Gå til sidens indhold

Familierne brugte 24,2 mia. kr. på nye biler i 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer (tillæg) 2020 værdien af nyregistrerede personbiler

Familierne i Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner investerede flest penge i nye biler i 2020. I gennemsnit brugte de mere end 14.000 kr. pr. familie. Landsgennemsnittet var knap 8.000 kr. pr. familie. Det totale private forbrug i 2020 var 24,2 mia. kr., hvilket stort set er på niveau med 2018 og 2019. Bilforbruget i de 20 kommuner med det højeste gennemsnitlige forbrug - 10.000 kr. eller derover - udgjorde samlet set 18 pct. af det totale forbrug, men det er kun 12 pct. af familierne, der bor der. Bilforbruget i de 16 kommuner med laveste gennemsnitlige forbrug - 7.000 kr. eller mindre - udgjorde omvendt 19 pct. af det totale forbrug, mens 29 pct. af familierne bor der.

Gennemsnitligt forbrug pr. familie på nye biler. 2020Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Nye biler for 54,3 mia. kr. i 2020

De private husholdninger og erhvervene har i 2020 købt nye personbiler for 54,3 mia. kr. opgjort i løbende købspriser, inklusive moms og afgifter. Det er 4,0 mia. kr. mindre end i 2019, hvor der blev købt for 58,3 mia. kr. Købet i 2019 var det højeste siden 2004, hvor denne opgørelse startede. Beløbet i 2020 rækker til 198.900 biler til en gennemsnitlig pris på 272.900 kr. I 2019 blev der købt 225.600 biler til 258.300 kr. i gennemsnit.

91.600 familier købte 95.000 biler til en gennemsnitspris på 254.100 kr. Den gennemsnitlige udgift pr. familie på 262.800 kr. er lidt højere, fordi nogle familier har købt flere nye biler. Erhvervene købte 103.900 biler for 30,1 mia. kr. - i gennemsnit 290.100 kr.

Betydelig stigning i andelen af SUV'er og MPV'er siden 2015

37 pct. af de penge, familierne brugte på nye biler i 2020, gik til segmenterne (Segmentoversigt (excel)) mini, small og medium, mens 45 pct. gik til SUV og MPV. Det er en betydelig fremgang siden 2015 for SUV'erne og MPV'erne, der dengang stod for 22 pct. af familiernes køb. Omvendt er de tre førstnævnte segmenter gået tilbage fra 68 pct. i 2015.

Familiernes forbrug på nye biler fordelt på segmenterKilde: www.statistikbanken.dk/bil50

Også stigende andel af SUV'er og MPV'er i erhvervenes investeringer

Erhvervenes investeringer i 2020 rettede sig mod segmenterne small, medium og large med 47 pct. og SUV og MPV med 40 pct. I 2015 udgjorde de samme segmenter hhv. 63 pct. og 24 pct. af investeringerne.

Erhvervenes investeringer i nye biler fordelt på segmenterKilde: www.statistikbanken.dk/bil50

Bilkøberne i Gentofte brugte flest penge, i Albertslund brugte de færrest

Familierne i Gentofte, der købte ny bil i 2020, brugte i gennemsnit 351.900 kr., mens familierne i Albertslund, der købte bil, i gennemsnit brugte 222.100 kr. Det generelle billede er, at de dyreste biler er købt i Nordsjælland, i Midt- og Vestjylland og på Sydfyn. De billigste biler er købt i Københavns Vestegn, Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, en del af Fyn samt på Djursland.

Relativt flest familier i Allerød og færrest i København købte ny bil

Andelen af familier, der har købt bil, er en tredje dimension i belysningen af familiernes bilkøb, og selv om der er nogle sammenfald med de kommuner, hvor forbruget er højest/lavest, er der også forskelle. I Allerød købte 5 pct. af kommunens familier nye biler i 2020. Der var herudover 13 kommuner, hvor 4 pct. af familierne eller derover købte ny bil. Familierne i København og på Frederiksberg samt på Ærø, Samsø og Læsø var omvendt de mindst købelystne med færre end 2 pct. af familierne. I hele landet købte 3,0 pct. af familierne ny bil i 2020.

Gennemsnitligt forbrug på nye biler for bilkøbende familier. 2020Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Købsværdien af nye personbiler i husholdningerne og erhvervene fordelt på segmenter

 

2010

2015

2020

 

2010

2015

2020

 

mio. kr.

 

pct.

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

I alt

14723

17525

24154

 

100

100

100

Mini

2156

3494

1416

 

14,6

19,9

5,9

Small

4021

4847

3871

 

27,3

27,7

16,0

Medium

3570

3496

3743

 

24,2

20,0

15,5

Large

1642

1107

2750

 

11,2

6,3

11,4

SUV

408

2418

8981

 

2,8

13,8

37,2

MPV

1739

1509

1811

 

11,8

8,6

7,5

Øvrige

1187

654

1582

 

8,1

3,7

6,5

Erhverv

 

 

 

 

 

 

 

I alt

23051

24098

30143

 

100

100

100

Mini

1532

1319

873

 

6,6

5,5

2,9

Small

2782

2870

3097

 

12,1

11,9

10,3

Medium

4111

5951

4998

 

17,8

24,7

16,6

Large

7250

6325

5923

 

31,5

26,2

19,6

SUV

1020

3257

10223

 

4,4

13,5

33,9

MPV

3922

2503

1907

 

17,0

10,4

6,3

Øvrige

2434

1874

3122

 

10,6

7,8

10,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil50

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2021 - Nr. 70

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Beløbene viser den samlede sum, som ejerne har betalt for deres nye biler inklusive moms og afgifter mv. Leasingbiler indgår ikke i opgørelsen, da leasingtagerens/brugerens udgift i princippet er en lejeudgift og ikke en investering.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation