Gå til sidens indhold

Januar præget af forskudte konkurser

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
225
Januar 2021
+20 %
Fra december 2020 til januar 2021

Konkurser januar 2021

Der var 225 erklærede/kundgjorte konkurser i januar 2021 blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 20 pct. flere end i december 2020. Konkurserne medførte 810 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 25 pct. færre end i december. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden november 2020 - januar 2021 var 9 pct. højere end august-oktober 2020, mens jobtabet var 1 pct. større. Udviklingen udtrykker formentlig, at der er sket en forskydning af den 'normale' efterårspukkel af konkurser, som følge af den udskudte frist for indsendelse af årsrapporter på grund af COVID-19 sidste forår. Dette har så også forskudt Erhvervsstyrelsens sagsbehandling og eventuelle sanktionering over for virksomheder, der ikke har indsendt deres årsrapport. Se mere hos Erhvervsstyrelsen.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Fortsat lavt niveau for erklærede konkurser og konkursbegæringer

Den alvorlige nedgang i mange virksomheders aktiviteter siden COVID-19-nedlukningen i begyndelsen af marts 2020 har på trods af de mange konkurser i januar 2021 fortsat ikke udløst en stigning i ti-måneders niveauet for erklærede konkurser og konkursbegæringer. Det viser en samlet opgørelse i faktiske tal af såvel de erklærede konkurser som konkursbegæringerne i perioden marts 2020 - januar 2021. Niveauet for erklærede konkurser i alt siden marts 2020 ligger oven i købet lavere end i de tilsvarende måneder de seneste år, mens antallet af konkurser i aktive virksomheder har været næsten uændret de seneste fem år. Set over hele perioden siden 2011 er 88 pct. af konkursbegæringerne endt med en konkurserklæring.

Selv om antallet af konkurser i i perioden marts 2020 - januar 2021 ikke er steget, er den konkursramte omsætning 5 pct. højere i 2020-2021 end gennemsnittet for årene 2015-2019, mens det gennemsnitlige jobtab er 8 pct. højere.

Erklærede konkurser i alt og konkursbegæringer i perioden marts-januarKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e

De erklærede konkurser i januar i faktiske tal

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 1.112 konkurserklæringer i januar, hvoraf de 212 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 900 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Færre tabte job i januar

Der blev tabt 810 job ved de 1.112 erklærede konkurser i januar mod 1.075 tabte job i december. 47 pct. af de tabte job i august var i Region Hovedstaden, 11 pct. i Region Midtjylland og 16 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 8 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 18 pct.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

539

527

330

495

618

507

495

517

481

361

349

453

1146

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

201

194

152

193

195

177

179

184

182

179

183

187

225

Faktiske i alt

544

466

295

494

591

455

479

304

409

413

450

714

1112

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

12

21

17

9

12

10

9

5

20

14

22

16

15

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

32

22

19

23

30

13

19

13

21

19

23

26

47

Bygge og anlæg

89

77

49

49

110

80

100

62

78

79

88

116

145

Handel og transport mv.

157

122

96

189

167

142

148

86

125

145

126

227

318

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

14

11

9

9

14

19

9

8

10

9

19

15

23

Erhvervsservice

107

98

47

79

116

91

90

54

80

71

81

122

201

Øvrige brancher,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex. uoplyste

115

98

52

118

127

87

84

71

62

68

80

192

363

Uoplyst aktivitet

18

17

6

18

15

13

20

5

13

8

11

0

0

Hovedstaden

293

170

101

296

297

222

230

151

150

160

180

376

621

Sjælland

51

65

46

54

117

78

79

48

60

48

68

91

102

Syddanmark

73

104

53

58

51

67

66

36

80

73

81

82

101

Midtjylland

99

83

61

59

88

56

82

50

87

95

82

116

219

Nordjylland

28

44

34

27

38

32

22

19

32

37

39

49

69

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

756

879

1056

2155

894

705

1295

578

1155

867

736

1075

810

Hovedstaden

265

321

309

1538

439

290

834

245

290

252

295

664

382

Sjælland

97

127

124

37

142

104

105

104

193

113

78

144

146

Syddanmark

147

246

250

327

86

81

200

34

256

113

157

111

128

Midtjylland

195

118

87

215

98

111

137

76

212

331

103

136

92

Nordjylland

52

67

286

38

129

119

19

119

204

58

103

20

62

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
225
Januar 2021
+20 %
Fra december 2020 til januar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

5. februar 2021 - Nr. 32

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation