Gå til sidens indhold

Lille fald i ledigheden i juli

Arbejdsløsheden (md.) juli 2021

Fra juni til juli faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 500 til 108.600, svarende til en uændret ledighedsprocent på 3,8 pct. De 108.600 er det laveste niveau siden februar 2020, og ledigheden er nu sammenlagt faldet med 48.100 siden maj 2020. Den ligger dog fortsat 5.800 over niveauet i februar 2020, umiddelbart inden COVID-19 medførte kraftige ledighedsstigninger.

Ledigheden fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Lille fald for såvel aktiverede og ikke-aktiverede ledige

Fra juni til juli faldt antallet af ledige, der ikke er i aktivering, med 400 til 95.100, mens antallet af ledige i aktivering faldt med 100 til 13.500.   

Faldende ledighedsprocent for mænd

Fra juni til juli faldt ledigheden for mænd med 1.000 til 54.900, mens ledigheden for kvinder steg med 500 til 53.700. Det betyder, at ledighedsprocenten for mænd er faldet fra 3,8 pct. til 3,7 pct., mens den for kvinder ligger uændret på 3,9 pct.

Ledighedsstigning for de yngste

Fra juni til juli er ledigheden for de 16-24-årige og for de 25-29-årige steget med 0,1 procentpoint, mens ledigheden for de 30-39-årige er faldet med 0,1 procentpoint. De øvrige aldersgrupper har uændrede ledighedsprocenter fra juni til juli.

Ledigheden faldt mest på Bornholm

Ledigheden faldt med 0,2 procentpoint mest på Bornholm fra juni til juli. I Byen København, Københavns omegn, Sydjylland og Nordjylland faldt den med 0,1 procentpoint, mens landets øvrige landsdele havde uændrede ledighedsprocenter fra juni til juli. Herefter er ledigheden fortsat lavest i Vestjylland med 2,7 pct. og højest i Byen København med 5,1 pct.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2021

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

1.000 personer

pct.

Ledige

128,2

114,2

109,1

108,6

4,5

4,0

3,8

3,8

Nettoledige

116,2

100,9

95,6

95,1

4,1

3,5

3,3

3,3

Dagpengemodtagere

101,0

87,5

83,6

83,9

Kontanthjælpsmodtagere

15,2

13,3

12,0

11,2

Aktiverede

12,0

13,3

13,5

13,5

Dagpengemodtagere

9,3

9,9

10,0

9,9

Kontanthjælpsmodtagere

2,7

3,4

3,5

3,5

Mænd

63,3

58,6

55,9

54,9

4,3

4,0

3,8

3,7

Kvinder

64,9

55,6

53,2

53,7

4,7

4,0

3,9

3,9

16-24 år

6,9

6,1

5,8

6,1

1,7

1,5

1,4

1,5

25-29 år

23,1

22,0

20,7

21,1

7,5

7,2

6,8

6,9

30-39 år

34,8

31,4

30,2

29,8

6,1

5,5

5,3

5,2

40-49 år

24,4

21,2

20,3

20,0

3,7

3,3

3,1

3,1

50-59 år

25,5

21,8

20,7

20,3

3,8

3,3

3,1

3,1

60-66 år2

13,5

11,6

11,3

11,3

5,3

4,5

4,4

4,4

Heraf 65-66 årige3

1,5

1,5

1,5

1,4

Byen København

26,9

24,0

23,0

22,8

6,1

5,4

5,2

5,1

Københavns omegn

13,5

12,3

11,8

11,6

5,0

4,6

4,4

4,3

Nordsjælland

7,7

6,8

6,5

6,4

3,5

3,1

2,9

2,9

Bornholm

0,8

0,7

0,6

0,6

4,5

4,2

3,8

3,6

Østsjælland

4,8

4,2

4,0

3,9

3,8

3,4

3,2

3,2

Vest- og Sydsjælland

11,4

10,3

9,8

9,8

4,2

3,8

3,7

3,7

Fyn

10,6

9,4

9,0

9,0

4,6

4,1

3,9

3,9

Sydjylland

12,9

11,4

10,7

10,5

3,7

3,3

3,1

3,0

Østjylland

19,8

17,5

16,7

16,9

4,5

3,9

3,8

3,8

Vestjylland

6,5

5,8

5,5

5,6

3,2

2,8

2,7

2,7

Nordjylland

13,2

11,8

11,4

11,4

4,7

4,2

4,1

4,0

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 130.000 ledige i juli

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i juli 130.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de adspurgte oplyser, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i over-ensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19-nedlukningen og hjælpepakkers betydning

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for juli 2021 (pdf). De seneste sæsonkorrigerede tal er som vanligt revideret lidt. Seneste revisioner for april, maj og juni ligger på hhv. minus 100, +300 og +500. Disse revisioner skyldes både små justeringer af de faktiske ledighedsregistreringer og sæsonkorrektions-beregningen.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2021 - Nr. 306

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation