Gå til sidens indhold

Styrtdyk i passagertallet på jernbanen i 2020

Jernbanetransport af gods
2.450 mio. tonkm
2020
-3,0 %
fra 2019 til 2020
Jernbanetransport af passagerer
201 mio.
2020
-30,7 %
fra 2019 til 2020

Jernbanetransport (år) 2020

I 2020 faldt antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 201 mio., hvilket svarer til et fald på 30,7 pct. i forhold til året før. Det store fald i passagerer kom i kølvandet på COVID-19 og de medfølgende restriktioner, hvor bl.a. nedlukninger, reducerede pladser i togene og mere hjemmearbejde var medvirkende til faldet. Der var fald inden for alle kategorier af jernbanetransport af passagerer, og det samlede antal passagerer er ikke set lavere siden 2003.

Udvikling i passagertalKilde: Indeks baseret på www.statistikbanken.dk/bane21

Størst fald i den almindelige togdrift

Det relativt største fald i antallet af passager var i den almindelige togdrift, hvor antallet af passagerer faldt med 43,7 pct. i 2020 i forhold til året før, hvilket svarer til et fald på 41 mio. passagerer. Under den almindelige togdrift ligger bl.a. også internationale rejser, som var stærkt påvirkede af rejserestriktioner. Faldene i de øvrige kategorier, S-tog, Metro og Andre baner inkl. Letbane lå på mellem 19,3 pct. og 31,8 pct.

Metroen var mere påvirket end tallene viser

Passagertallet for Metroen faldt "blot" med 19,3 pct. i 2020 i forhold til året før fra 79 mio. til 64 mio. passagerer. Bag ved dette fald er der dog det forhold, at M3-Cityringen kun var fuldt åbent i fjerde kvartal i 2019 og at M4 - Nordhavnslinjen åbnede 28. marts 2020.  Således kan man se, at passagertallet i fjerde kvartal 2019 var 30,7 mio., mens det gennemsnitlige kvartalsvise antal passagerer i 2020 var 15,9 mio., hvilket var 48,2 pct. lavere. Dette giver en indikation af det reelle fald i passagertallet under COVID-19.

Passagertal for MetroenKilde: www.statistikbanken.dk/bane25

Fald i godstransporten med tog

I 2020 faldt godstransportarbejdet med tog i Danmark med 3 pct. til 2,5 mia. tonkm. Transittransporten, som i 2020 udgjorde 82 pct. af al godstransport med tog i Danmark, faldt med 7 pct. Den nationale transport steg med 16 pct., men udgør blot 6 pct. af den samlede godstransport med tog.

Persontransport med tog

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

Ændring seneste år

 

mio. personkm

pct.

I alt

6646

6061

5939

5913

3755

 

-2158

-36

Banedanmarks net

6119

1320

1303

1304

893

 

-411

-32

S-tog

1362

4399

4217

4176

2689

 

-1487

-36

Landsdækkende trafik

4401

1480

1479

1428

846

 

-582

-41

Øst for Storebælt

1491

1132

1033

1057

762

 

-295

-28

Vest for Storebælt

1165

1787

1705

1691

1082

 

-609

-36

Mellem Øst- og Vestdanmark

1745

342

419

433

172

 

-261

-60

Internationale tog

356

238

315

319

127

 

-192

-60

Øresundstrafik

238

104

104

114

45

 

- 69

-61

Metro

321

342

352

400

288

 

-112

-28

Andre baner

206

220

242

261

185

 

- 76

-29

Letbane

-

-

14

51

35

 

- 16

-31

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane21

Banenettet pr. 1. januar

 

Netlængde
 

Over-
skæringer
 

Stands-
nings-
steder

 

I alt


 

Med flere
spor

 

Med el


 

Med
hastigheds-
og togstop-
kontrol

Med
stræknings-
sikrings-
anlæg 

 

 

km

antal

1990

2858

927

230

..

..

..

282

2020

2682

1064

876

1200

2428

876

559

2021

2633

1069

924

1679

2537

797

566

Banedanmark

1998

1015

776

1523

1949

394

302

Hovedbaner

725

707

474

673

676

13

69

Regionalbaner

594

136

87

374

594

151

67

S-baner

172

172

172

172

172

-

86

Lokalbaner

503

-

43

304

503

229

80

Godsbaner

4

-

-

-

4

1

-

Metro

38

38

38

38

38

-

41

Andre baner

487

-

-

24

456

341

173

Letbane

110

16

110

94

94

62

50

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane41

Godstransport med tog

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

Ændring seneste år

 

mio. tonkm

pct.

Godstransportarbejde i alt

2616

2653

2594

2524

2450

 

- 74

-3

Banedanmarks net

2616

2653

2594

2524

2450

 

-74

-3

Nationalt

185

163

166

132

158

 

26

16

Internationalt til Danmark

231

208

199

167

187

 

20

11

Internationalt fra Danmark

94

82

73

83

102

 

19

19

Transit

2106

2201

2156

2142

2003

 

-139

-7

Andre baner

-

-

-

-

-

 

-

-

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane1

Jernbanetransport af gods
2.450 mio. tonkm
2020
-3,0 %
fra 2019 til 2020
Jernbanetransport af passagerer
201 mio.
2020
-30,7 %
fra 2019 til 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2021 - Nr. 309

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejde opgøres i tonkm eller personkm. En tonkm/personkm er det arbejde, der foregår, når et ton eller en person flyttes en km. Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation