Gå til sidens indhold

Lidt færre konkurser i aktive virksomheder

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
212
Februar 2021
-7,2 %
Fra januar til februar 2021

Konkurser februar 2021

Der var 212 erklærede/kundgjorte konkurser i februar blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 7,2 pct. færre end i januar. Konkurserne medførte 773 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 4,6 pct. færre end i januar. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden december-februar var 14,9 pct. højere end september-november, mens jobtabet var 3,6 pct. lavere. Det totale antal konkurser i januar og februar er ekstraordinært højt og kraftigt præget af en forskydning i tvangsopløsningerne fra august til oktober sidste år. Forholdet gør sig især gældende for konkurserne i nulvirksomhederne, mens konkurserne i de aktive virksomheder kun er påvirket i mindre omfang. Udviklingen i og omfanget af tvangsopløsninger er behandlet nærmere nedenfor.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistretl, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer indikerer kommende konkurser

Et IVS, ApS, A/S eller P/S kan lukkes på tre måder: Med betalingserklæring, ved frivillig (solvent) likvidation eller ved tvangsopløsning. Mens de to første er en lukning i 'god ro og orden', udtrykker den sidste et eller flere problemer i forhold til lovgivningen eller virksomhedens økonomi, fx manglende indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis forholdene ikke bliver bragt i orden, anmoder Erhvervsstyrelsen skifteretten om at foretage en tvangsopløsning.

Tvangsopløsninger resulterer relativt ofte i en konkurs. Af de de 59.000 tvangsopløsninger, der er foretaget i perioden 2015-2020, er 26.000 endt med en konkurs, og det svarer til 44 pct. Størstedelen af tvangsopløsningerne vedrører nulvirksomheder - ca. 52.200 - mens kun 6.800 vedrører aktive virksomheder. Det skal bemærkes, at en konkurserklæring ikke forudsætter en forudgående tvangsopløsning. Der var således i alt ca. 38.300 erklærede konkurser i perioden 2015-2020.

Tvangsopløsninger med efterfølgende konkurserKilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Tvangsopløsningernes forekomst og tid til konkurs

Tvangsopløsningerne er meget ujævnt fordelt over året med en normal 'peak' i au-gust. I nogle år, bl.a. sidste år, har de fleste dog ligget senere. Set over hele perioden er halvdelen af konkurserne efter en tvangsopløsning erklæret efter tre måneder, dvs. at tallene for de erklærede konkurser først påvirkes på dette tidspunkt. I et 'normalt' år ses der derfor et 'peak' i de erklærede konkurser i november-december. Konkursbegæringerne har et tilsvarene 'peak' med to til tre måneders forsinkelse, dvs. lidt tidligere i forløbet. Det store antal konkurser i januar og februar i år af især nulvirksomheder er altså i høj grad en følge af sidste års forskydning i tvangsopløsningerne. Figuren nedenfor viser den tidsmæssige forskydning af konkursbegæringerne og konkurserne i forhold til tvangsopløsningerne.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i februar i faktiske tal

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 1.194 konkurserklæringer i februar, hvoraf de 215 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 979 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Færre tabte job i februar

Der blev tabt 773 job ved de 1.194 erklærede konkurser i februar mod 810 tabte job i januar. 38 pct. af de tabte job i februar var i Region Hovedstaden, 39 pct. i Region Midtjylland og 5 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 4 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 14 pct.

Tvangsopløsninger, konkurser og tidsforløb. 2015-2020

 

Tvangsopløsninger

Konkurser

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

58983

26186

44,4

148

94

Aktive virksomheder

6803

3743

55,0

154

77

Nulvirksomheder

52180

22443

43,0

147

95

Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

504

328

485

672

526

490

504

486

363

336

465

1180

1383

Heraf i aktive virksomheder

190

149

191

204

173

184

181

185

180

183

190

228

212

Faktiske i alt

466

295

494

591

455

479

304

409

413

450

714

1112

1194

Landbrug, skovbrug og fiskeri

21

17

9

12

10

9

5

20

14

22

16

15

11

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

22

19

23

30

13

19

13

21

19

23

26

47

50

Bygge og anlæg

77

49

49

110

80

100

62

78

79

88

116

145

150

Handel og transport mv.

122

96

189

167

142

148

86

125

145

126

227

318

329

Ejendomshandel og udlejning

11

9

9

14

19

9

8

10

9

19

15

23

23

Erhvervsservice

98

47

79

116

91

90

54

80

71

81

122

201

225

Øvrige brancher, ex. uoplyste

98

52

118

127

87

84

71

62

68

80

192

363

406

Uoplyst aktivitet

17

6

18

15

13

20

5

13

8

11

0

0

0

Hovedstaden

170

101

296

297

222

230

151

150

160

180

376

621

825

Sjælland

65

46

54

117

78

79

48

60

48

68

91

102

97

Syddanmark

104

53

58

51

67

66

36

80

73

81

82

101

83

Midtjylland

83

61

59

88

56

82

50

87

95

82

116

219

145

Nordjylland

44

34

27

38

32

22

19

32

37

39

49

69

44

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

879

1056

2155

894

705

1295

578

1155

867

736

1075

810

773

Hovedstaden

321

309

1538

439

290

834

245

290

252

295

664

382

290

Sjælland

127

124

37

142

104

105

104

193

113

78

144

146

109

Syddanmark

246

250

327

86

81

200

34

256

113

157

111

128

42

Midtjylland

118

87

215

98

111

137

76

212

331

103

136

92

299

Nordjylland

67

286

38

129

119

19

119

204

58

103

20

62

33

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
212
Februar 2021
-7,2 %
Fra januar til februar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

5. marts 2021 - Nr. 74

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation