Gå til sidens indhold

Ledigheden falder fortsat

Arbejdsløsheden (md.) juni 2021

Fra maj til juni faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 5.300 til 108.600, svarende til en ledighedsprocent på 3,8 pct. og et fald på 0,2 procentpoint. Ledigheden er på det laveste niveau, siden COVID-19-krisens start i marts 2020. Ledigheden er sammenlagt faldet med 20.000 i maj og juni 2021, men ledigheden for juni ligger fortsat 6.000 over niveauet i februar 2020, umiddelbart før COVID-19.

Ledigheden fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Nettoledigheden falder, mens flere ledige kommer i aktivering

Fra maj til juni faldt antallet af nettoledige med 5.700 til 94.800, mens antallet af ledige i aktivering steg med 400 til 13.800. Begge dele indikerer, at vi er på vej tilbage til situationen fra før COVID-19. COVID-19 medførte fra februar til maj 2020 nemlig en kraftig stigning i nettoledigheden på næsten 50 pct. samtidig med, at antallet af aktiverede ledige blev mere end halveret. 

Samme ledighedsprocent for mænd og kvinder

Fra maj til juni faldt ledigheden for kvinder med 2.600 til 52.700, mens ledigheden for mænd faldt med 2.700 til 55.900. Ledighedsprocenten er for begge køn 3,8.

Størst ledighedsfald fald blandt de 25-29-årige

Ledigheden er i juni faldet for alle de opgjorte aldersgrupper. Det største ledighedsfald på 0,4 procentpoint var for de 25-29-årige, der dog fortsat har den højeste ledighedsprocent på 6,7 pct.

Ledigheden faldt i alle landsdele

Ledigheden er fra maj til juni faldet i alle landsdele, og faldene er ret ensartede. Det er fortsat Vestjylland, der har landets laveste ledighedsprocent med 2,7 pct., mens Byen København har den højeste ledighedsprocent med 5,2 pct.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2021

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

1.000 personer

pct.

Ledige

126,6

128,3

113,9

108,6

4,4

4,5

4,0

3,8

Nettoledige

115,1

116,2

100,5

94,8

4,0

4,1

3,5

3,3

Dagpengemodtagere

99,1

101,0

87,1

82,8

Kontanthjælpsmodtagere

16,0

15,3

13,4

12,0

Aktiverede

11,5

12,1

13,4

13,8

Dagpengemodtagere

8,9

9,4

10,0

10,1

Kontanthjælpsmodtagere

2,6

2,7

3,5

3,7

Mænd

62,6

63,5

58,6

55,9

4,2

4,3

4,0

3,8

Kvinder

64,0

64,9

55,3

52,7

4,6

4,7

4,0

3,8

16-24 år

7,4

6,9

6,1

5,7

1,8

1,7

1,5

1,4

25-29 år

23,4

23,0

21,7

20,5

7,6

7,5

7,1

6,7

30-39 år

34,6

34,8

31,5

30,1

6,0

6,1

5,5

5,2

40-49 år

23,9

24,5

21,4

20,4

3,7

3,8

3,3

3,1

50-59 år

24,5

25,5

21,7

20,7

3,7

3,8

3,3

3,1

60-66 år2

12,7

13,6

11,6

11,3

5,0

5,3

4,5

4,4

Heraf 65-66 årige3

1,4

1,5

1,5

1,5

Byen København

26,4

27,0

23,8

23,0

6,0

6,1

5,4

5,2

Københavns omegn

13,1

13,5

12,3

11,8

4,9

5,0

4,6

4,4

Nordsjælland

7,6

7,8

6,8

6,5

3,4

3,5

3,1

2,9

Bornholm

0,8

0,8

0,7

0,6

4,7

4,5

4,2

3,9

Østsjælland

4,6

4,8

4,2

4,0

3,7

3,8

3,4

3,2

Vest- og Sydsjælland

11,2

11,4

10,3

9,9

4,2

4,2

3,8

3,7

Fyn

10,6

10,6

9,4

8,9

4,6

4,6

4,1

3,9

Sydjylland

12,8

12,9

11,4

10,7

3,7

3,7

3,3

3,1

Østjylland

19,6

19,9

17,6

16,6

4,4

4,5

3,9

3,7

Vestjylland

6,5

6,5

5,7

5,5

3,1

3,2

2,8

2,7

Nordjylland

13,2

13,2

11,7

11,2

4,7

4,7

4,2

4,0

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 158.000 ledige i juni

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i juni 158.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de adspurgte oplyser, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19-nedlukningen og hjælpepakkers betydning

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for juni 2021 (pdf). De seneste sæsonkorrigerede tal er revideret lidt mere end normalt med nedjusteringer for marts, april og maj på hhv. 800, 900 og 1.400. Disse nedjusteringer skyldes primært sæsonkorrektionsberegningen i sammenhæng med det store fald i bruttoledigheden fra april til juni.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juli 2021 - Nr. 278

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation