Gå til sidens indhold

Flere medlemmer af lønmodtagerorganisationerne

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2020

De seneste syv år er antallet af medlemmer af landets lønmodtagerorganisationer steget uafbrudt og ekstra meget inden for det seneste år. 31. december 2020 var der 1.906.800 medlemmer, hvoraf de 980.200 var kvinder, og de 926.600 var mænd. Stigningen i det samlede medlemstal fra 2019 til 2020 har samtidig betydet, at organiseringsgraden, målt som antallet af medlemmer af lønmodtagerorganisationerne i forhold til samtlige 16-65-årige i befolkningen, er øget fra 50,4 til 51,3 pct., hvilket kan ses i lyset af det øgede pres på arbejdsmarkedet, som COVID-19 har medført.

Medlemstal fordelt på køn i lønmodtagerorganisationerne. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/lonmed2

Flere medlemmer hos AC og uden for hovedorganisationerne, færre hos FH

Fra 31. december 2019 til 31. december 2020 steg lønmodtagerorganisationernes samlede antal af medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning med 35.100. I samme periode har der været en stigning hos AC (Akademikernes Centralorganisation) på 30.500 medlemmer, svarende til en stigning på 12 pct. samt en stigning på 29.300 medlemmer uden for hovedorganisationerne, svarende til en stigning på 7 pct. Omvendt faldt antallet af medlemmer under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) med 27.100, svarende til et fald på 2 pct. i løbet af 2020. En del af denne udvikling kan forklares med at Danske fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen i 2020 flyttede fra FH til AC.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal fordelt på hovedorganisationer. 31. december

 

2019

2020

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Medlemmer i alt

906276

965426

1871702

926586

980189

1906775

FH

472834

618696

1091530

467502

596963

1064465

AC

133550

128647

262197

141174

151509

292683

Ledernes Hovedorganisation

75169

33200

108369

76767

33959

110726

Uden for hovedorganisationerne

224723

184883

409606

241143

197758

438901

Anm.: En opdateret oversigt over hvilke enkelt-forbund, der tilhører hvilke hovedorganisationer ultimo 2020 kan findes på www.dst.dk/ext/1800384411/0/arbejde-loen-og-indkomst/De-enkelte-fagforeningers-tilhoersforhold-til-hovedorganisationerne-pr-31-12-2020--pdf.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lonmed3

Nyt fra Danmarks Statistik

25. maj 2021 - Nr. 192

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter hovedorganisationerne og fagforbund uden for hovedorganisationerne. Indberetningen er frivillig. Statistikken omfatter ikke selvstændigt erhvervsdrivende, studerende, efterlønsmodtagere eller pensionister. Til beregning af organiseringsgraden for 2021 er den senest opgjorte registrerede arbejdsstyrke fra november-2020 anvendt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation