Gå til sidens indhold

Vækst i danske lastbilers transportarbejde i 4. kvt.

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,8 mia. tonkm
4. kvt. 2020
+4 %
Fra 3. kvt. 2020 til 4. kvt. 2020

Godstransport med danske lastbiler 4. kvt. 2020

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg 4 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,8 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Den nationale transport faldt med 1 pct., mens den internationale transport steg 38 pct. Det nationale transportarbejde udgør 87 pct. af de danske lastbilers transportarbejde. Det er hovedsagelig internationale transporter fra Danmark til udlandet, der trækker væksten i den internationale transport med en stigning på 52 pct. Transporterne fra udlandet til Danmark er steget 10 pct.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Største fald i international transport i 20 år

Danske lastbilers transportarbejde blev opgjort til 14,7 mio. tonkm i hele 2020, hvilket er et fald på 2 pct. i forhold til 2019. Mens den nationale transport er steget 2 pct. i perioden, er den internationale transport på trods af stigningen i fjerde kvartal faldet med 19 pct. sammenlignet med 2019. Faldet i de danske lastbilers internationale transport fra tidligere år er således fortsat i 2020.

Dermed fortsætter en mangeårig faldende tendens for danske lastvognes internationale arbejde. Med 2012 som undtagelsen siden 2010 har der været en nedgang i det internationale transportarbejde - en nedgang, der gik stærkt i den første halvdel af 10'erne med et gennemsnitlig årlig fald på 14 pct., men i den sidste halvdel var konstant med et årligt fald på 3 pct. i gennemsnit.

2020 skriver sig ind i rækken med et meget stort fald på 19 pct., som de sidste 20 år kun er overgået af faldene i kriseårene 2009 og 2010 på hhv. 22 pct. og 35 pct. COVID19-pandemien synes dermed også at have en andel i det dårlige år for dansk international vejgodstransport.

Årligt internationalt transportarbejde og kørte km (indeks) samt kørte km på tyske MAUT-veje (indeks)Kilde: www.statistikbanken.dk/ivg11 og MAUT-statistik

Tysk statistik fra vejafgifter viser også fald i dansk international transport

Det tyske Bundesamt für Güterverkehr (BAG) har i mange år produceret statistik på baggrund af vejafgiftsdata på de føderale veje (MAUT-statistik) og bl.a. opgjort køretøjskilometer for køretøjer af forskellig nationalitet. I ovenstående figur vises både BAGs opgørelse af danske lastvognes køretøjskilometer på afgiftsvejene og Danmarks Statistiks opgørelse af de samlede køretøjskilometer i international transport - begge dele indekseret. I praksis udgør de kørte kilometer på de tyske afgiftsveje mellem 30 og 35 pct. af de danske lastvognes samlede internationale kilometer.

Ifølge den tyske MAUT-statistik er de samlede antal kørte kilometer for udenlandske lastbiler på de tyske bundesveje faldet 2,1 pct., mens de danske lastbilers kørsel i Tyskland er faldet 5,9 pct.

Det skal bemærkes, at selvom der generelt er en god overensstemmelse mellem den tyske MAUT-statistik og den danske vejgodsstatistik, er der flere forklaringer på, hvorfor der er forskelle. De væsentligste er ud over den statistiske usikkerhed i en stikprøvebaseret statistik som vejgodsstatistikken, at to tredjedele af de danske lastbilers internationale transporter går til andre lande end Tyskland, bl.a. halvdelen til Sverige og Norge, samt at MAUT-statistikken kun opgøres for de største gennemgående veje i Tyskland. Særligt det sidste betyder, at en nedgang i transporterne til Tyskland er undervurderet i MAUT-statistikken, da kørslen uden for de tyske bundesveje på de transporter udgør en relativ større andel af køretøjskilometerne.

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

Ændring

 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

4. kvt. 2020
ift. 3. kvt. 2020

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3908

3977

3749

3366

3614

3641

3629

3788

158

4,4

National kørsel

3060

3180

3083

2847

3015

3090

3153

3132

-22

-0,7

Vognmandskørsel

2604

2767

2714

2482

2629

2619

2651

2711

61

2,3

Firmakørsel

456

413

369

365

386

471

503

421

-82

-16,4

International kørsel

848

797

666

519

599

551

476

656

180

37,8

Fra Danmark til udlandet

533

546

445

390

384

391

289

438

149

51,6

Fra udlandet til Danmark

159

144

140

83

153

116

122

134

12

9,7

Øvrig kørsel1

156

107

81

46

62

43

65

84

19

29,7

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

41,8

44,8

43,7

37,6

47,2

43,8

43,1

43,9

0,9

2,0

National kørsel

40,5

43,1

42,4

36,7

45,9

42,8

42,2

42,9

0,8

1,8

Vognmandskørsel

33,5

36,4

36,2

30,6

38,8

35,6

34,4

36,1

1,6

4,7

Firmakørsel

7,0

6,7

6,2

6,1

7,0

7,2

7,7

6,9

-0,9

-11,0

International kørsel

1,4

1,6

1,3

0,9

1,4

1,0

0,9

1,0

0,1

8,7

Fra Danmark til udlandet

0,8

0,9

0,8

0,6

0,8

0,7

0,5

0,6

0,1

21,3

Fra udlandet til Danmark

0,3

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

-0,1

-25,5

Øvrig kørsel1

0,3

0,4

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

43,5

 

mio. km

 

Kørte km i alt

378

377

375

347

355

364

367

379

12

3,2

National kørsel

324

319

327

307

310

321

334

330

-3

-1,0

Vognmandskørsel

261

263

275

250

253

263

270

271

1

0,2

Firmakørsel

63

56

52

58

57

59

64

60

-4

-6,2

International kørsel

54

58

47

40

45

43

34

49

15

44,8

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,8 mia. tonkm
4. kvt. 2020
+4 %
Fra 3. kvt. 2020 til 4. kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

19. marts 2021 - Nr. 95

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation