Gå til sidens indhold

Større svinebestand

Svinebestanden 1. januar 2021

Den samlede svinebestand i Danmark var på 13,4 mio. svin 1. januar 2021, hvilket er 5,2 pct. flere end sidste år. Stigningen skyldes især flere smågrise og slagtesvin. Der er flere årsager hertil, bl.a. er eksporten af smågrise til Tyskland og Polen faldet pga. COVID-19-situationen, og samtidig er der kommet flere slagtesvinepladser i Danmark, så der bliver produceret flere slagtesvin i Danmark. Men det større antal slagtesvin har de seneste måneder medført kapacitetsproblemer på slagterierne, hvilket har bevirket, at nogle af svinene har gået længere tid i staldene, før de er blevet sendt til slagtning.

Danmarks svinebestandKilde: www.statistikbanken.dk/svin

Flere slagtesvin og fravænnede svin under 50 kg

Antallet af fravænnede svin under 50 kg steg med 5 pct. til 6.130.000 stk., og slagtesvin på 50 kg og derover steg med 11 pct. til 3.336.ooo stk. Dette skyldes en lille stigning i produktionen af pattegrise, som sammen med den mindre eksport af smågrise har medført en lidt større produktion af slagtesvin i Danmark. De første 11 måneder af 2020 viser et fald i eksporten af levende svin på 300.000 stk. i forhold til samme periode i 2019, hvilket primært er smågrise til opfedning i Tyskland og Polen, se www.statistikbanken.dk/ani51. I samme periode er antallet af slagtninger i Danmark steget mere end 500.000 stk.

Ikke store ændringer i antal søer og pattegrise

Der var 1.034.000 søer, hvilket er 0,6 pct. flere end sidste år. Heraf var 210.000 diegivende søer, som havde i snit 12,5 pattegrise, dvs. 2.631.000 pattegrise i alt.

Faldende priser siden foråret

Priserne på svin har været faldende siden foråret som følge af nedlukningen af verden pga. COVID-19. Noteringen på slagtesvin er faldet fra 14,15 kr. pr. kilo i marts 2020 til 9,46 kr. pr. kilo i december 2020, se www.statistikbanken.dk/lpris10. Indtil nu har den faldende pris ikke medført en nedgang i den danske svinebestand.

Svinebestanden

 

2020

2021

Ændring
1. jan. 2020

 

1. jan.

1. april

1. juli

1. okt.

1. jan.

- 1. jan. 2021

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

12728

12761

13162

13356

13391

663

5,2

Avlsorner

10

10

11

11

13

3

30,0

Søer i alt:

1028

1032

1035

1034

1034

6

0,6

Gylte

193

194

190

190

195

2

1,0

Andre drægtige

592

591

595

596

592

0

0,0

Diegivende

209

214

215

215

210

1

0,5

Golde

34

33

35

33

37

3

8,8

Udsættersøer og orner til slagtning

6

6

6

6

8

2

33,3

Sopolte

216

219

215

232

239

23

10,6

Pattegrise ved søerne

2609

2689

2699

2713

2631

22

0,8

Fravænnede svin under 50 kg

5862

5914

6092

6173

6130

268

4,6

Slagtesvin, 50 kg og derover

2997

2891

3104

3187

3336

339

11,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/svin

Nyt fra Danmarks Statistik

9. februar 2021 - Nr. 36

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation