Gå til sidens indhold

Materialer trækker byggeomkostningerne op

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2021

Med en stigning på 1,2 pct. var omkostningerne ved at bygge en bolig højere i første kvartal 2021 sammenlignet med kvartalet før. Stigningen i de samlede byggeomkostninger er særligt drevet af en større stigning i omkostningerne til materialer på 1,4 pct., mens arbejdsomkostningerne steg mindre, med 0,6 pct. Det samlede byggeomkostningsindeks er baseret på omkostningerne ved opførelsen af både enfamiliehuse og etagebyggeri, og fordelt på de to typer af byggeri ses den samme udvikling i omkostningerne som for det samlede indeks i første kvartal. Inden for begge typer byggeri er omkostningerne til materialer steget kraftigst - med 1,4 pct. for enfamiliehuse og 1,7 pct. for etagebyggeri - mens arbejdsomkostningerne er steget med 0,5 pct. for enfamiliehuse og 0,8 pct. for etagebyggeri.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Omkostningerne til materialer er steget det seneste kvartal

Det seneste kvartals stigning i omkostningerne til materialer går på tværs af alle byggefagene. Betonelementarbejde oplevede med 2,8 pct. den største stigning i materialeomkostninger, efterfulgt af tømrer- og snedkerarbejde samt el-arbejde, hvor materialepriserne steg hhv. 1,5 pct. og 1,4 pct. De resterende byggefag havde alle en stigning i priserne til materialer på mellem 0,4 pct. og 1,0 pct.

Større variation i arbejdsomkostningerne

Mens hele byggebranchen har oplevet en stigning i omkostningerne til materialer det seneste kvartal, er der en større variation i udviklingen i arbejdsomkostningerne på tværs af byggefagene. Således havde jord- og betonarbejde med 1,6 pct. den største stigning i arbejdsomkostningerne, efterfulgt af betonelementarbejde og el-arbejde, der begge havde en stigning på 1,3 pct. De mindste stigninger var inden for malerarbejde med 0,7 pct., samt tømrer- og snedkerarbejde og vvs-arbejde, der begge steg med 0,5 pct. I den modsatte ende af skalaen var der, inden for murerarbejde, et fald på 0,9 pct. i arbejdsomkostningerne.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Ses omkostningerne over en lidt længere periode, er det i dag 1,3 pct. dyrere at opføre en ny bolig, sammenlignet med for et år siden. Her er stigningen dog særligt trukket op af arbejdsomkostningerne, der det sidste år er steget med 2,5 pct., mens omkostningerne til materialer kun steg med 0,8 pct. Stort set samme udvikling var der for begge de to typer byggerier, der ligger bag det samlede byggeomkostningsindeks for boliger. Således steg arbejdsomkostningerne for enfamiliehuse og etagebyggeri begge med 2,5 pct., mens omkostningerne til materialer steg 0,9 pct. for begge typer byggeri.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2020

2021

Ændring
4. kvt. 2020

Ændring
1. kvt. 2020

 

Vægte

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

- 1. kvt. 2021

- 1. kvt. 2021

 

 

Indeks, 1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

105,6

106,1

105,6

105,7

107,0

1,2

1,3

Materialer

713

103,8

103,6

103,3

103,2

104,6

1,4

0,8

Arbejdsomkostninger

287

109,9

112,3

111,0

111,9

112,6

0,6

2,5

Jord- og betonarbejde

167

105,5

106,1

105,7

105,9

107,1

1,1

1,5

Materialer

118

101,9

101,6

101,5

101,2

102,2

1,0

0,3

Arbejdsomkostninger

48

114,4

117,2

115,8

117,1

119,0

1,6

4,0

Betonelementarbejde

147

111,5

112,2

110,8

110,0

112,7

2,5

1,1

Materialer

124

111,1

111,5

110,1

108,9

111,9

2,8

0,7

Arbejdsomkostninger

23

113,8

116,5

115,0

116,2

117,7

1,3

3,4

Murerarbejde

123

104,3

104,9

104,5

104,9

105,1

0,2

0,8

Materialer

82

101,0

100,7

100,9

100,8

101,6

0,8

0,6

Arbejdsomkostninger

42

110,0

112,6

110,9

112,4

111,4

-0,9

1,3

Tømrer- og snedkerarbejde

331

103,7

104,4

104,1

104,8

106,0

1,1

2,2

Materialer

236

103,0

103,1

103,1

103,5

105,1

1,5

2,0

Arbejdsomkostninger

95

105,4

107,6

106,3

107,8

108,3

0,5

2,8

Malerarbejde

70

105,6

106,8

106,5

105,9

106,8

0,8

1,1

Materialer

32

103,3

103,0

103,1

103,1

104,0

0,9

0,7

Arbejdsomkostninger

38

107,4

109,8

109,1

108,1

108,9

0,7

1,4

Vvs-arbejde

111

104,0

104,3

104,1

104,1

104,5

0,4

0,5

Materialer

84

102,3

102,4

102,5

102,4

102,8

0,4

0,5

Arbejdsomkostninger

27

108,6

110,0

108,8

108,9

109,4

0,5

0,7

El-arbejde

51

106,9

104,3

103,9

103,7

105,1

1,4

-1,7

Materialer

37

104,8

100,5

100,2

99,9

101,3

1,4

-3,3

Arbejdsomkostninger

14

111,7

113,8

113,0

113,1

114,6

1,3

2,6

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

105,4

106,0

105,5

105,6

106,8

1,1

1,3

Materialer

730

103,7

103,7

103,4

103,2

104,6

1,4

0,9

Arbejdsomkostninger

270

109,7

112,1

110,8

111,8

112,4

0,5

2,5

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

106,1

106,5

106,0

106,2

107,6

1,3

1,4

Materialer

655

103,8

103,1

103,1

102,9

104,7

1,7

0,9

Arbejdsomkostninger

345

110,5

112,9

111,6

112,4

113,3

0,8

2,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2021 - Nr. 214

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation