Gå til sidens indhold

Firmaernes salg på højere niveau end før COVID-19

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
366,8 mia. kr.
juli 2021
-1,9 %
juni 2021 - juli 2021

Firmaernes køb og salg juni og juli 2021

Ændret 17. september 2021 kl. 11:35

Opgørelsen af råstofindvinding og forsyningsindustri er i forbindelse med denne offentliggørelse blevet væsentligt nedjusteret, hvilket ikke påvirker hovedtallene i opgørelsen, da disse beregnes ekskl. energi. Det var ikke præciseret ved offentliggørelsen. Læs mere i sidste afsnit.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 9,6 pct., når første halvår 2021 sammenlignes med første halvår 2020, og salget er nu på et højere niveau end før COVID-19. Stigningen fordeler sig med en stigning på 10,5 pct. i salget til udlandet og en stigning på 9,2 pct. i det indenlandske salg ekskl. energi. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Denne offentliggørelse indeholder firmaernes indberettede momsangivelser for første halvår 2021, og opgørelsen er dermed et præcist billede af salget for halvåret.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Lille fald i firmaernes salg i juli

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt fra juni til juli med 1,9 pct. og endte med en total på 366,8 mia. kr. i juli måned. Det indenlandske salg ekskl. energi faldt 3,2 pct. i juli. Faldet var bredt funderet, men, som det fremgår af de udvalgte erhvervshovedgrupper, var mest markant inden for landbrug, skovbrug og fiskeri.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Stor stigning i de faktiske tal i juli

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 9,5 pct. når juli 2021 sammenlignes med juli 2020. Stigningen er specielt båret af stigningerne inden for brancherne i transport og handel, der havde stigninger på hhv. 38,1 pct. og 7,7 pct.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for maj var 363,5 mia. kr. i den seneste offentliggørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:263 og revideres i denne offentliggørelse op til 367,4 mia. kr.

Opgørelsen af råstofindvinding og forsyningsindustri er i forbindelse med denne offentliggørelse blevet nedjusteret. Dette skyldes ny information fra andre kilder, der har vist, at den hidtidige opgørelse desværre ikke har været retvisende. Tallene for fjerde kvartal 2020 er nedjusteret 11 mia. kr. og 43 mia. kr. for første kvartal 2021.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

Januar

330,5

353,9

333,3

 

316,9

341,4

308,9

Februar

332,3

337,0

341,7

 

295,3

304,8

303,7

Marts

325,2

337,6

376,1

 

326,8

343,8

388,7

April

336,7

309,7

367,7

 

330,9

304,9

358,1

Maj

331,9

306,9

367,4

 

334,1

297,0

356,5

Juni

330,3

325,6

373,9

 

332,4

338,3

402,6

Juli

338,0

330,6

366,8

 

323,5

318,1

348,4

August

334,7

328,5

.

 

325,4

310,5

.

September

337,6

335,3

.

 

342,5

345,8

.

Oktober

353,0

339,7

.

 

372,0

354,6

.

November

342,7

340,4

.

 

351,8

348,4

.

December

336,3

343,6

.

 

371,0

389,3

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Juni
2021
 

Juli
2021
 

Æn-
dring
 

Feb.2021
- april
2021

Maj2021
- juli
2021

Æn-
dring
 

Juli
2020
 

Juli
2021
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

373,9

366,8

-1,9

1085,5

1108,1

2,1

318,1

348,4

9,5

I alt inkl. energi mv.

431,4

431,4

-0,0

1227,7

1284,6

4,6

357,3

404,5

13,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,0

9,4

-14,5

29,9

30,3

1,2

8,7

8,1

-6,7

Industri

75,2

71,9

-4,4

222,0

223,4

0,6

60,8

65,6

7,9

Bygge og anlæg

28,2

27,4

-2,7

83,2

83,5

0,4

20,9

22,3

6,5

Handel

136,4

135,1

-0,0

409,1

408,2

-0,2

118,4

127,5

7,7

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

15,7

16,2

3,2

47,0

47,9

1,8

14,3

14,3

-0,1

Engroshandel

86,2

85,6

-0,8

260,3

258,5

-0,7

72,2

79,6

10,2

Detailhandel

34,5

33,3

-3,5

101,7

101,8

0,0

31,8

33,6

5,6

Transport

44,6

46,3

3,8

115,6

132,0

14,3

33,4

46,1

38,1

Hoteller og restauranter

4,7

5,2

10,7

9,0

13,9

54,6

5,4

5,4

-0,4

Information og kommunikation

17,4

16,6

-4,2

50,9

50,6

-0,4

15,1

15,1

0,0

Finansiering og forsikring

7,3

7,0

-3,9

21,6

21,5

-0,6

7,6

7,4

-2,1

Ejendomshandel og udlejning

6,4

6,4

-0,0

22,3

19,5

-12,2

10,5

10,0

-3,9

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
366,8 mia. kr.
juli 2021
-1,9 %
juni 2021 - juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

17. september 2021 - Nr. 332

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation