Gå til sidens indhold

Mest økologi i den offentlige sektors køkkener

Salg af økologiske varer til foodservice 2019

Økologiske varer udgjorde 11,6 pct. af det samlede salg til foodservice i 2019 mod 10,9 pct. i 2018. Det svarer omtrent til økologiske varers andel af detailomsætningen. I den offentlig sektor var de økologiske varers andel imidlertid 23 pct., hvilket var noget højere end andelen på 9 pct. i den private sektor. Den offentlige sektor aftager en forholdsvis høj andel - 41 pct. - af salget af økologiske varer til foodservice. Det er omtrent dobbelt så meget som sektorens andel af alle føde- og drikkevarer til foodservice på 21 pct. Der er ingen markant ændring fra 2018 til 2019, hvad angår foodservicesalgets fordeling på kundegrupper.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter kundegrupper. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko8.

Flere økologiske kolonialvarer

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice steg 11 pct. fra 2.351 mio. kr. i 2018 til 2.601 mio. kr. i 2019 og fortsætter dermed foregående års mærkbare vækst. Kolonialvarer blev igen den største varegruppe med 36 pct. af det samlede salg, og stod alene for 41 pct. af den samlede stigning. Næststørste varegruppe er mejerivarer med 30 pct. Foodservice omfatter servering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning mv.

Salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/oeko7.

Stor fremgang i spisesteder med et økologiske spisemærke

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet steg antallet af spisesteder med "Det Økologiske Spisemærke" med 20 pct. fra 2.648 i 2018 til 3.175 i 2019 (ultimo året). Fremgangen var størst for spisesteder med et "guldmærke" (90-100 pct. økologi), som udgjorde 22 pct. i 2019 mod 18 pct. i 2018.

Tallene viser således både flere køkkener med Det Økologisk Spisemærke og samtidigt et mere intensivt økologisk forbrug i køkkener, der skifter fra fx bronze- til sølv- eller guldmærke. Offentlige myndigheder tegnede sig for tre ud af fire af alle spisesteder med mærke ved udgangen af 2019. Region Hovedstaden huser mere end halvdelen af Danmarks spisesteder med Det Økologisk Spisemærke.

Salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupper

 

2018

2019*

2018

2019*

 

mio. kr.

pct.

I alt

2351

2601

100

100

Mejeri

726

788

31

30

Kolonial

827

928

35

36

Frugt og grønt

449

475

19

18

Frost

247

295

11

11

Kød, fjerkræ og fisk

103

114

4

4

Frugt og grønt inkl. frost

501

535

21

21

Kød, fjerkræ og fisk inkl. frost

167

178

7

7

Anm.: Tallene viser fødevareleverandørers salg, dvs. grossistpriser ekskl. moms. Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på varegrupper. Kolonial omfatter langtidsholdbare føde- og drikkevarer samt brød og kager.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko7.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter kundegrupper. 2019*

 

Økologiske varer

Alle varer

 

mio. kr.

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

2601

100

22330

100

Offentlige institutioner

929

36

4050

18

Kantiner på offentlige arbejdspladser

140

5

640

3

Kantiner på private arbejdspladser

515

20

2971

13

Hoteller, restauranter, caféer o.l.

723

28

10544

47

Andet (fx diner transportable, take-away)

293

11

4125

18

Offentlig sektor i alt

1070

41

4690

21

Privat sektor i alt

1531

59

17640

79

Anm.: Ved kundegrupper forstås den institution, virksomhed m.m. hvor maden serveres.
Offentlige institutioner: Hospitaler, børnehaver, uddannelse o.l. Andet: event-catering, diner transportable, take-away mv.
Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på kundegrupper.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko8.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. september 2020 - Nr. 341

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne, da ikke alle virksomheder kender den økologiske omsætning præcist. Salget fordelt på kundegrupper er baseret på skøn fra virksomhederne. Tal for seneste periode er foreløbige frem til næste offentliggørelse. Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke viser andelen af økologiske indkøbte føde- og drikkevarer: guld (90-100 pct.), sølv (60-90 pct.) og bronze (30-60 pct.). Antal spisemærker siger ikke noget om størrelsen af spisestederne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation