Gå til sidens indhold

Firmaernes salg faldt men fortsat på et højt niveau

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
362,2 mia. kr.
april 2021
-3,5 %
marts 2021 - april 2021

Firmaernes køb og salg april 2021

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 3,5 pct. fra marts til april, og det indenlandske salg ekskl. energi faldt 4,1 pct. Faldet i det samlede salg ekskl. energi kommer efter en stor stigning i marts. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I 2020 og 2021 har restriktionerne grundet COVID-19 medført store udsving i firmaernes salg, hvilket har påvirket det normale sæsonmønster. Udviklingen i de sæsonkorrigerede tal for Firmaernes samlede salg ekskl. energi skal derfor tolkes med en vis varsomhed.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Brancherne transport og industri har haft fremgang over tre måneder

Brancherne indenfor transport har haft en tilbagegang på 3,2 pct. i april måned. Set over tre måneder havde disse brancher dog en fremgang på 7,6 pct. Brancherne indenfor industri havde en tilbagegang i april på 3,5 pct., men en samlet fremgang set over de sidste tre måneder på 9,0 pct, når denne periode sammenlignes med den foregående periode på tre måneder.

Brancherne for rådgivning solgte godt i årets fire første måneder

Brancherne inden for juridisk bistand, skatte-, regnskabs- og ledelsesrådgivning har haft god fremgang i en årrække. Salget i perioden januar-april har været konstant stigende siden 2017 med et gennemsnit på 6,4 pct. pr. år. Den største fremgang var fra 2019 til 2020 med en stigning i salget på 8,2 pct. Siden 2017 er salget i disse brancher steget fra 16,3 mia. kr. til 20,9 mia. kr. opgjort på perioden januar-april.

Juridisk bistand, skatte-, regnskabs- og ledelsesrådgivning, ikke sæsonkorrigeret. Januar-aprilKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44, særudtræk på brancherne: 127-niveau (69001, 69002) og detaljeret niveau (702100, 702200)

Brancher med mange kvartals- og halvårsindberettere

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger en momsindberetning, beregnes en værdi for salget, der er baseret på deres tidligere momsindberetninger. For de brancher, der er særligt hårdt ramt under COVID-19, arbejdes der med en model, der bygger på supplerende indikatorer. Her benyttes bl.a. allerede offentliggjorte tal som Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for marts var 365,7 mia. kr. i den seneste offentliggørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:178 og revideres i denne offentliggørelse op til 375,1 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

Januar

329,8

352,9

332,4

 

316,9

341,6

309,2

Februar

331,8

336,3

340,5

 

295,3

305,2

303,2

Marts

324,6

336,7

375,3

 

326,8

343,9

388,7

April

335,9

309,1

362,2

 

330,9

305,2

353,9

Maj

332,8

308,2

.

 

334,1

297,4

.

Juni

331,6

328,4

.

 

332,4

338,7

.

Juli

338,6

330,5

.

 

323,5

317,8

.

August

334,8

328,5

.

 

325,4

310,3

.

September

337,8

335,3

.

 

342,5

345,4

.

Oktober

352,6

338,7

.

 

371,9

354,2

.

November

342,6

339,8

.

 

351,8

348,1

.

December

336,1

341,8

.

 

370,9

387,8

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Marts
2021
 

April
2021
 

Æn-
dring
 

Nov.2020
- jan.
2020

Feb.2020
- april
2021

Æn-
dring
 

April
2020
 

April
2021
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

375,3

362,2

-3,5

1014,0

1078,0

6,3

305,2

353,9

16,0

I alt inkl. energi mv.

435,8

411,8

-5,5

1174,6

1247,7

6,2

350,7

403,9

15,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,0

9,8

-11,1

30,1

30,6

1,9

9,9

9,4

-5,0

Industri

76,9

74,2

-3,5

202,0

220,1

9,0

62,3

69,9

12,1

Bygge og anlæg

29,0

28,6

-1,1

79,9

84,6

6,0

24,4

28,0

14,8

Handel

143,3

135,6

-5,4

379,2

406,4

7,2

106,8

131,2

22,8

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

16,0

15,4

-3,6

46,2

46,1

-0,3

9,2

14,3

55,3

Engroshandel

90,2

87,2

-3,2

237,2

258,6

9,0

68,9

83,7

21,5

Detailhandel

37,2

32,9

-11,4

95,7

101,7

6,3

28,7

33,2

15,6

Transport

40,7

39,4

-3,2

107,5

115,6

7,6

34,0

39,6

16,3

Hoteller og restauranter

2,0

3,0

55,3

9,5

7,5

-20,8

2,3

3,0

30,7

Information og kommunikation

16,7

17,0

1,8

49,2

50,8

3,1

14,6

15,4

5,3

Finansiering og forsikring

7,5

7,1

-5,1

21,8

21,5

-1,3

7,3

7,2

-0,7

Ejendomshandel og udlejning

7,2

7,3

2,1

22,3

21,5

-3,5

9,7

10,7

10,3

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
362,2 mia. kr.
april 2021
-3,5 %
marts 2021 - april 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juni 2021 - Nr. 226

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation