Gå til sidens indhold

Størst andel uden uddannelse i Region Sjælland

Befolkningens uddannelse 2021

I 2020 havde 24 pct. af de 25-69 årige ikke taget hverken en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, hvilket vil sige, at næsten hver fjerde i denne aldersgruppe ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er dog forskelle, når man sammenligner regionerne. Region Sjælland har med lidt over 26 pct. den højeste andel uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I den anden ende af skalaen findes Region Hovedstaden med en andel på 22 pct.

25-69-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse fordelt på regionKilde: www.statistikbanken.dk/hfudd11.

Region Nordjylland har størst fald i andel uden uddannelse

Andelen blandt de 25-69 årige, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har været dalende i årevis. Det største fald er sket i Region Nordjylland. Her er andelen faldet med 6 procentpoint fra 31 pct. i 2010 til 25 pct. i 2020. Til sammenligning har Region Sjælland haft det laveste fald siden 2010. Her ses et fald på 4 procentpoint fra 30 pct. i 2010 til 26 pct. i 2020. De lokale forskelle har medført at Region Nordjylland, der havde den største andel uden en erhvervskompetencegivende uddannelse blandt de 25-69 årige i 2010, nu ligger i midten af feltet. På landsplan er andelen faldet med næsten 5 procentpoint siden 2010.

Størst forskel mellem Allerød og Ishøj

Sammenligner man andelen af de 25-69 årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse på kommunalt plan, ses en forskel på 19 procentpoint i 2020. Den højeste andel i 2020 ses i Ishøj, hvor 35 pct. i den aldersgruppe er uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens den laveste andel på 16 pct. skal findes i Allerød.  I 2010 var Allerød med 19 pct. også den kommune med den laveste andel, mens Ishøj lå næstøverst med en andel på 40 pct., kun overgået af Læsø med en andel på 42 pct.

Region Hovedstaden har den største forskel

Hovedstaden skiller sig som nævnt ud ved at have den største variation på 19 procentpoint mellem Allerød og Ishøj blandt regionens kommuner. De fire andre regioner har en forskel fra 11 til 14 procentpoint, hvor Region Midtjylland har den mindste forskel blandt kommunerne i 2020.

Andel af 25-69-årige uden kompetencegivende uddannelse. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/hfudd11.

Dem uden uddannelse er i højere grad uden for arbejdsstyrken

Der er stor forskel mellem gruppen af 25-69-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og dem med enten en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, når man ser på deres socioøkonomiske status. Den største forskel ses i andelen, som er uden for arbejdsstyrken (fx barsel, passiv kontanthjælp, førtidspension eller efterløn). 1. januar 2020 var 38 pct. af dem uden en erhvervskompetencegivende uddannelse uden for arbejdsstyrken, mens det kun gjaldt for 20 pct. af dem med en erhvervsfaglig uddannelse og 15 pct. af dem med en videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Flest blandt dem uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er i gang med en uddannelse.  7 pct. af denne gruppe er i gang med en uddannelse, mens det kun er 3 pct. blandt dem med en erhvervsfaglig uddannelse og 5 pct. blandt dem med en videregående uddannelse. Andelen, der var arbejdsløse, var derimod meget ens; 2 til 3 pct. i alle grupperne.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2021 - Nr. 116

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Uddannelsesstatus for de 15-69-årige i befolkningen er opgjort 1. januar aktuelt år. Oplysningerne om den højeste fuldførte uddannelse er opgjort 1. oktober året før. Oplysningerne om den socialøkonomiske status opgøres først et år senere. Se en nærmere beskrivelse i statistikdokumentation af opgørelsesmetoden og de anvendte begreber. Se også emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation