Gå til sidens indhold

2020 gav gode økonomiske resultater for landbrug

Regnskabsstatistik for landbrug 2020

Driftsresultatet for de knap 8.500 danske heltidslandbrug blev i gennemsnit 1,4 mio. kr. i 2020, hvilket var 32.000 kr. højere end året før. Efter en beregnet ejeraflønning var der 0,9 mio. kr. tilbage til finansiering af nye investeringer og afvikling af gæld. Resultatet i 2020 svarer til en afkastningsgrad på 3,8 pct. Årene 2020 og 2019 har givet de højeste afkast for landbruget i denne statistikserie, der går tilbage til 2008.

Driftsresultat i gennemsnit for heltidslandbrug og hoveddriftsformerKilde: www.statistikbanken.dk/JORD2.

Turbulent, men godt år for svineproducenter

Driftsresultatet for svineproducenter faldt fra historisk høje 3,6 mio. kr. i 2019 til 2,7 mio. kr. i gennemsnit for 2020, hvilket dog fortsat er klart det højeste blandt driftsformerne. Prisstigningerne på svinekød fortsatte ind i 2020, hvor afregningen på svinekød og smågrise nåede rekordniveauer i det tidlige forår, mens resten af året bød på prisfald, især for smågrise til eksport, hvor bunden nærmest faldt ud af markedet sidst på året. Derfor var tilbagegangen i driftsresultat også størst for producenter af smågrise. Priserne på "varelageret" i form af grise på stald var kraftigt medvirkende til nedgangen i resultatet, da de gav en nedgang i værdien ved udgangen af året på hhv. 1,1 og 0,7 mio. kr. for smågrise- og slagtesvineproducenter.

Samme driftsresultat for konventionelle og økologiske mælkeproducenter

Driftsresultatet for konventionelle bedrifter med malkekvæg steg 0,2 mio. kr., mens det faldt 0,2 mio. kr. for økologiske bedrifter med malkekvæg. Prisen på konventionel mælk steg godt 3 øre, mens økologisk mælk faldt næsten 6 øre pr. kg.  Imidlertid var resultatet herefter næsten identisk med 1,1 mio. kr. i 2020. De bedst indtjenende bedrifter havde driftsresultater på hhv. 2,7 mio. kr. og 2,5 mio. kr. i gennemsnit. 15 pct. af bedrifterne med malkekvæg var omlagte økologer i 2020.

Lidt bedre resultat for planteavlere end året før

Også for heltidsbedrifter med planteavl var 2020 et godt år, idet driftsresultatet med 0,9 mio. kr. i gennemsnit toppede 2019 med 59.000 kr., hvilket navnlig kan tilskrives højere priser, da det samlede høstresultat i 2020 var næsten uændret. Efter tørkeåret 2018 har bedrifter med planteavl dermed haft et par rigtig gode år, hvor afkastningsgraden på 2,5 - 2,6 pct. i de seneste 10 år kun er overgået af 2012 med 2,8 pct. Den bedste fjerdedel af planteavlerne havde et gennemsnitligt driftsresultat på 2,4 mio. kr. i 2020.

Regnskabsresultater for landbrug

 

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter

Alle

 

2018

2019

2020*

2018

2019

2020*

2018

2019

2020*

 

antal

Bedrifter

9563

8795

8458

16464

16423

9351

26027

25218

17809

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

194

202

210

37

41

61

95

97

132

Dyreenheder, antal

221

229

246

7

6

6

85

84

120

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

6804

8413

8849

439

484

733

2777

3249

4587

Driftsomkostninger

6232

6636

7042

471

507

667

2588

2644

3694

Resultat af primær drift

572

1778

1807

-32

-23

66

190

605

893

Finansieringsomkostninger

878

929

936

78

85

105

372

379

499

Generelle driftstilskud

472

482

494

82

92

150

226

228

313

Driftsresultat

166

1333

1365

-28

-15

112

44

455

707

Driftsresultat efter ejeraflønning

-301

845

873

-198

-179

-84

-236

178

370

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

1,3

3,9

3,8

-1,5

-1,1

0,2

0,6

2,6

3,0

Soliditetsgrad efter hensættelser

23,1

24,2

24,8

45,9

47,0

46,2

30,4

32,0

31,0

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.
Der er databrud mellem 2019 og 2020, idet bundgrænsen for deltagende landbrug er hævet fra 15.000 til 25.000 Euro.

*Foreløbige tal. Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD1, JORD2, JORD3, JORD6, JORD7 og JORD8

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

 

Planteavl

Svin

Malkekvæg

Malkekvæg, økologisk

 

2018

2019

2020*

2018

2019

2020*

2018

2019

2020*

2018

2019

2020*

 

Antal

Bedrifter

2560

2261

2218

2222

2050

2068

2380

2265

2090

351

379

370

 

Pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

281

303

319

171

181

200

181

175

167

238

258

255

Dyreenheder, antal

12

12

11

376

386

420

361

367

401

323

335

344

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

3938

4819

5078

10130

14871

14789

8261

8693

9416

8788

9721

9533

Driftsomkostninger

3245

3592

3770

9686

10500

11478

7211

7428

7905

7641

8041

7946

Resultat af primær drift

693

1227

1309

444

4371

3311

1050

1265

1511

1146

1679

1588

Finansieringsomkostninger

998

1088

1144

1038

1131

1080

937

878

885

1139

1080

1149

Generelle driftstilskud

623

675

709

359

392

429

550

483

457

639

662

622

Driftsresultat

318

814

873

-235

3632

2660

663

870

1083

646

1261

1061

- bedste fjerdedel

1319

2220

2384

1070

7953

6064

1970

2338

2703

2062

3030

2500

- dårligste fjerdedel

-657

-252

-120

-1843

629

391

137

-223

-1

-492

-161

94

Driftsresultat efter ejeraflønning

-95

377

444

-699

3151

2166

137

326

518

99

692

529

 

Pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

1,6

2,5

2,5

0,7

8,4

5,9

2,8

3,0

3,6

2,6

3,6

3,4

Soliditetsgrad efter hensættelser

31,2

30,3

29,2

19,0

23,0

23,4

13,7

15,2

16,8

17,6

19,1

17,9

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.

*Foreløbige tal. Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD2 og JORD7
Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2021 - Nr. 260

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker landbrug med en produktion svarende til et standard output på mindst 25.000 euro. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen. Usikkerheden for eksempelvis driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter med malkekvæg er beregnet til, at gennemsnittet på 4,813 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed er mellem 4,638 mio. kr. og 4,987 mio. kr. Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er for 2022 aflønnet med 218,25 kr. i timen. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation