Gå til sidens indhold

Mere end 2,9 mio. lønmodtagere i november

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) november 2021

I november 2021 steg antallet af lønmodtagere med 17.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,6 pct. sammenlignet med oktober. I november var der dermed 2.915.000 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. Det er 114.000 flere personer med lønmodtagerjob end før den første nedlukning pga. COVID-19. Det svarer til en stigning på 4,1 pct. siden februar 2020.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere både i det private og i det offentlige

I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 15.000 personer fra oktober til november. Det svarer til 0,7 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 3.000 personer i samme periode, svarende til 0,3 pct. Sammenlignet med februar 2020 var der i november 2021 82.000 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer og 32.000 flere i offentlig forvaltning og service. Det svarer til stigninger på hhv. 4,2 og 3,8 pct.

30.000 flere lønmodtagere i sundhed og socialvæsen siden februar 2020

I branchen sundhed og socialvæsen er lønmodtagerbeskæftigelsen steget fra 510.000 personer i februar 2020 til 540.000 i november 2021. Det svarer til en stigning på 5,9 pct. siden februar 2020. Fra oktober til november er antallet af lønmodtagere steget med 2.000 personer, efter fald i antallet af lønmodtagere de foregående fire måneder. Beskæftigelsesudviklingen i branchen siden februar 2020 er påvirket af COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine, som har bidraget til flere lønmodtagere i både det private og det offentlige.

Beskæftigelsen i handel er steget med 19.000 personer siden februar 2020

I branchen handel er antallet af lønmodtagere steget med 4.000 personer fra oktober til november, svarende til en stigning på 0,9 pct. Det er 10. måned i træk, at beskæftigelsen i handel er steget. Samlet set er antallet af lønmodtagere i branchen steget med 19.000 personer siden februar 2020. Det svarer til en stigning på 4,3 pct.

Samme antal lønmodtagere i kultur og fritid som før første nedlukning

Med 58.000 lønmodtagere i kultur og fritid i november er beskæftigelsen i branchen for første gang på niveau med beskæftigelsen før første nedlukning. Fra oktober til november steg antallet af lønmodtagere med 1.000 personer. Det svarer til en stigning på 1,2 pct.

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til februar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Oktober
2021*
 

November 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- nov. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800680

2897466

2914808

0,6

114128

4,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42506

41919

41856

-0,2

-650

-1,5

Råstofindvinding

4466

3877

3855

-0,6

-611

-13,7

Industri

309965

316286

318037

0,6

8072

2,6

Energiforsyning

11189

11633

11854

1,9

665

5,9

Vandforsyning og renovation

11904

12677

12805

1,0

901

7,6

Bygge og anlæg

168888

180280

181164

0,5

12276

7,3

Handel

436669

451452

455393

0,9

18724

4,3

Transport

142118

139314

140403

0,8

-1715

-1,2

Hoteller og restauranter

120706

124086

125424

1,1

4718

3,9

Information og kommunikation

112117

119685

120345

0,6

8228

7,3

Finansiering og forsikring

83960

85533

86182

0,8

2222

2,6

Ejendomshandel og udlejning

41352

43109

43328

0,5

1976

4,8

Videnservice

153590

164592

165480

0,5

11890

7,7

Rejsebureauer, rengøring og anden

 

 

 

 

 

 

operationel service

156025

160062

161687

1,0

5662

3,6

Offentlig administration, forsvar og politi

148728

157249

158286

0,7

9558

6,4

Undervisning

224857

227374

227463

0,0

2606

1,2

Sundhed og socialvæsen

510395

538202

540345

0,4

29950

5,9

Kultur og fritid

57631

56967

57633

1,2

2

0,0

Andre serviceydelser mv.

63156

62706

62793

0,1

-363

-0,6

Uoplyst aktivitet

459

463

476

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Oktober
2021*
 

November 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- nov. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800680

2897466

2914808

0,6

114128

4,1

Offentlig forvaltning og service

834425

863659

866303

0,3

31878

3,8

Virksomheder og organisationer1

1965796

2033320

2048005

0,7

82209

4,2

Uoplyst sektor

459

487

500

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i oktober opjusteret med under 1.000 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. januar 2022 - Nr. 20

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation