Gå til sidens indhold

Højere priser på raps og korn

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 1. kvt. 2021

Salgspriserne på raps, byg og hvede var stigende i første kvartal 2021. Prisen på raps har været stigende i en længere periode og er ikke set højere siden 2013. Priserne på byg og hvede var høje i 2019 pga. tørken året før, men nærmer sig i 2021 igen samme prisniveau. Prisudviklingen på det danske marked følger dermed de af FAO (Food and Agriculture Organization) offentliggjorte indeks for korn og vegetabilske olier.

Faktiske priser, salgspriser på hvede, byg og rapsKilde: www.statistikbanken.dk/lpris10

Byg og hvede fylder mest på markerne

Byg og hvede er de mest udbredte afgrøder på de danske marker, se det dyrkede areal, og det meste anvendes til foder, se anvendelse af korn. Raps anvendes både til foder (primært som rapskager), til fødevarer (rapsolie) og til biobrændsel.

Jordbrugets bytteforhold forringet

I første kvartal 2021 blev bytteforholdet forringet 1,8 pct. i forhold til fjerde kvartal 2020. Det skyldes især lavere priser på svin og de andre animalske salgsprodukter. Bytteforholdet er forholdet mellem priser på jordbrugets salgsprodukter og priser på forbrug og investeringer i produktionen.

Landmændenes salgspriser på vegetabilske salgsprodukter steg 5,6 pct. i første kvartal 2021 i forhold til fjerde kvartal 2020, mens de animalske salgsprodukter faldt 1,7 pct. Samlet set var prisen på jordbrugets salgsprodukter næsten uændret, mens priserne på forbrug og investeringer i produktionen steg med 1,7 pct.  

Indeks for jordbrugets bytteforhold (forholdet mellem jordbrugets salgs- og købspriser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt-
fordeling

4. kvt.
2020

1. kvt.
2021

1. kvt. 2020
- 1. kvt. 2021

4. kvt. 2020
- 1. kvt. 2021

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

100

99

-10,2

-1,8

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

104

104

-9,0

-0,1

Vegetabilske salgsprodukter

308

107

113

5,3

5,6

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

105

112

6,4

7,5

Raps

33

108

115

4,0

5,9

Grøntsager og prydplanter

78

114

119

3,8

4,7

Animalske salgsprodukter1

692

102

100

-14,0

-1,7

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

91

87

-6,4

-3,5

Svin

308

109

108

-29,6

-0,7

Fjerkræ

26

93

90

-5,4

-3,2

Mælk

195

114

112

-3,1

-2,3

Forbrug og investeringer

1.000

103

105

1,3

1,7

Forbrug i produktionen

876

103

105

1,4

2,0

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

108

114

-3,1

5,2

Gødningsstoffer

37

81

83

-4,7

2,7

Plantebeskyttelsesmidler

35

93

93

-0,5

0,0

Foderstoffer

297

102

105

3,8

3,4

Vedligeholdelse og reparation

81

106

106

0,5

-0,1

Investeringsgoder

124

104

104

0,5

-0,1

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.
1 Inklusive pelsdyr.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Nyt fra Danmarks Statistik

14. maj 2021 - Nr. 182

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation