Gå til sidens indhold

Tæt på 1 mio. færre teatertilskuere

Scenekunst 2019/2020

1,9 mio. har i sæsonen 2019/2020 overværet scenekunst, hvilket sammenlignet med sidste sæson er et fald på 900.000 tilskuere svarende til 32 pct. Det var særligt scenekunst målrettet voksne, der havde mindre aktivitet i sæsonen, hvor tilskuertallet faldt med 35 pct. Scenekunst for børn og unge under 25 år faldt til sammenligning med 24 pct. Tallene i denne artikel dækker sæsonen 2019/2020 som går fra perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Resultaterne belyser tre kvartaler, som ikke har været påvirket af COVID-19 samt ét kvartal, som har været berørt af de omfattende nedlukninger af blandt andet teatrene.

Tilskuere fordelt på publikumsgruppeKilde: www.statistikbanken.dk/scene04

Flere børne- og ungetilskuere hos turnerende scener

I sæsonen blev der registreret relativt flere børn og unge foran turnerende scener sammenlignet med sidste sæson. I 2019/2020 var 61 pct. af publikum foran turne-rende scener børn og unge under 25 år, mens det i gennemsnit var 47 pct. af publikum, der var børn og unge under 25 år i perioden 2017/2018-2018/2019. Foran de stationære scener var der ikke nogen forskel på fordelingen af antal børne- og voksentilskuere i sæsonen sammenlignet med tidligere år.

Tilskuertal fordelt på publikumsgruppe, turné og stationær scene. 2018/2018-2019/2020Kilde: www.statistikbanken.dk/scene04

Produktioner blev opført færre gange end sidste sæson

I sæsonen 2019/2020 var der 771 egenproduktioner og 11.700 opførelser på egne og turnerende scener i Danmark. Sammenlignet med sidste sæson har der været et fald på 11 pct. i produktionerne og 21 pct. i antallet af opførelser. Forskellen mellem faldet i produktioner og opførelser kan skyldes, at mange produktioner har været planlagt på forhånd, men grundet restriktionerne er produktionerne blevet opført færre gange. Sammenlignet med sæsonen 2018/2019 blev en produktion opført 17 gange i gennemsnit, mens den blev opført 15 gange i sæsonen 2019/2020.

Aktivitet på teatre. 2019/2020

Teaterkategori

Teatre

Produktioner

Opførelser

Tilskuere

 

antal

1.000

I alt

244

771

11.692

1906

Det Kgl. Teater

1

39

513

278

Teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde

4

27

563

163

Landsdelscener

8

58

1072

352

Små storbyteatre

22

99

2307

165

Egnsteatre

33

183

2404

329

Teatre støttet af statens Kunstfond

76

194

2464

184

Anden støtte (refusion, formidling)

53

116

1731

144

Ikke-statsstøttede teatre

47

55

638

291

Kilde: www.statistikbanken.dk/scene05, scene02, scene03 og scene04

Højtuddannede ser i højere grad live scenekunst

Kulturvaneundersøgelsen 2019 dækker perioden juli 2019 til juni 2020 og spørger personer over 16 år, om deres brug af teater og scenekunst, fx stand-up, revy, musical o.l. Undersøgelsen viser, at personer, hvis højeste gennemførte uddannelse er kort- eller mellemlang videregående uddannelse (30 pct.) eller bachelor eller lang videregående uddannelse (32 pct.), i højere grad har overværet scenekunst live inden for de seneste tre måneder. Det samme gælder godt hver femte med erhvervsuddannelse og hver sjette med grundskole eller uoplyst. Kulturvaneundersøgelsen dækker også scenekunst på andre platforme såsom tv eller internettet, hvilket ikke indgår i scenekunststatistikken. I perioden juli 2019 til juni 2020 havde befolkningen mindst én gang set scenekunst på tv eller DVD (38 pct.), og godt én ud af fire havde overværet scenekunst på internettet. I 2019 var der flere personer, som så scenekunst via internettet, fx Youtube, sammenlignet med året før, med en stigning på 5 procentpoint.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. april 2021 - Nr. 137

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra indberetninger fra ca. 200 aktive og 30 inaktive statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre i statistikperioden Teatersæsonen varer fra 1. juli til 30. juni det følgende år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Film og teater