Gå til sidens indhold

Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt i december

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december 2020

I december faldt antallet af lønmodtagere efter seks måneder med stigende beskæftigelse. Efter sæsonkorrektion var der 3.000 færre lønmodtagere i december, svarende til et fald på 0,1 pct. sammenlignet med november. Faldet i lønmodtagerbeskæftigelsen skal ses i sammenhæng med, at myndighederne i december iværksatte nye betydelige nedlukninger af samfundets aktiviteter for at bremse udbredelsen af COVID-19, se afsnittet Særlige forhold. Lønmodtagerbeskæftigelsen var i december 25.900 personer lavere end i februar, umiddelbart før den første store nedlukning. Det svarer til, at der var 0,9 pct. færre lønmodtagere i december, end der var i februar.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Størst fald i hoteller og restauranter

Branchen hoteller og restauranter havde et stort fald i antallet af lønmodtagere fra november til december på 5.400 personer. Faldet svarer til 5,2 pct. og skal ses i sammenhæng med, at branchen var kraftigt påvirket af begrænsninger i åbningstider og forsamlingers størrelse samt lukning for servering i restauranter i løbet af december. I december var der 22.000 færre lønmodtagere i hoteller og restauranter sammenlignet med februar 2020.

Stigning i sundhed og socialvæsen

Lønmodtagerbeskæftigelsen i branchen sundhed og socialvæsen steg i december med 2.900 personer sammenlignet med november, svarende til en stigning på 0,5 pct. I alt beskæftigede branchen 13.400 flere lønmodtagere end i februar 2020.

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling december 2020 ift. måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

November*

December*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2801318

2778330

2775377

-0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42579

41862

41489

-0,9

Råstofindvinding

4466

4092

4059

-0,8

Industri

310161

304671

305560

0,3

Energiforsyning

11179

11652

11665

0,1

Vandforsyning og renovation

11894

12118

12169

0,4

Bygge og anlæg

169154

172165

172829

0,4

Handel

436638

435775

435824

0,0

Transport

142127

135588

134729

-0,6

Hoteller og restauranter

120896

104311

98938

-5,2

Information og kommunikation

111896

112432

112691

0,2

Finansiering og forsikring

83993

84227

84253

0,0

Ejendomshandel og udlejning

41376

41497

41124

-0,9

Videnservice

153932

152753

153387

0,4

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

155767

151748

151957

0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

148657

153076

154222

0,7

Undervisning

224634

222747

221439

-0,6

Sundhed og socialvæsen

510670

521216

524071

0,5

Kultur og fritid

57637

53663

52220

-2,7

Andre serviceydelser mv.

63204

62291

61750

-0,9

Uoplyst aktivitet

459

448

1002

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

November*

December*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2801318

2778330

2775377

-0,1

Offentlig forvaltning og service

834847

846136

848466

0,3

Virksomheder og organisationer1

1966012

1931746

1925910

-0,3

Uoplyst sektor

459

448

1002

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen har været behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Usikkerheden hænger sammen med, at nogle ansatte særligt i perioderne med omfattende nedlukninger har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette bliver der metodemæssigt kompenseret for ved i sådanne perioder at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder der medtages. Usikkerheden er større, jo mere omfattende nedlukningen er.

Ny ferielov påvirker fuldtidsbeskæftigelsen

I forbindelse med denne udgivelse offentliggøres også foreløbige kvartalstal for antal personer med lønmodtagerjob og for lønmodtagerjob omregnet til fuld tid på grundlag af betalte timer. Som følge af den nye ferielov har nyansatte funktionærer siden september 2020 ret til betalt ferie fra ansættelsens begyndelse. Derfor fratrækkes i mindre omfang end tidligere løntimer, når nyansatte funktionærer afholder ferie. Det giver et højere antal betalte løntimer og dermed et højere antal fuldtidsbeskæftigede. Således medvirker den nye ferielov til, at fuldtidsbeskæftigelsen stiger fra tredje til fjerde kvartal 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2021 - Nr. 55

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation