Gå til sidens indhold

Drastisk fald i flypassagerer i 2020 pga. COVID-19

Afrejsende flypassagerer
4,6 mio.
2020
-75 %
Fra 2019 til 2020

Luftfart (år) 2020

Den globale COVID-19-pandemi betød et katastrofalt år for luftfarten i 2020. Antallet af afrejsende flypassagerer fra de danske lufthavne faldt 75 pct. på grund af rejserestriktionerne i forbindelse med COVID-19-pandemien. Antallet af afrejsende passagerer var 4,6 mio. i 2020, mens der i 2019 var 18,2 mio. Året startede ud på niveau med 2019, men med indførelsen af restriktionerne fra marts faldt passagertallet i april og maj til under 2 pct. af normaltrafikken. Trods en stigning over sommeren kom passagertallet på det højeste i august kun lige over 20 pct. af tilsvarende måned i 2019.

Afrejsende passagerer, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/flyv92

Lufthavnene med stor andel internationale rejsende blev ramt hårdest

Den internationale flytrafik fik den største nedgang med et passagerfald på 77 pct., mens den nationale trafik faldt 57 pct.

Blandt de største danske lufthavne ramte tilbageslaget hårdest for lufthavnene med relativ flest internationale rejsende, København, Billund og Aarhus lufthavne, mens Aalborg med en relativ stor andel national transport havde en mindre tilbagegang end de øvrige med et fald på 65 pct. ift. omkring 75 pct. for de tre andre.

De mindre lufthavne heriblandt Bornholm, Midtjylland og Sønderborg med primært national passagertransport havde samlet en nedgang på 52 pct.

Afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne, faktiske tal

 

2020

Hele året

Ændring

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

2019

2020

 

 

1.000 passagerer

pct.

I alt

2817

149

1075

557

18199

4598

-75

National

292

56

245

162

1770

755

-57

International

2525

93

830

395

16429

3843

-77

Rutetrafik i alt

2622

137

1007

529

16907

4295

-75

National

282

47

233

155

1714

717

-58

International

2340

89

774

374

15193

3578

-76

Charter- og taxitrafik

193

9

64

26

1261

292

-77

National

9

7

9

7

49

32

-35

International

183

3

54

19

1211

260

-79

Anden trafik

2

3

4

2

31

11

-63

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrejselufthavn

 

 

 

 

 

 

 

København

2336

107

828

428

15092

3700

-75

National rutetrafik

158

26

125

86

953

395

-59

International rutetrafik

2062

79

672

330

13406

3142

-77

Charter- og taxitrafik mv.

117

3

31

12

733

163

-78

Billund

282

13

116

48

1868

458

-75

National rutetrafik

10

1

9

4

79

23

-71

International rutetrafik

219

11

86

38

1406

354

-75

Charter- og taxitrafik mv.

52

1

21

6

383

80

-79

Aalborg

119

11

78

46

725

255

-65

National rutetrafik

67

11

63

40

391

181

-54

International rutetrafik

36

0

11

5

232

52

-77

Charter- og taxitrafik mv.

16

0

4

2

102

22

-79

Aarhus

41

1

12

6

250

59

-76

National rutetrafik

17

1

6

4

90

28

-69

International rutetrafik

21

0

4

1

136

26

-81

Charter- og taxitrafik mv.

3

0

2

1

24

6

-74

Øvrige lufthavne

40

17

41

29

264

126

-52

National rutetrafik

30

9

30

21

200

90

-55

International rutetrafik

2

0

1

0

14

4

-73

Charter- og taxitrafik mv.

7

8

10

7

49

32

-34

Kilde: www.statistikbanken.dk/flyv91

Afrejsende flypassagerer
4,6 mio.
2020
-75 %
Fra 2019 til 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

4. marts 2021 - Nr. 72

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Chartertrafik dækker erhvervsmæssig ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik og er altså ikke sammenfaldende med charter- eller pakkerejser, selv om de kan foregå med chartrede fly. Statistikken er baseret på data, som lufthavnene har indberettet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på månedsbasis.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation