Gå til sidens indhold

Stadigt færre 25-årige dømmes efter straffeloven

Fødselsårgangenes kriminalitet 2020

Blandt mænd, der blev født i 1984, var der knap 19 pct., der havde fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven ved alderen 25 år. For de efterfølgende fødselsårgange er andelen, der er blevet dømt inden de fylder 26 år, generelt blevet mindre og mindre, og for mænd født i 1994 var andelen nede på lidt mindre end 12 pct. Også blandt kvinder lader andelen til at være faldende jo yngre fødselsårgang.

Andel af fødselsårgangene 1984-1994 med dom efter straffeloven ved alderen 25 årKilde: www.statistikbanken.dk/straffo1

Mændene får færre og færre domme

Den faldende andel af personer med en dom afspejles ligeledes i antallet af domme pr. 1.000 personer. Mænd, der blev født i 1994, havde fået 268 domme pr. 1.000 mænd, ved alderen 25 år. Det er væsentlig færre end blandt mænd, der blev født i 1980'erne, hvor antallet i flere år var omkring 420 domme pr. 1.000 mænd. Det er sjette år i træk, at antallet af domme falder for mændenes vedkommende. For kvinderne har antallet på tværs af fødselsårgangene været nogenlunde stabilt.

Antal domme for overtrædelse af straffeloven ved alderen 25 år. Efter fødselsårgang og kønKilde: www.statistikbanken.dk/straffo3

Lidt flere mænd har kun fået én dom

Blandt de dømte mænd, født i 1994, var der 59 pct., der kun havde fået én dom ved alderen 25 år. Det er en lidt større andel end blandt mænd født i 1984. Her var der 56 pct. med kun én dom. For de dømte kvinder født i 1994, var der 76 pct., der kun havde fået én dom. Det er et lille fald i forhold til 1984-årgangen, hvor den tilsvarende andel var på 78 pct.

Dømte fordelt efter antal domme ved alderen 25 år. Udvalgte fødselsårgangeKilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken

Flere domme for butikstyverier, færre for vold

Blandt de domme, som mænd født i 1994 havde fået ved alderen 25 år, var de 15 pct. for butikstyverier. Det er en væsentlig større andel end for 1984-fødselsårgangen, hvor dommene for butikstyverier udgjorde knap 11 pct. af alle domme. Til gengæld var det knap 17 pct. af 1994-fødselsårgangens domme, der vedrørte vold mod privatperson. For mænd født i 1984 udgjorde voldsdommene 19 pct. For kvinder født i hhv. 1984 og 1994 udgjorde butikstyveri 53 og 55 pct. af alle dommene.

Domme for udvalgte lovovertrædelser. Andel af samtlige domme ved alderen 25 år. MændKilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken

Nyt fra Danmarks Statistik

16. juni 2021 - Nr. 229

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juni 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation