Gå til sidens indhold

Rift om feriehusene i højsæsonen 2021

Feriehusudlejning marts 2021

Ved udgangen af marts viste feriehusudlejernes bookingtal, at der i år er rift om feriehusene i højsæsonen blandt danskerne. I højsæsonen, som består af juli og august, har danskerne allerede nu booket 85.600 hus-uger, hvilket er en fremgang på 50.300 husuger eller 142 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette opvejer, at de tyske bookinger er gået tilbage med 25.800 hus-uger eller 22 pct. Sammenlagt er bookingerne i højsæsonen gået frem med 8 pct. eller 13.900 husuger i forhold til samme tidspunkt sidste år. Der er på nuværende tidspunkt rift om feriehusene, men om de gode bookinger ved udgangen af marts betyder, at højsæsonen 2021 bliver bedre end 2020 vil tiden vise. Mange valgte sidste år at tage i feriehus, fordi deres planlagte rejse sydpå blev forhindret af COVID-19 restriktioner, hvilket gav mange sene bookinger blandt både danskere og tyskere. Sidste år slog højsæsonen rekord med i alt 278.100 udlejede hus-uger og 8,9 mio. overnatninger

Antal bookede hus-uger i juli og august ved udgangen af marts månedKilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Flere overnatninger i marts end sidste år

I marts var der i alt 942.200 overnatninger i udlejede feriehuse, hvilket er en fremgang på 308.600 overnatninger eller 49 pct. i forhold til sidste år. De danske overnatninger steg med 577.500 overnatninger eller 167 pct. til i alt 923.100 overnatninger. COVID-19 restriktioner betød, at der stort set ingen udenlandske overnatninger var. Det skal bemærkes, at skærtorsdag i påsken faldt på den 1. april i år, hvilket betød, at noget af påskeferien lå i marts.

Fremrykket offentliggørelse af Feriehusudlejning

Fra og med denne offentliggørelse vil Feriehusudlejning i Nyt fra Danmarks Statistik blive fremrykket med ca. 14 dage. Dette skyldes, at de indberettede oplysninger igennem et stykke tid er blevet indberettet til Danmarks Statistik hurtigere og i en høj kvalitet, hvilket har muliggjort fremrykningen.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Statistisk usikkerhed grundet COVID-19

Denne statistik er baseret på indberetninger fra medlemmer af Feriehusudlejernes brancheforening. Disse stod i 2019 for 95 pct. af de samlede overnatningstal og 80 pct. af de udlejede husuger. Under COVID-19 kan beregningen af den totale udlejning ud fra disse indberetninger være mere usikker end normalt.

Feriehusudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

Januar-marts

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede hus-uger

21,8

27,4

26

59,8

70,7

18

Antal lejemål

19,6

32,1

64

55,6

82,6

49

Overnatninger i alt

633,6

942,2

49

1855,5

2426,7

31

Danske

345,6

923,1

167

864,7

2370,4

174

Udenlandske i alt

288,1

19,1

-93

990,9

56,3

-94

Svenske

1,7

0,6

-64

7,1

1,4

-80

Norske

1,4

0,2

-83

6,7

0,5

-92

Tyske

259,9

10,5

-96

892,3

29,7

-97

Nederlandske

1,5

0,3

-77

16,3

2,1

-87

Andre lande

23,7

7,5

-69

68,4

22,6

-67

 

antal

 

antal

 

Gns. personer pr. hus

4,1

4,9

 

4,4

4,9

 

Gns. uger pr. lejemål

1,1

0,9

 

1,1

0,9

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Bookede hus-uger for resten af året fordelt på gæsternes nationalitet. Pr. ultimo marts

 

I alt
 

Danmark
 

Sverige
 

Norge
 

Tyskland
 

Neder-
landene

Andre
 

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 

1.000

I alt

366,5

375,0

71,3

147,5

2,5

1,1

8,3

2,2

266,9

216,7

8,5

3,2

9,1

4,5

April

24,4

22,1

13,6

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8,9

1,8

1,2

0,1

0,6

0,3

Maj

40,9

33,8

7,0

14,6

0,2

0,1

0,2

0,0

31,3

18,2

1,3

0,6

0,9

0,3

Juni

57,0

54,2

9,2

17,6

0,6

0,2

1,4

0,4

43,2

34,9

1,3

0,4

1,4

0,6

Juli

90,2

98,3

27,5

63,3

1,0

0,4

5,7

1,3

51,7

31,6

1,5

0,4

2,7

1,3

August

77,1

83,0

7,9

22,3

0,4

0,3

0,7

0,3

63,3

57,7

2,3

1,0

2,5

1,4

September

37,2

41,7

3,4

5,6

0,1

0,1

0,1

0,1

32,5

35,3

0,5

0,3

0,6

0,3

Oktober

28,3

28,9

1,8

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

25,8

25,8

0,3

0,2

0,3

0,1

November

4,5

6,4

0,5

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

5,4

0,0

0,0

0,1

0,0

December

6,9

6,7

0,5

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

5,9

0,0

0,0

0,1

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Nyt fra Danmarks Statistik

3. maj 2021 - Nr. 164

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen og på emnesiden. Alle tal er i faktiske tal, hvis ikke andet er angivet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation