Gå til sidens indhold

Færrest modtagere af kontanthjælpsydelser i 13 år

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 1. kvt. 2021

Fra maj 2020 til marts 2021 faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 13.900 til et niveau på 111.500. Det er det laveste niveau siden juni 2008. De uafbrudte, månedlige fald siden maj 2020 efterfølger en periode på tre måneder fra marts til maj 2020, hvor der var et stigende antal modtagere af kontanthjælpsydelser, som følge af COVID-19. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Færre personer på samtlige typer af kontanthjælpsydelser i marts

Fra februar til marts faldt antallet af personer på kontanthjælpsydelser i alt med 1.700, svarende til et fald på 1,5 pct. Der var fald inden for samtlige ydelsestyper. De største fald, målt i antal modtagere, var kontanthjælp med 600 færre modtagere og uddannelseshjælp med 400 færre modtagere.

Størst fald blandt de jobparate ydelsesmodtagere i marts

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i marts på 23.200, svarende til et fald på 700 eller 3,0 pct., siden februar. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er dermed samtidig dem, som indgår i opgørelsen af bruttoledigheden. Antallet af aktivitetsparate ydelses-modtagere lå i marts på 88.300, svarende til et fald på 900 eller 1,0 pct., siden februar.

Stort set samme fald for begge køn og lidt større fald for de yngste i marts

Faldet fra februar til marts var ligeligt fordelt mellem de to køn, da antallet af modtagere faldt med 1,5 pct. for mænd og med 1,4 pct. for kvinder. Fordelt efter alder faldt antallet af 16-24-årige med 2,2 pct., mens antallet af 25-39-årige og 40-65-årige ydelsesmodtagere faldt med hhv. 1,5 og 1,1 pct. fra februar til marts. Her bør det bemærkes, at den ældste aldersgruppe, alt andet lige, fra og med januar 2019 vil falde mindre end de øvrige aldersgrupper alene pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

Ændring

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Feb. 2021
- mar. 2021

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

116,2

115,0

113,9

113,9

113,1

111,5

-1,5

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

66,3

65,5

64,9

64,5

64,1

63,6

-0,9

Uddannelseshjælp

35,1

34,9

34,8

35,3

35,0

34,6

-1,2

Tilbud til udlændinge1

11,8

11,8

11,6

11,6

11,6

11,5

-1,0

Løntilskud

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,2

-26,2

Forrevalidering

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

-2,4

Revalideringsydelse

2,7

2,6

2,6

2,5

2,5

2,4

-1,4

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

25,3

24,5

23,8

24,1

23,9

23,2

-3,0

Aktivitetsparat3

91,0

90,5

90,1

89,8

89,2

88,3

-1,0

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

60,3

59,5

58,9

58,9

58,6

57,7

-1,5

Kvinder

55,9

55,5

55,0

55,1

54,5

53,8

-1,4

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

24,5

24,2

24,1

24,5

24,3

23,8

-2,2

25-39 år

44,0

43,5

43,1

43,0

42,8

42,2

-1,5

40-65 år4

47,8

47,2

46,7

46,4

46,0

45,5

-1,1

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Serien tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 Fra og med januar 2021 medtælles der flere og flere 66-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juni 2021 - Nr. 222

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation