Gå til sidens indhold

Byggeomkostningerne steg i andet kvartal

Byggeomkostningsindeks for boliger 2. kvt. 2020

Med en stigning på 0,5 pct. var omkostningerne ved at bygge en bolig en smule højere i andet kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Stigningen i de samlede byggeomkostninger i andet kvartal 2020 skyldes en stigning i arbejdsomkostningerne på 2,2 pct., mens udviklingen i omkostningerne til materialer trak i den anden retning med et fald på 0,2 pct. For de to boligtyper, der ligger bag det samlede indeks, var omkostningerne også steget - for enfamiliehuse steg de samlede omkostninger med 0,6 pct., mens stigningen i omkostningerne forbundet med opførelsen af etageboliger var en smule mere afdæmpet med en stigning på 0,4 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Også set over en lidt længere periode var omkostningerne ved at opføre en ny bolig steget. Det var således 0,9 pct. dyrere at bygge en bolig i dag sammenlignet med for bare et år siden. Stigningen skyldes særligt, at arbejdsomkostningerne havde fået et nøk opad med en stigning på 1,9 pct. det seneste år, mens omkostningerne til materialer var steget mere moderat med 0,5 pct.

Ser man på udviklingen i omkostningerne for de to typer byggeri, der ligger bag det samlede byggeomkostningsindeks for boliger, havde man, for både enfamiliehuse og etageboliger, oplevet en stigning i omkostningerne til arbejdskraft på 2,0 pct. det seneste år. For enfamiliehuse havde der desuden været en stigning i omkostningerne til materialer på 0,7 pct., mens de var faldet med 0,1 pct. for etageboliger.

Arbejdsomkostningerne stiger

Med undtagelse af vvs-arbejde, hvor arbejdsomkostningerne var uændrede, har man på tværs af alle byggefag det seneste år, oplevet en stigning i arbejdsomkostningerne. Omkostningerne til malerarbejde steg mest med 3,3 pct. efterfulgt af jord- og betonarbejde med en stigning på 2,7 pct. I den anden ende af skalaen finder man el-arbejde, hvor arbejdsomkostningerne kun steg med 1,2 pct. 

Stor variation i omkostningerne til materialer

Mens arbejdsomkostningerne har været stigende for størstedelen af byggebranchen det seneste år, har der været en lidt større variation i udviklingen i omkostningerne til materialer på tværs af fagene. Således oplevede malerfaget den største stigning med 1,9 pct. på omkostninger til materialer, mens de for betonelementarbejde steg med 1,5 pct. Omvendt faldt materialeomkostningerne til særligt El-arbejde med 3,1 pct., men også jord- og betonarbejde har haft fald i materialeomkostningerne på 0,7 pct.   

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2019

2020

Ændring
1. kvt. 2020

Ændring
2. kvt. 2019

 

Vægte

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

- 2. kvt. 2020

- 2. kvt. 2020

 

 

Indeks, 1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

105,2

104,8

105,4

105,6

106,1

0,5

0,9

Materialer

713

103,1

103,0

103,6

103,8

103,6

-0,2

0,5

Arbejdsomkostninger

287

110,2

109,1

109,5

109,9

112,3

2,2

1,9

Jord- og betonarbejde

167

105,7

105,0

106,0

105,5

106,1

0,6

0,4

Materialer

118

102,3

101,6

102,9

101,9

101,6

-0,3

-0,7

Arbejdsomkostninger

48

114,1

113,2

113,5

114,4

117,2

2,4

2,7

Betonelementarbejde

147

110,4

111,0

111,6

111,5

112,2

0,6

1,6

Materialer

124

109,8

110,7

111,4

111,1

111,5

0,4

1,5

Arbejdsomkostninger

23

114,0

113,1

113,1

113,8

116,5

2,4

2,2

Murerarbejde

123

103,9

103,1

104,1

104,3

104,9

0,6

1,0

Materialer

82

100,3

99,7

100,5

101,0

100,7

-0,3

0,4

Arbejdsomkostninger

42

110,4

109,0

110,6

110,0

112,6

2,4

2,0

Tømrer- og Snedkerarbejde

331

103,4

102,9

103,6

103,7

104,4

0,7

1,0

Materialer

236

102,3

102,2

102,8

103,0

103,1

0,1

0,8

Arbejdsomkostninger

95

106,0

104,8

105,6

105,4

107,6

2,1

1,5

Malerarbejde

70

104,0

103,5

103,8

105,6

106,8

1,1

2,7

Materialer

32

101,1

100,6

100,9

103,3

103,0

-0,3

1,9

Arbejdsomkostninger

38

106,3

105,9

106,0

107,4

109,8

2,2

3,3

Vvs-arbejde

111

103,8

103,5

103,4

104,0

104,3

0,3

0,5

Materialer

84

101,7

101,8

101,8

102,3

102,4

0,1

0,7

Arbejdsomkostninger

27

110,0

108,7

107,8

108,6

110,0

1,3

0,0

El-arbejde

51

106,3

106,2

105,7

106,9

104,3

-2,4

-1,9

Materialer

37

103,7

103,9

103,6

104,8

100,5

-4,1

-3,1

Arbejdsomkostninger

14

112,4

111,7

110,5

111,7

113,8

1,9

1,2

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

105,0

104,6

105,3

105,4

106,0

0,6

1,0

Materialer

730

103,0

103,0

103,7

103,7

103,7

0,0

0,7

Arbejdsomkostninger

270

109,9

108,9

109,4

109,7

112,1

2,2

2,0

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

105,8

105,4

105,7

106,1

106,5

0,4

0,7

Materialer

655

103,2

103,1

103,4

103,8

103,1

-0,7

-0,1

Arbejdsomkostninger

345

110,7

109,7

109,9

110,5

112,9

2,2

2,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. september 2020 - Nr. 330

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation