Gå til sidens indhold

Transportsektoren løftede salget i fjerde kvartal

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
338,8 mia. kr.
December 2020
+2,2 %
November - december 2020

Firmaernes køb og salg december 2020

Firmaernes salg steg 2,2 pct. eller 7,2 mia. kr. fra november til december 2020, når salget er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Fra tredje kvartal til fjerde kvartal 2020 steg salget 1,9 pct. Denne udvikling var båret af handel med biler og motorcykler samt transport. Udviklingen i salg af biler og motorcykler steg 6,7 pct., mens salget inden for transport viste en fremgang på 6,9 pct. over kvartalet. Stigningen i bilsalget er til dels påvirket af en afgiftsændring, der er beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:60, Nyregistrerede personbiler, December 2020. Denne opgørelse af Firmaernes køb og salg for december 2020, var planlagt til offentliggørelse 12. februar, men blev udskudt på grund af et mindre datagrundlag end normalt. Læs mere om dette under figuren.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Fremgang i industriens salg i december 2020

De faktiske tal viser, at der har været fremgang i industriens salg på 11,7 pct. eller 7,8 mia. kr. når december 2020 sammenlignes med december 2019. Denne udvikling er også beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:35, Industriens produktion og omsætning december 2020.

Udsættelse af indberetning af moms

Firmaernes salg bygger på den moms, som firmaerne indberetter til Skattestyrelsen. I denne opgørelse er datagrundlaget mindre end normalt, da fristen for at indberette moms for andet halvår og tredje kvartal 2020 er udsat til ultimo marts 2021 grundet COVID-19. Dette har givet problemer med de modelberegninger, som ligger til grund for de detaljerede brancheopgørelser. Specielt opgørelsen af salget i de brancher, hvor mange firmaer indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, er behæftet med større usikkerhed end normalt. Omsætning i disse firmaer udgjorde  22,3 pct. i 2019, når salget fordeles ud på halvårs, kvartals- og månedsindberettere. De firmaer, der indberetter moms månedligt, bidrager mest til omsætningen med 77,7 pct.

Opdeling af salget efter typen af indberetninger. 2019Kilde: Særudtræk af 2019 på baggrund af www.statistikbanken.dk/fiks11

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsindberetning, beregnes en værdi, der er baseret på deres tidligere momsindberetninger. Datagrundlaget for firmaer, der indberetter moms halvårligt er mindre end normalt, hvilket medfører, at udviklingen i momsindberetningen ikke kan sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,5

329,1

350,8

 

302,9

316,9

341,1

Februar

310,9

331,8

335,8

 

276,2

295,3

304,8

Marts

311,0

325,6

337,1

 

308,3

326,8

342,7

April

319,4

336,2

309,0

 

312,7

330,9

304,4

Maj

321,9

332,4

307,0

 

323,8

334,1

297,0

Juni

320,7

331,8

329,0

 

334,1

332,4

338,7

Juli

319,4

338,9

326,7

 

299,0

323,6

313,8

August

328,2

335,1

324,8

 

323,4

325,4

306,6

September

322,3

337,8

331,4

 

321,0

342,5

341,5

Oktober

326,8

353,2

331,2

 

343,8

372,0

345,8

November

325,7

342,6

331,6

 

341,3

351,8

339,3

December

325,7

333,9

338,8

 

356,0

370,8

385,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Nov.
2020
 

Dec.
2020
 

Æn-
dring
 

Juli
- sept.
2020

Okt.
- Dec.
2020

Æn-
dring
 

Dec.
2019
 

Dec.
2020
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

331,6

338,8

2,2

982,9

1001,6

1,9

370,8

385,1

3,9

I alt inkl. energi mv.

380,7

390,0

2,4

1123,3

1151,5

2,5

430,3

452,0

5,0

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,5

9,7

-7,4

31,0

30,6

-1,5

13,9

12,4

-10,8

Industri

67,3

67,8

0,8

195,7

199,9

2,1

67,6

75,4

11,7

Bygge og anlæg

24,3

23,9

-1,7

73,0

72,3

-0,8

29,5

29,5

-0,2

Handel

124,5

129,8

4,3

371,2

379,7

2,3

129,2

141,6

9,6

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

15,0

18,3

22,2

45,1

48,1

6,7

13,1

18,7

42,6

Engroshandel

77,8

78,9

1,5

232,7

235,6

1,2

81,0

85,0

4,9

Detailhandel

31,8

32,6

2,6

93,4

96,1

2,8

35,1

38,0

8,1

Transport

34,0

35,6

4,5

97,9

104,6

6,9

37,6

35,6

-5,1

Hoteller og restauranter

3,3

2,8

-15,5

13,3

9,9

-25,3

5,7

2,8

-50,6

Information og kommunikation

16,2

16,2

0,3

48,4

48,6

0,4

20,6

20,8

1,0

Finansiering og forsikring

7,4

7,2

-2,6

20,4

21,3

4,5

8,5

8,4

-1,3

Ejendomshandel og udlejning

6,3

8,3

32,0

18,8

20,6

9,5

6,7

8,2

21,9

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
338,8 mia. kr.
December 2020
+2,2 %
November - december 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2021 - Nr. 60

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation