Gå til sidens indhold

Museumsgæster er storforbrugere af kultur

Kulturvaner (tillæg) 4. kvt. 2018 besøg på museer, udstillinger o.l.

Næsten fire ud af ti på 16 år og opefter besøgte et museum i fjerde kvartal 2018. De deltager generelt mere i kulturaktiviteter end resten af befolkningen. Forskellen er størst for koncerter, hvor 39 pct. af museumsgæsterne var til koncert, mens det kun gælder 19 pct. af den øvrige befolkning. Museumsgæster så også i større omfang film i biografen. 76 pct. af de museumsbesøgende læser skønlitteratur, mens det samme gælder halvdelen af den øvrige befolkning. Halvdelen af museumsgæsterne deltager i én eller flere fritidsaktiviteter, fx aftenskoleundervisning eller foredrag. Tilsvarende går hver tredje i resten af befolkningen til fritidsaktiviteter.

Deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter. 4. kvt. 2018

Oprindelse har ingen betydning for, om man går på museum

Der er forholdsmæssigt lige mange etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund, der går på museum. Der er dog forskel på, hvor man gør det. Flest etniske danskere har besøgt et museum i Danmark uden for deres eget lokalområde (21 pct.), mens flest danskere med anden etnisk baggrund end dansk har besøgt et museum i udlandet (19 pct.). Det er næsten dobbelt så mange som blandt etniske danskere (10 pct.).

Museerne tiltrækker personer med videregående uddannelser

Danskere med videregående uddannelse besøger i højere grad museer end danskere med grundskole/gymnasie eller erhvervsfaglig uddannelse. Forskellen på uddannelsesgrupperne er især markant ved museumsbesøg i udlandet. 18 pct. af personer med længere skolegang har besøgt et museum i udlandet mod 8 pct. af de øvrige uddannelsesgrupper.

Næsten hver anden 55-74 årige var museumsgæst i fjerde kvartal

Blandt de 55-64-årige og 65-74-årige er der flest, der har besøgt et museum inden for de seneste tre måneder med 44 pct. og 46 pct. Dog er der også en stor andel af de 16-34-årige (37 pct.) samt de 45-54-årige (37 pct.), der besøger museer.

Hver femte har besøgt et kunstmuseum

18 pct. af den voksne befolkning har besøgt et kunstmuseum, fx Louisiana, Arken, AROS eller Statens Museum for Kunst mindst én gang inden for de seneste tre måneder. Tilsvarende har 15 pct. besøgt et kulturhistorisk museum, fx Nationalmuseet, Den Gamle By, Moesgaard og Frilandsmuseet. Disse to museumstyper er dermed de mest besøgte i fjerde kvartal. 13 pct. af danskerne har besøgt et slot, herregård eller et fortidsminde inden for de seneste tre måneder, mens 3 pct. har besøgt et naturhistorisk museum. Endelig valgte 7 pct. andre typer af museer.

Forskel på kønnenes primære formål med besøget

De fire mest udbredte hovedformål med museumsbesøget blandt gæster er at se udstillingen (61 pct.), at se bygningen (19 pct.), andre formål (8 pct.) og private arrangementer (4 pct.). En større andel af kvinderne (65 pct.) end mændene (56 pct.) har som hovedformål at se udstillingen. Omvendt har en større del af de mandlige gæster på et museum, slot eller herregård som hovedformål at se bygningen. Det gælder 22 pct. af mændene mod 16 pct. af kvinderne.

Besøg på museer og udstillinger i og uden for Danmark

Adspurgt om besøg på et museum eller en udstilling inden for de seneste tre måneder svarer hver femte, at de har været på et museum eller en udstilling i lokalområdet, fx egen by eller i omegnen. Samme andel har været på museum i Danmark uden for lokalområdet. 11 ud af 100 svarer, at de har været på museum i udlandet.

Hver ottende fra 16 år og opefter følger et museums SoMe-side

13 pct. af alle eller 24 pct. af museumsgæsterne følger et eller flere museer på de sociale medier, fx Facebook, Instagram o.l. Danskere med videregående uddannelse er flittigst til at følge museer online.

Forskel i museumsgæsters og øvrige befolknings kulturaktiviteter. 4. kvt. 2018

 

Koncert

Biograf

Fritidsaktivitet

Bibliotek

Scenekunst

Skønlitteratur

 

pct. af befolkningen

Museumsgæster

39

37

51

57

60

76

Øvrig befolkning

19

22

30

35

37

52

Museumsbesøg fordelt på lokalitet, herkomst og uddannelse. 4. kvt. 2018

 

Alle

 

Dansker

 

Indvandrer/
efterkommer
 

Grundskole/
gymnasie
 

Erhvervs-
faglig
uddannelse

Videre-
gående
uddannelser

 

pct. af befolkningen

Museumsbesøg uanset hvor

38

38

38

32

34

51

Lokalområdet

19

19

18

16

16

27

I Danmark men ikke lokalt

20

21

16

16

18

29

I udlandet

11

10

19

8

8

18

Følger museum på sociale medier

13

13

15

11

11

18

Nyt fra Danmarks Statistik

29. april 2019 - Nr. 158

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra Kulturvaneundersøgelsen 4. kvartal 2018. Kulturvaneundersøgelsen gennemføres løbende mellem 1. juli 2018 og 1. juli 2020. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal. Statistikken for 4. kvartal 2018 er baseret på resultaterne fra 2.287 gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation