Gå til sidens indhold

COVID-19 gav dyk i salg til økologisk foodservice

Salg af økologiske varer til foodservice 2020

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice faldt 20 pct. fra 2.527 mio. kr. i 2019 til 2.018 mio. kr. i 2020 Det samlede salg af føde- og drikkevarer faldt lidt mere, nemlig 22 pct. fra 21,6 mia. kr. i 2019 til 16,8 mia. kr. i 2020. Den delvise nedlukning af restauranter og kantiner i 2020 som følge af COVID-19, må antages at være hovedårsagen til denne udvikling.

Salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/oeko7

Økologiske varer bevarede markedsandel

De økologiske varers andel af det samlede salg til foodservice udgjorde 12 pct. i 2020, hvilket var på samme niveau som i 2019. Økologiske varers andel af foodservice i alt var næsten på niveau med økologiske varers andel af detailomsætningen, der var på 13 pct.

De økologiske kolonialvarer var den største varegruppe med 37 pct. af det samlede salg af økologiske varer til foodservice. Næststørste varegruppe var mejerivarer med 31 pct. Der er kun sket mindre forskydninger mellem varegrupperne fra 2019 til 2020.

Offentlige køkkener står for næsten halvdelen af det økologiske marked

Den offentlige sektor aftog en forholdsvis høj andel - 48 pct. - af salget af økologiske varer til foodservice i 2020. Det var omtrent dobbelt så højt, som sektorens andel af alle føde- og drikkevarer til foodservice, her var andelen på 21 pct.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter kundegrupper. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko8

Mindre fremgang i spisesteder med et økologiske spisemærke

Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri steg antallet af spisesteder med Det Økologiske Spisemærke med 6 pct. fra 3.175 i 2019 til 3.378 i 2020 (ultimo året). Det er en opbremsning fra tidligere års stærkere vækst, fx var stigningen på 20 pct. i 2018-2019 (ultimo året). Stigningstaksten i bronze-, sølv- og guldmærker er omtrent ens. Udviklingen viser således både flere køkkener med Det Økologiske Spisemærke og samtidigt et mere intensivt økologisk forbrug i køkkener, der skifter fra fx bronze- til sølv- eller guldmærke.

Salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupper

 

2019

2020*

2019

2020*

 

mio. kr.

pct.

I alt

2527

2018

100

100

Mejeri

766

630

30

31

Kolonial

924

744

37

37

Frugt og grønt

434

339

17

17

Frost

293

217

12

11

Kød, fjerkræ og fisk

111

87

4

4

Frugt og grønt inkl. frost

493

390

20

19

Kød, fjerkræ og fisk inkl. frost

173

138

7

7

Anm.: Tallene viser fødevareleverandørers salg, dvs. grossistpriser ekskl. moms. Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på varegrupper.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko7

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter kundegrupper. 2020*

 

Økologiske varer

Alle varer

 

mio. kr.

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

2018

100

16823

100

Offentlige institutioner

827

41

2907

17

Kantiner på offentlige arbejdspladser

136

7

661

4

Kantiner på private arbejdspladser

351

17

2188

13

Hoteller, restauranter, caféer o.l.

569

28

8304

49

Andet (fx diner transportable, take-away)

135

7

2763

16

Offentlig sektor i alt

963

48

3568

21

Privat sektor i alt

1055

52

13256

79

Anm.: Ved kundegrupper forstås den institution, virksomhed m.m. hvor maden serveres.
Offentlige institutioner: Hospitaler, børnehaver, uddannelse o.l. Andet: event-catering, diner transportable, take-away mv.
Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på kundegrupper.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko8

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revidering af tal for 2018 og 2019

Resultater for 2018 og 2019 er reviderede på baggrund af fejl i dataleverancerne til Danmarks Statistik. Det samlede salg af økologiske varer til foodservice er således nedjusteret med 3 pct. i både 2018 og 2019. De rettede tal fremgår af nærværende opgørelse og i statistikbanken.dk/oeko7 og /oeko8.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. september 2021 - Nr. 324

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne, da ikke alle virksomheder kender den økologiske omsætning præcist. Salget fordelt på kundegrupper er baseret på skøn fra virksomhederne. Tal for seneste periode er foreløbige frem til næste offentliggørelse. Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke viser andelen af økologiske indkøbte føde- og drikkevarer: guld (90-100 pct.), sølv (60-90 pct.) og bronze (30-60 pct.). Antal spisemærker siger ikke noget om størrelsen af spisestederne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation