Gå til sidens indhold

Stort fald i danske studerendes udvekslingsophold

Udvekslingsstuderende 2019/2020

Færre danske studerende tog på udvekslingsophold i udlandet i perioden 2019-2020 end i perioden 2018-2019. Faldet er det største siden statistikkens begyndelse i 2010, og det er desuden den næststørste ændring mellem to perioder, kun overgået af perioden 2015-2016, hvor der var en stigning på 2.900 ophold i forhold til 2014-2015. Udviklingen skal ses i lyset af COVID-19 i 2020. Det skal desuden understreges, at tællingen dækker afsluttede ophold i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, hvorfor en del af opholdene fandt sted inden COVID-19 for alvor satte ind.

Antal ind- og udgående udvekslingsopholdKilde: www.statistikbanken.dk/udvstd02

Udenlandske studerenes ophold i Danmark er næsten uændret

Den samme udvikling kan dog ikke findes blandt de udenlandske studerendes ophold i Danmark, hvor antallet af ophold i perioden 2019-2020 kun er faldet med 300 ophold eller 3,6 pct.

De udenlandske studerende afslutter primært deres udvekslingsophold i januar og juni. 75 pct. af udvekslingsopholdene varer 4-6 måneder, hvormed de må formodes at være begyndt inden grænserne for alvor blev lukket i 2020. De danske studerende afslutter derimod deres udvekslingsophold mere jævnt fordelt over året. Derfor må opholdene formodes at være mere påvirkede af de lukkede grænser. Kun 55 pct. af de danske studerendes udvekslingsophold varer 4-6 måneder, mens 29 pct. tager et udvekslingsophold på tre måneder eller under.

Store forskelle landene imellem

Australien overhalede i perioden 2019-2020 Storbritannien, som næstmest populære udvekslingsmål for danske studerende. Ligeledes var der igen flere studerende, som tog til Sverige end til Belgien. I begge tilfælde skyldtes det, at Storbritannien og Belgien oplevede relativt store fald på hhv. 389 og 121 udvekslingsophold, mens Australien og Sverige oplevede en nogenlunde stabil udvikling med et fald på hhv. 38 og 6 ophold.

USA er fortsat danske studerendes mest populære land at tage på udvekslingsophold i, selvom der de senere år har været et stort fald, så de i dag ligger på ca. 1.300 ophold. Dette er på niveau med antallet af ophold i 2013.

Tyskland og Norge har ligeledes oplevet et stort fald i antallet af danske udvekslingsophold fra 866 og 591 ophold i 2017-2018 til 481 og 427 ophold i 2019-2020.

Udviklingen i danske studerendes ophold i udvalgte landeKilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks udvekslingsregister

Faldet er på tværs af de faglige områder

Antallet af danske studerendes udvekslingsophold faldt fra perioden 2019 til 2020 for alle faglige områder. Området business, administration and law oplevede det største fald på 864 ophold fra 2018-2019 til 2019-2020. Business, administration and law har dog også været det fagområde med flest udvekslingsophold siden 2010, i 2019-2020 med 3.255 udvekslingsophold. Dette er over 800 ophold mere end de samlede STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Danske studerendes udvekslingsophold på STEM-uddannelserne faldt ligeledes fra 2019 til 2020, men set i forhold til de øvrige fagområder og uddannelsernes generelle niveau, var det et relativt lille fald. Antallet af STEM-ophold faldt fra 2.763 til 2.442 i perioden, hvilket er et fald på cirka 300 ophold.

Faldet i antal udvekslingsophold for STEM-uddannelserne kom primært fra ingeniøruddannelserne, mens både it-uddannelserne og de øvrige naturvidenskabelige uddannelser stort set havde samme antal udvekslingsophold i 2019-2020 som i 2018-2019.

Af de øvrige fagområder adskiller health and welfare sig ved at være noget mindre end STEM og business, administration and law (1.700 ophold i 2019-2020), men alligevel har de oplevet det næststørste fald i antallet af danske studerendes udvekslingsophold (513 færre ophold i 2019-2020).

Udvikling i danske studerendes udvekslingsophold fordelt på ISCED field (fagområde)Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks udvekslingsregister

Nyt fra Danmarks Statistik

17. maj 2021 - Nr. 186

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Et udvekslingsophold er defineret som et meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet for korte, mellemlange og lange videregående ordinære uddannelser. Udvekslingsopholdet skal være afsluttet i perioden 1. september til 31. august.
Indgående udvekslingsophold dækker over studerende der kommer fra udlandet og tager en del af deres uddannelse på en dansk uddannelsesinstitution. Udgående udvekslingsophold dækker over studerende indskrevet på danske uddannelsesinstitutioner, som tager til udlandet som en del af deres uddannelse

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation