Gå til sidens indhold

Fald i indbrud i det meste af Danmark

Kriminalitet (år) 2020

Langt de flest kommuner har i 2020 oplevet et fald i antal indbrud i private hjem. Der blev i 2020 anmeldt 17.529 indbrud i beboelser på landsplan. Det er et fald på 29 pct. i forhold til 2019. Beboelser omfatter villaer, lejligheder, værelser og landejendomme. Blandt de kommuner med størst fald er Sønderborg, Hjørring og Lolland med hhv. 66, 64 og 53 pct. færre indbrud. Herning, Rødovre og Hvidovre er blandt de kommuner, hvor antallet af indbrud er steget mest med hhv. 11, 25 og 30 pct.

Udvikling i indbrud i beboelser 2019-2020Kilde: https://www.statistikbanken.dk/straf22

Anmeldelser vedr. ejendomsforbrydelser er faldet 40 pct. fra 2009 til 2020

Størstedelen af anmeldte straffelovsforbrydelser vedrører ejendomsforbrydelser. Herunder hører bl.a. indbrud, tyveri og hærværk. I de senere år er antallet af ejendomsforbrydelser faldet støt - 40 pct. fra 465.000 i 2009 til 278.000 i 2020. Det store fald skyldes færre anmeldelser af tyveri og indbrud. Trods det store fald, har der også været stigninger blandt visse ejendomsforbrydelser, som fx bedrageri og berigelsesforbrydelser. Berigelsesforbrydelser omfatter bl.a. at snyde sig ind i fx teatre, biografer mv. samt offentlig transport, uden at betale.

Færre anmeldelser vedr. indbrud, men flere vedr. bedrageri

Mens antal indbrud rasler ned inden for alle de tre hovedgrupper, stiger anmeldelser af bedrageri fortsat. Der blev i 2020 anmeldt 54.583 tilfælde, som er en stigning på 13 pct. i forhold til 2019. Antallet af anmeldte bedragerier er i dag 8 gange større end i 2009. Den store stigning over tid, skal ses i lyset af den øgede handel på internettet.

Anmeldt indbrud og bedrageriKilde: www.statistikbanken.dk/straf20

Sigtelsesprocenten er steget

Der rejses langt hyppigere sigtelse i sager om alvorlig personkriminalitet. Sigtelsesprocenten lå i 2020 således på 66 pct. for voldsforbrydelser og på 59 pct. for seksualforbrydelser. Ejendomsforbrydelser har altid haft en betydeligt lavere sigtelsesprocent, end volds- og seksualforbrydelser. Men i perioden fra 2009 til 2020 er den steget fra 11 pct. til 25 pct.

Udvikling i sigtelsesprocenten for ejendomsforbrydelserKilde: www.statistikbanken.dk/straf20

Færre anmeldelser vedr. vold

Anmeldelser vedrørende voldsforbrydelser er faldet fra 2019 til 2020 med 6 pct. Det er et knæk på en kurve, der ellers har været stigende i årevis. Simpel vold er den type vold, der med 38 pct. af alle voldsforbrydelser, fylder mest, og det er også her, der er sket det største fald med 1.442 færre anmeldelser i 2020, svarende til et fald på 12 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. februar 2021 - Nr. 52

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. februar 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation