Gå til sidens indhold

Vest- og sydsjællændere har længst på arbejde

Pendling november 2019

Ændret 24. marts 2021 kl. 13:30

Tallene og teksten til tabellen er rettet siden offentliggørelsen, således at andelen af langdistancependlere nu er beregnet i forhold til antallet af pendlere og ikke i forhold til antallet af beskæftigede. Alle rettede tal er markeret med rødt

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Pendlere, der er bosiddende i Vest- og Sydsjælland, tilbagelægger længere afstande for at komme på arbejde end pendlere andre steder i landet. I gennemsnit havde de 30,8 km. til arbejde i 2019, mens den gennemsnitlige pendlingsafstand fra bopæl til arbejdssted på landsplan var 22,0 km. i 2019. Pendlingsafstanden var med 35,5 km. størst for pendlere bosiddende i Vordingborg Kommune, efterfulgt af pendlere bosiddende i Faxe Kommune med 32,7 km. og pendlere bosiddende i Sorø Kommune med 32,3 km. Pendlere med bopæl i Stevns, Guldborgsund, Næstved, Slagelse og Ringsted havde også i gennemsnit mindst 30 km. til arbejde. I den modsatte ende af spektret havde beboere i København og i en række kommuner tæt på København pendlingsafstande på under 15 km.

Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune. Ultimo november 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/afstb4

Flest langdistancependlere i Faxe

Faxe Kommune har med 26,8 pct. flest langdistancependlere, som er pendlere, der har mere end 50 km. til arbejde. Vordingborg Kommune har med 26,3 pct. den næststørste andel langdistancependlere. Samtlige 12 kommuner i landsdelene Vest- og Sydsjælland er blandt de 13 kommuner med de største andele af langdistancependlere. På landsplan er 9,4 pct. af pendlerne langdistancependlere.

Langdistancependlere - bopælskommuner

 

Pendlere
 

Langdistancependlere
(over 50 km.)

Andel
langdistancependlere

 

antal

pct.

Hele landet

2736096

258221

9,4

Faxe

16778

4491

26,8

Vordingborg

18553

4886

26,3

Sorø

13673

3376

24,7

Odsherred

13091

3228

24,7

Næstved

38145

9281

24,3

Ringsted

16954

4114

24,3

Holbæk

32792

7419

22,6

Slagelse

35647

7974

22,4

Stevns

10287

2111

20,5

Guldborgsund

24993

4717

18,9

Kalundborg

20656

3858

18,7

Langeland

4560

755

16,6

Lolland

15338

2393

15,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/afstb3

Flest langdistancependlere pendler til København og omegn

Langdistancependlerne, som bor i Vest- og Sydsjælland, pendler i overvejende grad mod Københavnsområdet. Blandt de 57.800 langdistancependlere pendler 35.200 (60,9 pct.) til Københavns omegn eller Byen København.

Arbejdsstedslandsdel for langdistancependlere fra Vest- og SydsjællandKilde: Egne beretninger på baggrund af Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Nyt fra Danmarks Statistik

24. marts 2021 - Nr. 102

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikgrundlaget er fra Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation