Gå til sidens indhold

Stor stigning i provenuet fra selskabsskatten

Selskabsbeskatning i indkomståret 2019

Provenuet fra selskabsskatten steg 11,3 mia. kr. fra 2018 til 2019, så den i alt udgjorde 72,7 mia. kr. Det svarer til en stigning på 18 pct. i forhold til 2018. Stigningen skal ses i sammenhæng med en stigning i selskabernes skattepligtige indkomst på 51,6 mia. kr., svarende til 17 pct. De skattepligtige indkomster, der stort set svarer til selskabernes overskud før skat, udgjorde i alt 349,3 mia. kr. i 2019. Aktieselskaber står for 57 pct. af det samlede provenu fra selskabsskatten.

SelskabsskattenKilde: www.statistikbanken.dk/selsk2

Top-10 står for en tredjedel af selskabsskatten

Provenuet fra de ti selskaber, der betalte mest i selskabsskat i 2019, udgjorde 23,6 mia. kr., svarende til 32 pct. af den samlede selskabsskat. Selskaberne på pladserne 11-100 betalte 15,3 mia. kr. i selskabsskat svarende til 21 pct. Top-100 betalte dermed 38,9 mia. kr. i selskabsskat i 2019, svarende til 54 pct. af det samlede provenu. I 2018 udgjorde andelene hhv. 34 pct., 23 pct. og 57 pct.

Godt hvert fjerde selskab betalte selskabsskat

I 2019 var der 307.611 selskaber. Af disse havde godt hver fjerde, 88.103, en positiv skattepligtig indkomst efter tillæg, nedslag eller lempelser. Disse 29 pct. skulle betale selskabsskat. I 2018 var andelen 25 pct. Til sammenligning var andelen 37 pct. i 2005, hvor ændrede sambeskatningsregler medførte, at datter- og koncernforbundne selskaber skulle indberette skatteoplysninger via moder- eller administrationsselskabet. Fraregnes disse datter- og koncernforbundne selskaber, har andelen, der betaler selskabsskat, været 40 pct. i 2019, 36 pct. i 2018 og 47 pct. i 2005.

Industriselskaber bidrog mest til selskabsskatteprovenuet

Ligesom i 2018 bidrog branchegruppen industri også i 2019 mest til selskabsskatteprovenuet. Provenuet steg fra 17,6 mia. kr. til 21,1 mia. kr., svarende til en stigning på 18 pct. Branchegruppen finansiering og forsikring var næststørste bidragsyder med 14,1 mia. kr., hvilket er 2,7 mia. kr. eller 24 pct. mere end i 2018. Den største stigning kom fra energiforsyning, hvor skatteprovenuet steg fra 2,8 mia. kr. til 5,5 mia. kr., svarende til en stigning på 96 pct.

Selskabsskattesatser i udvalgte EU-landeKilde: EU-Kommissionen: Taxation Trends in the European Union 2020

Danmarks selskabsskattesats på EU-gennemsnittet

Selskabskattesatsen i Danmark er gradvist sat ned fra 28 pct. i 2005, men den var uændret på 22 pct. i både 2018 og 2019. Bulgarien er det EU-land, hvor selskabsskattesatsen er lavest (10 pct.). Malta har i hele perioden 2005-2019 haft en sats på 35 pct., og er i 2019 det EU-land med den højeste sats. Den danske selskabsskattesats har pånær i 2016 og 2017 ligger over EU-28 gennemsnittet. Den svenske og danske selskabsskattesats har fulgt nogenlunde samme udvikling i perioden, mens den tyske sats i hele perioden har ligget over EU-gennemsnittet.

Selskabsskatternes andel af de samlede skatterKilde: Egne beregninger på baggrund af Eurostat

Selskabsskatten udgør 6,6 pct. af de samlede danske skatter

Selskabsskatternes andel af de samlede skatter udgør 6,6 pct. i 2019. Det er kun i 2017 og 2019, at Danmark ligger over EU-28 gennemsnittet. Malta ligger i 2019 i toppen med 17,8 pct., mens Letland ligger i bunden med 0,5 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2021 - Nr. 69

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om selskabsbeskatningen er baseret på udtræk fra Skattestyrelsens selskabsskatteregister (DIAS) foretaget i december året efter aktuelt år. Tallene for året før er revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen DB07.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentlig økonomi