Gå til sidens indhold

Byggeomkostningerne faldt i tredje kvartal

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvt. 2020

Med et fald på 0,5 pct. tog omkostningerne ved at bygge en bolig et mindre dyk i tredje kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Det skyldes fald i arbejdsomkostningerne på 1,2 pct., samt et mindre fald i omkostningerne til materialer på 0,3 pct. Faldet i det samlede byggeomkostningsindeks går igen for begge de to boligtyper, enfamiliehuse og etageboliger, som ligger bag det samlede indeks, der ligeledes begge faldt med 0,5 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Ser man på omkostningerne på lidt længere sigt, er det, trods faldet i tredje kvartal, alligevel blevet 0,8 pct. dyrere at opføre en ny bolig i dag, sammenlignet med for et år siden. Stigningen bliver i særdeleshed trukket af arbejdsomkostningerne, der har fået et nøk opad med en stigning på 1,7 pct. det seneste år, mens omkostningerne til materialer er steget mere moderat med 0,3 pct.

Ser man på udviklingen i omkostningerne for de to typer byggeri, der ligger bag det samlede byggeomkostningsindeks for boliger, har der det seneste år været en stigning i omkostningerne til arbejdskraft for både enfamiliehuse og etageboliger på 1,7 pct. For enfamiliehuse har der desuden været en stigning i omkostningerne til materialer på 0,4 pct., mens materialeomkostningerne til etageboliger har været uændrede.

Arbejdsomkostningerne stiger

Der har det seneste år været en stigning i arbejdsomkostningerne på tværs af alle byggefagene. Omkostningerne til malerarbejde steg mest med 3,0 pct. efterfulgt af jord- og betonarbejde med en stigning på 2,3 pct. I den anden ende af skalaen finder man VVS-arbejde, hvor man oplevede den mindste stigning i arbejdsomkostningerne på 0,1 pct.

Stor variation i omkostningerne til materialer

Mens arbejdsomkostningerne har været stigende i hele byggebranchen det seneste år, har der omvendt været en større variation i udviklingen i materialeomkostningerne på tværs af fagene. Således havde malerfaget den største stigning i materialeomkostningerne med 2,5 pct., efterfulgt af murerarbejde med en stigning på 1,2 pct. Omvendt er det største fald i omkostninger til materialer sket inden for elektrikerfaget, hvor der har været et fald på 3,6 pct. Men også betonelementarbejde samt jord- og betonarbejde har haft fald i materialeomkostningerne på hhv. 0,5 pct. og 0,1 pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2019

2020

Ændring
2. kvt. 2020

Ændring
3. kvt. 2019

 

Vægte

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

- 3. kvt. 2020

- 3. kvt. 2020

 

 

Indeks, 1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1000

104,8

105,4

105,6

106,1

105,6

-0,5

0,8

Materialer

713

103,0

103,6

103,8

103,6

103,3

-0,3

0,3

Arbejdsomkostninger

287

109,1

109,5

109,9

112,3

111,0

-1,2

1,7

Jord- og betonarbejde

167

105,0

106,0

105,5

106,1

105,7

-0,4

0,7

Materialer

118

101,6

102,9

101,9

101,6

101,5

-0,1

-0,1

Arbejdsomkostninger

48

113,2

113,5

114,4

117,2

115,8

-1,2

2,3

Betonelementarbejde

147

111,0

111,6

111,5

112,2

110,8

-1,2

-0,2

Materialer

124

110,7

111,4

111,1

111,5

110,1

-1,3

-0,5

Arbejdsomkostninger

23

113,1

113,1

113,8

116,5

115,0

-1,3

1,7

Murerarbejde

123

103,1

104,1

104,3

104,9

104,5

-0,4

1,4

Materialer

82

99,7

100,5

101,0

100,7

100,9

0,2

1,2

Arbejdsomkostninger

42

109,0

110,6

110,0

112,6

110,9

-1,5

1,7

Tømrer- og Snedkerarbejde

331

102,9

103,6

103,7

104,4

104,1

-0,3

1,2

Materialer

236

102,2

102,8

103,0

103,1

103,1

0,0

0,9

Arbejdsomkostninger

95

104,8

105,6

105,4

107,6

106,3

-1,2

1,4

Malerarbejde

70

103,5

103,8

105,6

106,8

106,5

-0,3

2,9

Materialer

32

100,6

100,9

103,3

103,0

103,1

0,1

2,5

Arbejdsomkostninger

38

105,9

106,0

107,4

109,8

109,1

-0,6

3,0

Vvs-arbejde

111

103,5

103,4

104,0

104,3

104,1

-0,2

0,6

Materialer

84

101,8

101,8

102,3

102,4

102,5

0,1

0,7

Arbejdsomkostninger

27

108,7

107,8

108,6

110,0

108,8

-1,1

0,1

El-arbejde

51

106,2

105,7

106,9

104,3

103,9

-0,4

-2,2

Materialer

37

103,9

103,6

104,8

100,5

100,2

-0,3

-3,6

Arbejdsomkostninger

14

111,7

110,5

111,7

113,8

113,0

-0,7

1,2

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1000

104,6

105,3

105,4

106,0

105,5

-0,5

0,9

Materialer

730

103,0

103,7

103,7

103,7

103,4

-0,3

0,4

Arbejdsomkostninger

270

108,9

109,4

109,7

112,1

110,8

-1,2

1,7

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1000

105,4

105,7

106,1

106,5

106,0

-0,5

0,6

Materialer

655

103,1

103,4

103,8

103,1

103,1

0,0

0,0

Arbejdsomkostninger

345

109,7

109,9

110,5

112,9

111,6

-1,2

1,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2020 - Nr. 457

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation