Gå til sidens indhold

Byggeomkostningerne er stort set uændrede

Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvt. 2020

Med en stigning på kun 0,1 pct. er de samlede omkostninger ved at bygge en bolig stort set uændrede i fjerde kvartal 2020, når man sammenligner med kvartalet før. Stigningen i de samlede byggeomkostninger er drevet af en stigning i arbejdsomkostningerne på 0,8 pct., mens omkostningerne til materialer trak de samlede omkostninger i den modsatte retning med et lille fald på 0,1 pct. Den samme modsatrettede tendens ses også for omkostningerne ved opførelsen af hhv. enfamiliehuse og etagebyggeri. Her er omkostningerne til materialer faldet med 0,2 pct. for begge typer byggeri, mens arbejdsomkostningerne for enfamiliehuse steg med 0,9 pct., og etagebyggeri steg med 0,7 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Ser man på omkostningerne over en længere periode, er det 0,3 pct. dyrere at opføre en ny bolig i dag, sammenlignet med for et år siden. Igen er stigningen trukket af arbejdsomkostningerne, der har fået et nøk opad med en stigning på 2,2 pct. det seneste år, mens omkostningerne til materialer med et fald på 0,4 pct., har trukket i den modsatte retning.  

Ser man på årsudviklingen i omkostningerne for de to typer byggeri, der ligger bag det samlede byggeomkostningsindeks for boliger, oplevede de begge den samme modsatrettede tendens med stigende arbejdsomkostninger og faldende materialeomkostninger. Således steg arbejdsomkostningerne for enfamiliehuse og etagebyggeri med hhv. 2,2 pct. og 2,3 pct., mens omkostninger til materialer for begge typer byggeri faldt med 0,5 pct.

Arbejdsomkostningerne stiger

Stigningen i arbejdsomkostningerne det seneste år går på tværs af alle byggefagene. Jord- og betonarbejde oplevede med 3,2 pct. den største stigning, efterfulgt af betonelementarbejde og el-arbejde, der steg hhv. 2,7 pct. og 2,4 pct. I den anden ende af skalaen finder man vvs-arbejde, hvor man med 1,0 pct. oplevede den mindste stigning.

Stor variation i udviklingen på materialeomkostningerne

Ser man på udviklingen i omkostningerne til materialer var der en noget større variation. Mens el-arbejde, betonelementarbejde samt jord- og betonarbejde havde de største stigninger i arbejdsomkostningerne, havde de tre byggefag til gengæld som de eneste et fald i omkostninger til materialer. Således faldt materialeomkostningerne til el-arbejde med 3,6 pct., mens betonelementarbejde, samt jord- og betonarbejde faldt med hhv. 2,2 pct. og 1,7 pct. Til gengæld oplevede malerarbejdet den største stigning på 2,2 pct. i materialeomkostninger, efterfulgt af tømrer- og snedkerarbejde (0,7 pct.), vvs-arbejde (0,6 pct.) samt murerarbejde (0,3 pct.), der alle havde en stigning i omkostningerne til materialer.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2019

2020

Ændring
3. kvt. 2020

Ændring
4. kvt. 2019

 

Vægte

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

- 4. kvt. 2020

- 4. kvt. 2020

 

 

Indeks, 1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

105,4

105,6

106,1

105,6

105,7

0,1

0,3

Materialer

713

103,6

103,8

103,6

103,3

103,2

-0,1

-0,4

Arbejdsomkostninger

287

109,5

109,9

112,3

111,0

111,9

0,8

2,2

Jord- og betonarbejde

167

106,0

105,5

106,1

105,7

105,9

0,2

-0,1

Materialer

118

102,9

101,9

101,6

101,5

101,2

-0,3

-1,7

Arbejdsomkostninger

48

113,5

114,4

117,2

115,8

117,1

1,1

3,2

Betonelementarbejde

147

111,6

111,5

112,2

110,8

110,0

-0,7

-1,4

Materialer

124

111,4

111,1

111,5

110,1

108,9

-1,1

-2,2

Arbejdsomkostninger

23

113,1

113,8

116,5

115,0

116,2

1,0

2,7

Murerarbejde

123

104,1

104,3

104,9

104,5

104,9

0,4

0,8

Materialer

82

100,5

101,0

100,7

100,9

100,8

-0,1

0,3

Arbejdsomkostninger

42

110,6

110,0

112,6

110,9

112,4

1,4

1,6

Tømrer- og snedkerarbejde

331

103,6

103,7

104,4

104,1

104,8

0,7

1,2

Materialer

236

102,8

103,0

103,1

103,1

103,5

0,4

0,7

Arbejdsomkostninger

95

105,6

105,4

107,6

106,3

107,8

1,4

2,1

Malerarbejde

70

103,8

105,6

106,8

106,5

105,9

-0,6

2,0

Materialer

32

100,9

103,3

103,0

103,1

103,1

0,0

2,2

Arbejdsomkostninger

38

106,0

107,4

109,8

109,1

108,1

-0,9

2,0

Vvs-arbejde

111

103,4

104,0

104,3

104,1

104,1

0,0

0,7

Materialer

84

101,8

102,3

102,4

102,5

102,4

-0,1

0,6

Arbejdsomkostninger

27

107,8

108,6

110,0

108,8

108,9

0,1

1,0

El-arbejde

51

105,7

106,9

104,3

103,9

103,7

-0,2

-1,9

Materialer

37

103,6

104,8

100,5

100,2

99,9

-0,3

-3,6

Arbejdsomkostninger

14

110,5

111,7

113,8

113,0

113,1

0,1

2,4

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

105,3

105,4

106,0

105,5

105,6

0,1

0,3

Materialer

730

103,7

103,7

103,7

103,4

103,2

-0,2

-0,5

Arbejdsomkostninger

270

109,4

109,7

112,1

110,8

111,8

0,9

2,2

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

105,7

106,1

106,5

106,0

106,2

0,2

0,5

Materialer

655

103,4

103,8

103,1

103,1

102,9

-0,2

-0,5

Arbejdsomkostninger

345

109,9

110,5

112,9

111,6

112,4

0,7

2,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2021 - Nr. 76

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation