Gå til sidens indhold

It ændrer jobbet for hver fjerde i løbet af et år

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2018 digitalisering på arbejdspladsen

Flere end hver fjerde beskæftigede har inden for de seneste 12 måneder fået nye eller ændrede arbejdsopgaver som følge af indførelse af ny software eller nyt it-udstyr. Flest oplever forandringer i hverdagen på jobbet i dataintensive brancher som information, kommunikation, forsikring og finansiering. Her meldte 39 pct. af de beskæftigede om ændrede arbejdsopgaver på grund af nyt software eller it-udstyr. Den næststørste andel var blandt offentlige ansatte, hvor tallet var 34 pct.

Effekten af nyt software eller it-udstyr på arbejdsopgaver og behovet for it-læring. 2018

Halvdelen af den danske arbejdsstyrke måtte lære nyt om it i 2018

52 pct. af de beskæftigede måtte lære at anvende ny software eller nyt it-udstyr i 2018. Andelen er højst i brancherne information, kommunikation, forsikring og finansiering (74 pct.) og offentlig administration, undervisning og sundhed (59 pct.). Behovet for at lære nyt software eller it-udstyr at kende er lavest i branchen bygge og anlæg med 44 pct. Det er også den branche, hvor den laveste andel (17 pct.) oplever ændring af de primære arbejdsopgaver som følge af digitalisering, hvilket passer med undersøgelsen om brug af avancerede teknologi i danske virksomheder i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:322 fra 3. september.

Læs mere om digitaliseringens betydning for udvalgte arbejdsforhold i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:448 fra 28. november.

En fjerdedel har uudnyttede it-kundskaber

23 pct. af de beskæftigede føler, at de har it-færdigheder til at klare mere krævende opgaver. Omvendt oplyser 11 pct., at de har brug for mere it-uddannelse eller oplæring for at klare deres arbejdsopgaver. Andelen der mener, at deres it-færdigheder er uudnyttede i de daglige arbejdsopgaver, er højest i datatunge brancher som information og kommunikation, forsikring og finansiering (41 pct.), mens andelen af dem, der føler sig overkvalificerede, er lavest i det offentlige (15 pct.). Offentlig administration, undervisning og sundhed er den branche, hvor der er bedst match mellem selvvurderede it-færdigheder og jobopgaver.

Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst dine it-færdigheder på arbejdspladsen? 2018

Ni ud af ti danske beskæftigede anvender it på arbejdet

It-anvendelse er udbredt på de danske arbejdspladser i 2018, hvor i alt ni ud af ti beskæftigede bruger it. I branchen information og kommunikation, forsikring og finansiering anvender alle it, mens 24 pct. af de beskæftigede i byggeriet klarer arbejdsdagen uden nogen form for it-anvendelse.  

Udvalgte indikatorer om it-anvendelse og digitaliseringens effekt på arbejdet. 2018

 

Alle (inkl.
uoplyst
og øvrige
brancher)
 

Industri,
råstof-
indvinding
og forsyning
 

Bygge
og
anlæg

 

Handel
og
transport,
mv.
 

Information
og kommuni-
kation,
forsikring og
finansiering

Erhvervs-
service


 

Offentlig
administration,
undervisning
og sundhed
 

 

pct. af ansatte, 16-64år

Brug af pc'ere, smartphones, tablets

 

 

 

 

 

 

 

eller andre mobile enheder

88

83

73

87

100

87

95

Brug af computer styrede systemer

 

 

 

 

 

 

 

eller maskiner

31

48

24

41

20

26

25

Intet brug af it

10

11

24

11

0

12

5

Ændrede arbejdsopgaver som

 

 

 

 

 

 

 

følge af indførelse af ny it

27

23

17

23

39

26

34

Behov for at lære at bruge

 

 

 

 

 

 

 

ny software eller nyt it-udstyr

52

53

44

46

74

53

59

Selv-vurderede it-færdigheder

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har brug for mere uddannelse eller

 

 

 

 

 

 

 

oplæring for at klare mine opgaver godt

11

12

9

10

10

10

14

Jeg har færdigheder til at klare

 

 

 

 

 

 

 

mere krævende opgaver

23

23

19

26

41

27

15

Mine færdigheder svarer godt

 

 

 

 

 

 

 

til mine opgaver

55

54

48

52

49

51

66

Nyt fra Danmarks Statistik

28. november 2018 - Nr. 447

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. januar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.500 gennemførte interview i marts-maj i året, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret.

Internetbrugere er defineret som de personer, der har svaret ja til at bruge internet i de seneste tre måneder, i det seneste år eller for mere end et år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation