Gå til sidens indhold

Den samlede fertilitet faldt for fjerde år i træk

Fertilitet 2020

Den samlede fertilitet (15-49 år) faldt i 2020 til 1,67 levendefødte pr. kvinde. Det er et fald for fjerde år i træk, og dermed er fertiliteten på niveau med 2013. Fertilitet opgøres også fordelt på kvindernes herkomst, og her ses det største fald blandt indvandrerkvinder fra vestlige lande, hvor deres samlede fertilitet faldt fra 1,43 i 2019 til 1,34 i 2020. Den samlede fertilitet angiver antallet af levendefødte, som en kvinde vil få, hvis hun i løbet af sin fertile periode (15-49 år) føder, som kvinderne i de enkelte aldersgrupper fødte i det pågældende år.

Samlet fertilitet efter herkomstKilde: www.statistikbanken.dk/fert1

Store geografiske forskelle

Den samlede fertilitet varierer også geografisk, hvor Region Hovedstaden var eneste region med en samlet fertilitet under landsgennemsnittet, nemlig 1,61 i 2020. I alle regioner faldt den samlede fertilitet i 2020, med undtagelse af Region Midtjylland, hvor der var en stigning fra 1,75 i 2019 til 1,76 i 2020. Region Nordjylland tegnede sig for det største fald fra 1,75 i 2019 til 1,68 i 2020.

Samlet fertilitet på regionerKilde: www.statistikbanken.dk/fod407

Kommunernes samlede fertilitet varierede mellem 1,37 og 2,48

På kommunalt niveau var der endnu større forskelle end mellem regionerne, idet kommunen med den laveste samlede fertilitet var Lolland Kommune med en samlet fertilitet på 1,37, og kommunen med højeste samlede fertilitet i 2020, Rebild Kommune, var oppe på 2,48.

Andel, som ikke er blevet forælder som 50-årig, er stagneret

Andelen, som ikke er blevet forældre som 50-årige, har været ret konstant gennem de seneste 15 år, nemlig 20-21 pct. af de 50-årige mænd og 12-13 pct. af de 50-årige kvinder. I Statistikbanken er for nyligt blevet oprettet flere nye tabeller, som kan kaste lys over forskellige aspekter af fødsler og fertilitet i Danmark. For eksempel, har opgørelsen af andelen af personer, som ikke er blevet forældre som 50-årige, tidligere kun været publiceret i den årlige publikation Befolkningens udvikling, og nu ligger denne opgørelse også som en tabel (www.statistikbanken.dk/barnlos) i Statistikbanken.

Andel barnløse 50-årigeKilde: www.statistikbanken.dk/barnlos

1.420.665 personer er forældre til to børn

1. januar 2021 var der 2.787.784 forældre i Danmark, og godt halvdelen var forældre til to børn. 21 pct. var forældre til hhv. et barn og tre børn, mens 5 pct. var forældre til fire børn.

I Statistikbanken er oprettet en tabel (www.statistikbanken.dk/foraeld), som angiver, hvor mange børn forældre (født i Danmark) har på et givet tidspunkt, uanset om disse børn evt. er voksne på optællingstidspunktet.

Andel forældre fordelt på antal børn. 1. januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/foraeld

Nyt fra Danmarks Statistik

25. februar 2021 - Nr. 62

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Grundmaterialet for beregningerne af fertilitet er udtræk fra det Centrale Personregister (CPR) om levendefødte og befolkning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation