Gå til sidens indhold

Største fald i ledigheden på en enkelt måned

Arbejdsløsheden (md.) maj 2021

Fra april til maj faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 13.900 til 115.300, svarende til en ledighedsprocent på 4,0 pct. Det er det største månedlige fald i ledigheden siden statistikkens start i januar 2007. Ledigheden er nu på det laveste niveau, siden landet blev ramt af COVID-19, men ledigheden for maj ligger dog fortsat 12.500 over niveauet for februar 2020, umiddelbart før COVID-19.

Ledigheden fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Nettoledigheden er faldet kraftigt, mens der er flere ledige i aktivering

Fra april til maj faldt antallet af nettoledige med 15.300 til 101.800, mens antallet af ledige i aktivering steg med 1.400 til 13.400. Begge dele signalerer, at vi er på vej tilbage til situationen fra før COVID-19. COVID-19 medførte fra februar til maj 2020 nemlig en kraftig stigning i nettoledigheden på næsten 50 pct. samtidig med, at antallet af aktiverede ledige blev mere end halveret. 

Det seneste ledighedsfald er mest markant for kvinder

Fra april til maj faldt ledigheden for kvinder med 8.800 til 56.100, mens mænds ledighed faldt med 5.100 til 59.200. Ledighedsprocenten for kvinder faldt således med 0,6 procentpoint til 4,1 pct., mens mænds ledighedsprocent faldt med 0,4 procentpoint til 4,0 pct.

Samtlige aldersgrupper havde ledighedsfald

Ledigheden er faldet for alle de opgjorte aldersgrupper. Relativt set har faldet været størst for 50-59-årige og 60-66-årige og mindst for 25-29-årige, der fortsat har de højeste ledighedsprocenter. Som noget nyt indeholder nedenstående ledighedstabel nu særskilte ledighedstal for 65-66-årige. Dette giver en indikation af, hvor stor en betydning den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen har for den samlede ledighedsudvikling.

Ledigheden faldt i alle landsdele

Ledigheden er faldet meget ensartet for landsdelene fra april til maj. Det er fortsat Vestjylland, der har landets laveste ledighedsprocent med 2,8 pct., mens Byen København har den højeste ledighedsprocent med 5,5 pct.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2021

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

1.000 personer

pct.

Ledige

129,8

127,4

129,2

115,3

4,5

4,5

4,5

4,0

Nettoledige

118,3

115,9

117,1

101,8

4,1

4,1

4,1

3,6

Dagpengemodtagere

101,8

99,7

101,7

88,0

Kontanthjælpsmodtagere

16,5

16,2

15,4

13,8

Aktiverede

11,5

11,5

12,1

13,4

Dagpengemodtagere

8,7

8,9

9,4

10,0

Kontanthjælpsmodtagere

2,8

2,6

2,7

3,5

Mænd

65,1

63,1

64,3

59,2

4,4

4,3

4,4

4,0

Kvinder

64,7

64,3

64,8

56,1

4,7

4,7

4,7

4,1

16-24 år

8,0

7,5

7,0

6,4

2,0

1,9

1,7

1,6

25-29 år

24,2

23,5

22,9

22,0

7,9

7,7

7,5

7,2

30-39 år

35,4

34,9

35,4

31,7

6,2

6,1

6,2

5,5

40-49 år

24,6

24,2

24,5

21,4

3,8

3,7

3,8

3,3

50-59 år

24,8

24,6

25,7

22,0

3,7

3,7

3,9

3,3

60-66 år2

12,7

12,7

13,6

11,7

5,0

4,9

5,3

4,5

Heraf 65-66 årige3

1,4

1,4

1,5

1,5

Byen København

26,4

26,6

27,2

24,4

5,9

6,0

6,1

5,5

Københavns omegn

13,2

13,2

13,6

12,3

4,9

4,9

5,1

4,6

Nordsjælland

7,9

7,7

7,8

6,8

3,5

3,5

3,5

3,1

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,7

5,0

4,8

4,6

4,2

Østsjælland

4,7

4,6

4,8

4,2

3,8

3,7

3,9

3,4

Vest- og Sydsjælland

11,7

11,4

11,5

10,4

4,4

4,2

4,3

3,9

Fyn

11,0

10,6

10,6

9,7

4,8

4,6

4,6

4,2

Sydjylland

13,3

12,9

13,1

11,5

3,8

3,7

3,8

3,3

Østjylland

19,9

19,8

20,0

17,5

4,5

4,4

4,5

3,9

Vestjylland

6,9

6,5

6,6

5,7

3,3

3,2

3,2

2,8

Nordjylland

13,9

13,3

13,3

11,8

4,9

4,7

4,7

4,2

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 169.000 ledige i maj

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i maj 169.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de adspurgte oplyser, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19-nedlukningen og hjælpepakkers betydning

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for maj 2021 (pdf). De seneste sæsonkorrigerede tal er revideret mere end normalt med nedjusteringer for marts og april på hhv. 2.000 og 1.500. Disse nedjusteringer skyldes primært sæsonkorrektionsberegningen i sammenhæng med det store fald i bruttoledigheden fra april til maj.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juni 2021 - Nr. 249

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation