Gå til sidens indhold

Firmaernes salg på vej mod niveauet før COVID-19

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
340,9 mia. kr.
Februar 2021
+1,8 %
Januar 2021 - februar 2021

Firmaernes køb og salg februar 2021

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. steg med 1,8 pct. eller 6,1 mia. kr. fra januar til februar 2021, når salget er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Denne udvikling er primært båret af salget i industrien og engroshandel. Enkelte brancher vækster trods COVID-19 heriblandt brancherne for udgivelse af software. I denne artikel ses nærmere på væksten i branchen for dansk udgivet software.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Dansk udgivet software vækster med et månedligt salg på 1 mia. kr.

Det er ikke alle brancher, der har oplevet en negativ udvikling i salget under COVID-19 pandemien. Brancherne inden for udgivelse af software er eksempler på det modsatte. Området omfatter en branche for spil og en branche for udgivelser af software som fx applikationer og operativsystemer. Størstedelen af salget på 1,0 mia. i februar ligger i den sidstnævnte branche med et salg på 0,8 mia. kr. Denne branche havde en stigning på 25 pct. sammenlignet med samme måned sidste år. Udenlandske købere stod for 64 pct. af branchens samlede salg.

Udgivelse af software i løbende priser for februar måned, ikke sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44, særudtræk på detaljeret brancheniveau.

Salget var mindre end sidste år

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. var 0,4 pct. eller 0,1 mia. kr. mindre opgjort i faktiske tal, når februar 2021 sammenlignes med februar 2020. Salget er opgjort i faktiske tal, dvs. tal, der er ikke-sæsonkorrigeret. Salget i branchen for hoteller og restauranter stod for det største procentvise fald, dette fald var 50,7 pct. kr. eller 2,2 mia. kr.

Brancher med mange kvartals- og halvårsindberettere

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger en momsindberetning, beregnes en værdi for salget, der er baseret på deres tidligere momsindberetninger. For de brancher, der er særligt hårdt ramt under COVID-19, arbejdes der med en model, der bygger på supplerende indikatorer. Her benyttes bl.a. allerede offentliggjorte tal som Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for januar var 339,6 mia. kr. i den seneste Nyt fra Danmarks Statistik 2021:88, dette tal er revideret ned til 334,8 mia. kr. i denne offentliggørelse. Det er en nedjustering på 4,8 mia. kr. eller 1,4 pct. Revisionen er primært grundet en indberetter, der har korrigeret indberetningerne for januar måned.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

I alt

4.028,3

3.992,9

 

 

4.022,2

4.002,3

 

Januar

329,6

352,5

334,8

 

316,9

341,8

312,1

Februar

331,1

335,4

340,9

 

295,3

305,5

305,1

Marts

325,7

338,6

.

 

326,8

344,1

.

April

336,6

310,6

.

 

330,9

305,7

.

Maj

333,0

308,7

.

 

334,1

297,9

.

Juni

331,3

328,7

.

 

332,4

339,2

.

Juli

338,4

331,2

.

 

323,5

318,8

.

August

334,6

329,1

.

 

325,4

311,2

.

September

337,7

336,4

.

 

342,4

346,5

.

Oktober

352,8

339,5

.

 

371,9

354,6

.

November

342,5

340,3

.

 

351,7

348,5

.

December

335,0

341,7

.

 

370,8

388,5

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Jan.
2021
 

Feb.
2021
 

Æn-
dring
 

Sept.2020
- nov.
2020

Dec.2020
- feb.
2021

Æn-
dring
 

Feb.
2020
 

Feb.
2021
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

334,8

340,9

1,8

1016,2

1017,5

0,1

305,5

305,1

-0,1

I alt inkl. energi mv.

391,3

401,1

2,5

1166,0

1187,8

1,9

357,1

372,8

4,4

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,6

11,3

-3,1

30,6

32,6

6,6

9,3

10,5

12,4

Industri

67,1

69,0

2,7

199,3

203,7

2,2

64,6

63,0

-2,4

Bygge og anlæg

27,8

26,9

-3,3

78,2

80,4

2,7

21,4

22,8

6,6

Handel

123,7

127,7

3,2

383,2

380,2

-0,8

112,1

114,3

2,0

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

14,4

14,5

0,8

46,0

45,0

-2,0

13,5

13,0

-4,0

Engroshandel

78,5

81,4

3,7

237,5

240,2

1,1

71,7

73,9

3,1

Detailhandel

30,8

31,8

3,0

99,7

94,9

-4,8

26,9

27,4

2,0

Transport

37,3

35,7

-4,4

104,8

109,0

4,0

34,6

34,7

0,2

Hoteller og restauranter

1,9

2,8

48,8

12,6

8,3

-34,5

4,4

2,2

-50,7

Information og kommunikation

16,4

17,0

3,6

49,4

49,9

1,1

14,4

15,1

4,2

Finansiering og forsikring

6,9

7,4

7,7

20,9

21,6

3,3

6,8

6,8

0,1

Ejendomshandel og udlejning

7,2

6,6

-8,7

20,0

21,6

7,9

3,7

3,7

1,1

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
340,9 mia. kr.
Februar 2021
+1,8 %
Januar 2021 - februar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

16. april 2021 - Nr. 141

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation