Gå til sidens indhold

12.000 flere lønmodtagere i oktober

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) oktober 2021

I oktober steg antallet af lønmodtagere med 12.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct. sammenlignet med september. I oktober var der dermed 2.895.000 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. Det er niende måned i træk med en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen, og antallet af lønmodtagere er siden januar steget med i alt 135.000 personer. I sektoren virksomheder og organisationer er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 119.000 personer siden januar, og i sektoren offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 15.000 i samme periode.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Stor stigning i antallet af lønmodtagere i hoteller og restauranter

Fra september til oktober steg antallet af lønmodtagere i branchen hoteller og restauranter med 2,3 pct. Det svarer til 2.800 flere lønmodtagere i oktober. Siden april i år, hvor branchen havde det laveste antal lønmodtagere i perioden med COVID-19, er beskæftigelsen steget med 39.000 personer. Det svarer til en stigning på 45,4 pct. siden april 2021. I oktober var der 124.000 lønmodtagere i branchen. Det er 3.400 flere end før den første nedlukning i februar 2020.  

Også en stigende lønmodtagerbeskæftigelse i kultur og fritid

I branchen kultur og fritid steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 1,1 pct. fra september til oktober. Det svarer til 600 flere personer i branchen i oktober. Med 57.000 lønmodtagere i kultur og fritid i oktober er beskæftigelsen steget med 17,1 pct. siden april 2021, hvor branchen havde det laveste antal lønmodtagere i perioden med COVID-19. Sammenlignet med februar 2020 var der dog fortsat 800 færre lønmodtagere i branchen i oktober.  

Beskæftigelsen i handel er steget ni måneder i træk

I branchen handel steg antallet af lønmodtagere med 3.100 personer fra september til oktober. Det er niende måned i træk, at beskæftigelsen i handel er steget. Samlet set er antallet af lønmodtagere i branchen steget med 19.000 personer siden januar 2021. Det svarer til en stigning på 4,3 pct. 

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til februar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

September
2021*
 

Oktober 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- okt. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800988

2883387

2895331

0,4

94343

3,4

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42516

42176

41860

-0,7

-656

-1,5

Råstofindvinding

4466

3896

3877

-0,5

-589

-13,2

Industri

309969

314353

316255

0,6

6286

2,0

Energiforsyning

11204

11571

11631

0,5

427

3,8

Vandforsyning og renovation

11909

12600

12678

0,6

769

6,5

Bygge og anlæg

169002

179485

180022

0,3

11020

6,5

Handel

436735

447840

450906

0,7

14171

3,2

Transport

142149

138700

139008

0,2

-3141

-2,2

Hoteller og restauranter

120599

121272

124028

2,3

3429

2,8

Information og kommunikation

112122

119337

119697

0,3

7575

6,8

Finansiering og forsikring

83991

85202

85263

0,1

1272

1,5

Ejendomshandel og udlejning

41360

42739

43026

0,7

1666

4,0

Videnservice

153575

163424

164827

0,9

11252

7,3

Rejsebureauer, rengøring og anden

 

 

 

 

 

 

operationel service

156003

158876

160111

0,8

4108

2,6

Offentlig administration, forsvar og politi

148724

157301

157764

0,3

9040

6,1

Undervisning

224764

227284

227051

-0,1

2287

1,0

Sundhed og socialvæsen

510584

538049

537288

-0,1

26704

5,2

Kultur og fritid

57706

56275

56895

1,1

-811

-1,4

Andre serviceydelser mv.

63151

62557

62716

0,3

-435

-0,7

Uoplyst aktivitet

459

451

428

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

September
2021*
 

Oktober 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- okt. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2800988

2883387

2895331

0,4

94343

3,4

Offentlig forvaltning og service

834466

863252

862873

0,0

28407

3,4

Virksomheder og organisationer1

1966063

2019683

2032030

0,6

65967

3,4

Uoplyst sektor

459

451

428

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere revideret for månederne april til september. I alle månederne er revisionerne under 1.000 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2021 - Nr. 464

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation