Gå til sidens indhold

Erhvervsuddannede kommer hurtigst i arbejde

Fra uddannelse til arbejdsmarked 2019

Blandt dem, der gennemførte en uddannelse i 2017, havde erhvervsuddannede den højeste beskæftigelsesfrekvens. Tre måneder efter endt uddannelse var 77 pct. allerede i job, og beskæftigelsesfrekvensen var derefter let faldende de første par år efter endt uddannelse til 74 pct. I modsætning hertil steg beskæftigelsesfrekvensen løbende for dem med videregående uddannelser. 21 måneder efter endt uddannelse var personer med en mellemlang videregående uddannelse ved at være på samme niveau som de erhvervsuddannede med 74 pct. og for dem med lang videregående var det 70 pct. i beskæftigelse. Dem med en kort videregående uddannelse havde generelt en lavere beskæftigelsesfrekvens, hvor 55 pct. var i beskæftigelse 21 måneder efter endt uddannelse. Personer med en bacheloruddannelse havde med 7 pct. den laveste beskæftigelsesfrekvens 21 måneder efter endt uddannelse. I modsætning til dem, der havde gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, opfører gruppen, der havde taget en gymnasial uddannelse, sig anderledes. Andelen faldt markant fra 64 pct. tre måneder efter endt uddannelse til 38 pct. 21 måneder efter.

Andel i beskæftigelse efter fuldført uddannelse i 2017Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Bachelorer og studenter læser videre

Den store forskel i gruppernes beskæftigelsesfrekvens kan forklares med andre valg end at søge arbejde. 83 pct. af bachelorerne fortsatte direkte videre på de lange videregående uddannelser for at tage en kandidatgrad. Til gengæld er der tradition for, at studenterne tager et eller flere sabbatår efter gymnasiet for herefter at starte på en uddannelse, hvilket forklarer noget af faldet i beskæftigelsen. Andelen, der var i gang med en uddannelse, var 17 pct. tre måneder efter gymnasieuddannelsen og steg til 48 pct. efter 21 måneder. En tredjedel af dem, der havde fuldført en kort videregående uddannelse, fortsatte ligeledes direkte videre i uddannelsessystemet.

Studenterne gør sig desuden bemærket ved at have en høj andel, der er uden for arbejdsstyrken 21 måneder efter endt uddannelse. For denne gruppe gælder det dog, at de i langt højere grad holder sabbatår med rejser og højskoler efter endt uddannelse.

Status 21 måneder efter fuldført uddannelse i 2017Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Højest arbejdsløshed på korte videregående uddannelser

Der er stor forskel på arbejdsløsheden 21 måneder efter endt uddannelse afhængigt af uddannelsesniveau. Den højeste arbejdsløshed kunne for 2017-årgangen ses på de korte videregående uddannelser, hvor arbejdsløshedsfrekvensen var på 13 pct. Andelen på de korte videregående uddannelser svingede mellem 12 og 14 pct. på årgangene fra 2012 til 2017. De mellemlange og lange videregående uddannelser havde en meget stabil arbejdsløshedsfrekvens i samme periode, hvor andelen hhv. var omtrent 5 og 7 pct. Til gengæld var der et fald på 3 procentpoint i andelen af arbejdsløse 21 måneder efter endt uddannelse på en erhvervsskole. Således havde dem, der færdiggjorde deres uddannelse i 2017 en arbejdsløshedsfrekvens på 5 pct. I den modsatte ende af skalaen ligger de to grupper, der i høj grad vælger at læse videre; studenter og bachelorer. De havde hhv. en andel på under 1 pct. og 2 pct. i perioden.

Arbejdsløshedsfrekvensen 21 måneder efter fuldført uddannelse fordelt på uddannelsesgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Nyt fra Danmarks Statistik

28. maj 2021 - Nr. 200

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra afgangsregistret, hvor udgangspunktet er en afgangspopulation fra overgangsregistret. I overgangsregistret ses på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser og uddannelsesskift indenfor en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Adgangsgivende uddannelsesforløb indgår ikke i gruppen af gymnasiale uddannelser i beregningerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation