,5

 

332,4

338,5

402,5

Juli

338,1

331,0

366,9

 

323,5

318,2

348,2

August

334,3

327,9

371,3

 

325,4

310,6

358,7

September

337,7

335,5

.

 

342,5

346,0

.

Oktober

352,8

339,9

.

 

372,0

354,7

.

November

342,8

340,4

.

 

351,8

348,5

.

December

335,9

343,2

.

 

371,0

389,5

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Juli
2021
 

Aug.
2021
 

Æn-
dring
 

Mar.2021
-maj
2021

Juni2021
- aug.
2021

Æn-
dring
 

Aug.
2020
 

Aug.
2021
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

366,9

371,3

1,2

1112,1

1111,7

-0,0

310,6

358,7

15,5

I alt inkl. energi mv.

433,5

451,9

4,2

1259,3

1316,3

4,5

351,8

429,7

22,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,4

8,7

-7,3

30,0

29,1

-3,2

9,6

8,5

-11,5

Industri

71,7

72,2

0,7

228,8

218,9

-4,3

61,3

70,2

14,5

Bygge og anlæg

26,5

27,5

4,0

83,2

81,5

-2,0

23,9

27,2

13,5

Handel

135,7

135,1

-0,4

418,6

407,2

-2,7

121,8

134,2

10,2

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

16,2

16,1

-0,8

48,5

47,9

-1,1

13,8

14,9

8,0

Engroshandel

86,0

85,6

-0,5

265,8

258,0

-2,9

76,0

85,1

12,0

Detailhandel

33,5

33,5

-0,1

104,3

101,3

-2,9

32,0

34,2

6,9

Transport

46,5

47,9

3,0

121,2

138,8

14,5

31,3

47,9

52,8

Hoteller og restauranter

5,2

5,1

-3,0

10,5

15,0

42,6

5,2

5,7

8,4

Information og kommunikation

16,6

17,2

3,4

50,7

51,2

1,1

13,6

15,3

12,3

Finansiering og forsikring

7,8

8,5

8,8

22,9

24,5

7,0

5,7

7,1

24,7

Ejendomshandel og udlejning

6,5

7,2

10,2

21,8

20,2

-7,3

3,9

4,9

25,4

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
371,3 mia. kr.
august 2021
1,2 %
juli 2021 - august 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

13. oktober 2021 - Nr. 371

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation