Gå til sidens indhold

Lidt flere nye firmaer i 2019

Erhvervsdemografi 2019

Der blev skabt 33.930 reelt nye firmaer i 2019. Det er en stigning på ca. 2 pct. i forhold til 2018, og antallet af nye firmaer var i 2019 næsten på niveau med 2016, hvor der blev skabt mere end 34.000 nye firmaer - det højeste niveau siden finanskrisen indtraf. Blandt de nye firmaer i 2019 havde 10.879 af dem ansatte lønmodtagere. Det er det højeste antal målt i statistikkens dækningsperiode fra 2001, og det svarer til 32 pct. af alle nye firmaer. Andelen af nye firmaer med ansatte har ligget på 30 pct. eller mere siden 2012.

Udvikling i antallet af reelt nye firmaer med og uden ansatteKilde: www.statistikbanken.dk/demo1

Flest nye firmaer er stadig personligt ejede

Hovedparten af de reelt nye firmaer har historisk set været oprettet som personligt ejede firmaer, også kendt som enkeltmandsfirmaer. I perioden 2001-2013 udgjorde enkeltmandsfirmaer mellem 51,9 pct. og 60,9 pct. af alle nye firmer, og så sent som i 2016 var mere end halvdelen af de nye firmaer enkeltmandsfirmaer. I 2019 var andelen 48,8 pct. For enkeltmandsfirmer gør det sig gældende, at ejerne ikke kan være ansat i firmaet som lønmodtager. Det er modsat firmaer på selskabsform, fx anpartsselskaber, hvor ejerne godt kan være ansat og modtage løn fra firmaet. Den faldende andel enkeltmandsfirmaer blandt de nye firmaer kan derfor være medvirkende til den stigende andel nye firmaer med ansatte.

Særligt har andelen af nye firmaer oprettet som anpartsselskaber været stigende i statistikkens dækningsperiode. I 2019 var der 14.430 nye anpartsselskaber, svarende til 42,5 pct. af alle nye firmaer. I 2001 udgjorde den ejerform kun 20,1 pct. af de nye firmaer. Et tilsvarende mønster kan også findes i hele bestanden af reelt aktive firmaer i Danmark, hvor tal fra Generel firmastatistik viser, at antallet af anpartsselskaber steg fra ca. 39.000 i år 2000 til over 117.000 i 2019 (se www.statistikbanken.dk/gf5).

Udvikling i andelen af reelt nye firmaer fordelt på udvalgte virksomhedsformerKilde: www.statistikbanken.dk/demo5

Mere end en tredjedel af beskæftigelsen opstod inden for handel og transport

35 pct. af alle beskæftigede i reelt nye firmaer var i 2019 ansat inden for branchegruppen handel og transport mv. Det svarer til mere end 3.100 beskæftigede. Beskæftigelsen inden for handel og transport mv. var placeret i 6.350 nye firmaer. Med mere end 8.500 firmaer blev den største andel af nye firmaer skabt inden for den store branchegruppe erhvervsservice, som bl.a. indeholder brancherne virksomhedskonsulenter og ejendomsservice.

Nye firmaer fordelt på brancher

 

Nye firmaer

Fuldtidsansatte

 

2018

2019

2018

2019

 

antal

årsværk

I alt

33295

33930

8041

9078

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1798

1769

99

135

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

1460

1510

322

420

Råstofindvinding

21

19

4

2

Industri

1246

1304

301

391

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

193

187

17

27

Bygge og anlæg

3544

3398

1313

1186

Handel og transport mv.

6071

6349

2550

3105

Handel

3635

3198

1106

1122

Handel med biler og motorcykler

571

542

160

164

Engroshandel

999

1001

363

322

Detailhandel

1643

1655

584

637

Transport

1259

1430

491

759

Hoteller og restauranter

1599

1721

953

1223

Information og kommunikation

3020

2904

686

694

Finansiering og forsikring

1648

1567

288

288

Ejendomshandel og udlejning

2525

2304

240

301

Erhvervsservice

8107

8528

1655

1774

Offentlig administration, undervisning og sundhed

2483

2733

394

722

Kultur, fritid og anden service

2638

2866

494

453

Uoplyst aktivitet

1

2

0

0

Kilde: Særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/gf7

Nyt fra Danmarks Statistik

3. juni 2021 - Nr. 209

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Erhvervsdemografi er en registerbaseret opgørelse, der er baseret på regnskabs- og firmastatistikkerne samt den årlige erhvervsbeskæftigelse.
Reelt nye firmaer afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Generel firmastatistik. Et firma, der har haft ringe aktivitet i en periode, men kommer over bagatelgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Årsværk omfatter antal ansatte personer i de nye firmaer omregnet til fuldtidsansatte og er således eksklusive ejerne af personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur