Gå til sidens indhold

Stigning i fondenes støtte til sundhed og miljø

Fondes aktiviteter 2020

Danske fonde og fondslignende foreninger gav i 2020 tilsagn om uddelinger for i alt 19,6 mia. kr., hvilket er på samme niveau som i 2019. Der er dog sket mindre forskydninger i fordelingen af midlerne fra 2019 til 2020. Bevillingerne til sundhedsformål udgjorde 1,5 mia. kr. i 2020. Det svarer til en stigning på 0,5 mia. kr. i forhold til 2019. Stigningen i bevillingerne til sundhedsformål skyldes primært støtte til COVID-19-testcentre. Bevillinger til natur- og miljøformål steg med 0,4 mia. kr. og udgjorde 1,3 mia. kr. i 2020. De øgede bevillinger til natur og miljø gik især til indsatser imod klimaforandringer. Kulturelle formål havde den største nedgang i bevillingerne - fra 3,0 mia. kr. i 2019 til 2,5 mia. kr. i 2020.

Fondes bevillinger fordelt på formålKilde: www.statistikbanken.dk/fond01

41 pct. af fondenes bevillinger gik til videnskabelige formål

Videnskabelige formål blev støttet med 8,1 mia. kr. eller 41 pct. af samtlige bevillinger. Heraf udgjorde bevillinger til sundhedsvidenskab 5,1 mia. kr. De øvrige bevillinger var fordelt med 1,2 mia. kr. til naturvidenskab, 0,7 mia. kr. til samfundsvidenskab og humaniora med 0,6 mia. kr. til teknisk videnskab og jordbrug samt 0,4 mia. kr. til tværvidenskab. Tværvidenskab omfatter forskning, hvor der indgår kompetencer, teori og metode fra flere videnskabelige områder.

Erhvervsdrivende fonde bevilgede knap halvdelen af midlerne til videnskab

I 2020 uddelte de erhvervsdrivende fonde bevillinger for 13,2 mia. kr., hvoraf 49 pct. blev bevilget til videnskabelige formål og 9 pct. til områder inden for social og sundhed. Som i de tidligere år (2016-2019) har de erhvervsdrivende fonde prioriteret videnskabelige formål højt. Almene fonde og fondslignende foreninger gav tilsagn om uddelinger for 6,4 mia. kr. i 2020, og heraf blev 24 pct. bevilget til videnskabelige formål og 27 pct. til social- og sundhedsformål.

De ti største fonde uddelte hovedparten af bevillingerne

Ligesom tidligere år (2016-2019) var hovedparten af bevillingerne koncentreret om relativt få fonde. De ti fonde med de største uddelinger dækkede 61 pct. af alle uddelte midler i 2020. Tendensen var endnu mere tydelig inden for videnskabelige formål, hvor 87 pct. af de uddelte midler blev givet af de ti fonde med de største bevillinger til dette formål.

Den offentlige sektor er den største modtager af fondsmidler

Den største andel af fondsmidlerne blev givet til offentlige institutioner, som i 2020 modtog 55 pct. af bevillingerne. Offentlige institutioner omfatter fx universiteter og hospitaler. Foreninger og non-profit organisationer modtog 24 pct. Private virksomheder og individuelle personer modtog tilsammen 8 pct. De resterende midler blev bl.a. givet til interne aktiviteter i fondene; fx en fonds udgifter til forskning i eget regi. Inden for videnskabelige formål modtog offentlige institutioner 89 pct. af de bevilgede midler.

Den gennemsnitlige bevilling udgjorde 250.000 kr.

Uddelingerne var fordelt på i alt 77.000 bevillinger, og den gennemsnitlige bevilling var dermed på 250.000 kr. Den gennemsnitlige bevilling i 2019 var også på 250.000 kr. Den gennemsnitlige bevilling i 2020 fra de erhvervsdrivende fonde var 550.000 kr., og for de almene fonde og fondslignende foreninger var gennemsnittet 120.000 kr.

I 2020 var udbetalingerne steget med 1,2 mia. kr.

Mens bevillingerne siger noget om, hvor meget der blev givet tilsagn om fra fondens side, så viser udbetalingerne, hvor mange midler fondene rent faktisk udbetalte i referenceåret. Bevillingerne kan i nogle tilfælde blive udbetalt flere år efter, at der blev givet tilsagn. I 2020 blev der udbetalt 17,1 mia. kr., hvilket var 1,2 mia. kr. mere end i 2019.

Udbetalinger og bevillinger fordelt på fondstyper

 

2019

2020

 

Bevillinger

Udbetalinger

Bevillinger

Udbetalinger

 

antal

mio. kr.

antal

mio. kr.

Alle fonde

78886

19677

15975

77123

19624

17129

Erhvervsdrivende fonde

21178

12594

9753

23879

13239

11038

Almene fonde mv.

57708

7083

6223

53244

6385

6091

Videnskabelige formål

5316

7994

6429

4667

8058

6709

Kulturelle formål

15076

2956

2695

9469

2538

2330

Sociale formål

24307

1355

1453

29983

1446

1508

Natur- og miljøformål

1358

914

501

714

1290

824

Sundhedsformål

6351

953

1007

8204

1463

1345

Uddannelses- og

 

 

 

 

 

 

folkeoplysningsformål

13321

1846

1269

10843

1542

1324

Erhvervsfremme- og

 

 

 

 

 

 

regionaludviklingsformål

1095

755

545

2755

864

559

Internationale humanitære formål

1138

1740

915

1716

1495

1664

Religiøse formål

311

12

71

235

22

12

Andre formål

10613

1152

1091

8532

907

854

Kilde: www.statistikbanken.dk/ fond01

Nyt fra Danmarks Statistik

19. november 2021 - Nr. 410

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske fonde og foreninger. Bevillinger er de midler der er givet tilsagn om i året. Disse kan blive udbetalt i bevillingsåret, eller i efterfølgende år. Udbetalinger er de midler der er udbetalt fra fonden i året, uanset om de er bevilliget i året eller i tidliere år. Fonde med virksomhedsformerne Erhvervsdrivende fond, samt Fonde og andre selvejende institutioner. Alle fonde med disse virksomhedsformer indgår i populationen, såfremt de tilhører den private sektor. Stikprøven udvælges og opregnes i forhold til fondens anvendelse af fradragsretten under fondsbeskatningsloven. Hertil suppleres med en gruppe af enheder - fx patientforeninger - der agerer som fonde. Disse indgår i statistikken sammen med de almene fonde.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets økonomi