Gå til sidens indhold

Mindst hver femte smartphone er ubeskyttet

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2018 informationssikkerhed

Dine smartphone data kan være mål for cyberkriminelle, men brugen af sikkerhedssoftware såsom antivirusprogrammer, antispam eller firewalls, kan beskytte mobilen mod de mest almindelige angreb. Alligevel har mindst en femtedel af de 4,2 mio. danskere over 15 år med en smartphone i lommen ingen form for sikkerhedssoftware på mobilen. En tredjedel af gruppen ved ikke, om deres mobil har sikkerhedssoftware. Det svarer til ca. 1,4 mio. borgere, hvoraf de fleste er kvinder.

Har din smartphone en eller anden form for sikkerhedssoftware? 2018

Ældre begrænser i mindre grad adgangen til personlige oplysninger

Når man installerer en app, bliver man ofte bedt om at dele personlige oplysninger, fx sin geografiske placering eller sin kontaktliste. Det er muligt at afslå at dele oplysningerne, og det har hver anden mobilbruger gjort mindst én gang. 13 pct. ved ikke, at det er muligt at begrænse andres adgang, og yderligere 27 pct. benytter sig ikke af muligheden. Unge er bedre til styre andres adgang end ældre.

Har du begrænset adgang til dine personlige data, når du bruger apps på din mobil? 2018

Fire pct. har mistet data på grund af virus eller lignende

Angreb på en ubeskyttet smartphone kan få store konsekvenser for dens bruger. Det ved de 4 pct. af mobilbrugerne, som har mistet oplysninger, billeder, dokumenter eller andre former for data pga. virus eller andre fjendtlige programmer på deres telefon. Andelen er størst blandt de 25-34 årige, hvor 6 pct. har oplevet at miste oplysninger. Andelen af dem, der har mistet oplysninger mv. på grund af it-kriminalitet rettet mod mobilen, er uændret ift. 2016, hvor den også lå på 4 pct.

Ni ud af ti danskere bruger en smartphone i 2018

Langt de fleste af os går på nettet fra mobilen, men jo ældre vi bliver, jo mindre surfer vi på mobilen. Især ældre holder fast i at bruge stationære eller bærbare pc'er, når de skal på nettet.

Brug af smartphone til private formål. 2018

Udvalgte indikatorer om danskernes internetbrug og digitale selvforsvar i forbindelse med brug af smartphone. 2018

 

Alle

Mænd

Kvinder

15-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

75-89 år

 

pct. af alle 15-89 år

Bruger smartphone

87

87

87

98

97

98

94

88

73

42

Bruger mobil til internetadgang

84

84

83

98

95

96

92

83

65

33

Bruger stationær pc til internetadgang

35

42

29

30

33

37

36

41

37

33

Bruger bærbare pc til internetadgang

67

71

64

88

76

75

68

62

53

34

Bruger tablet til internetadgang

51

51

51

39

48

69

60

56

46

26

 

pct. af smartphone-brugere 15-89 år

Har din smartphone sikkerhedssoftware?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ja, det er automatisk installeret

35

40

31

31

33

37

38

41

38

22

- Ja, jeg har installeret det

14

17

11

10

14

15

13

18

18

10

- Nej

20

22

18

27

26

19

20

14

11

22

Har du mistet oplysninger, data mv på din

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smartphone på grund af virus mv?

4

4

4

5

6

4

4

3

2

1

 

 

Har du begrænset adgang til dine data,
når du installerer en app på din smartphone?

 

- Ja, mindst en gang

52

55

49

66

64

61

51

45

27

11

- Nej

27

28

25

22

24

24

27

27

36

42

- Jeg vidste ikke, at det var muligt

13

9

17

9

9

11

16

17

19

18

- Ikke relevant (jeg bruger ikke apps)

7

7

8

2

2

4

6

11

17

27

Nyt fra Danmarks Statistik

20. november 2018 - Nr. 431

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.500 gennemførte interview i marts-maj i året, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret.

Internetbrugere er defineret som de personer, der har svaret ja til at bruge internet i de seneste tre måneder, i det seneste år eller for mere end et år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation