Gå til sidens indhold

Beskæftigelsen er faldet i næsten hele EU

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 2. kvt. 2020

I alle EU's medlemslande, på nær Malta og Cypern, er beskæftigelsen faldet fra andet kvartal 2019 til andet kvartal 2020. I EU som helhed er beskæftigelsen faldet med 2,4 pct. Danmark ligger således under EU-gennemsnittet med et fald på 1,7 pct. Dette er mindre end de to øvrige nordiske lande, Sverige og Finland, der har haft fald i beskæftigelsen på hhv. 2,2 og 2,8 pct. Fem lande har haft et mindre procentuelt fald i beskæftigelsen end Danmark. Spanien og Bulgarien har haft de højeste procentuelle fald i EU gennem det seneste år. Faldene er på hhv. 6,2 og 5,9 pct., hvilket er markant større end de øvrige EU-lande.

Procentuel ændring i beskæftigelsen fra 2. kvt. 2019 til 2. kvt. 2020 i EU. 15-64-årigeKilde: Eurostat, Labour Force Survey.

Næsten 5 mio. færre EU-borgere er beskæftiget end for et år siden

Faldet i beskæftigelsen på 2,4 pct. fra andet kvartal 2019 til andet kvartal 2020 svarer til, at 4,7 mio. færre europæere var i beskæftigelse blandt de 27 medlemslande. Heraf havde Danmark 48.000 færre beskæftigede, mens der i et stort land som Spanien var 1,2 mio. færre i beskæftigelse i andet kvartal 2020 end samme kvartal året før. Spanien, der også havde det største procentuelle fald, stod dermed for mere end en fjerdedel af EU's samlede beskæftigelsesfald.

Størst fald i beskæftigelsen blandt de unge

Næsten halvdelen af faldet i beskæftigelsen fra andet kvartal 2019 til andet kvartal 2020 findes hos personer under 30 år, selv om de kun udgør en mindre del af beskæftigelsen. Beskæftigelsen i EU er faldet med 6,4 pct. for de 15-29-årige, mens aldersgruppen 30-64-årige har haft et langt mindre fald på 1,5 pct. Danmarks 15-29-årige har haft et fald på 2,5 pct., hvilket er det næstlaveste i EU. For de 30-64-årige ligger Danmark på gennemsnitsniveauet med et fald på 1,5 pct. Slovenien, Spanien, Bulgarien, Estland, Irland og Portugal har hver et fald på mere end 10 pct. i beskæftigelsen blandt de unge under 30 år.

Udvikling i beskæftigelsen i EU-landene. 2. kvt. 2019 - 2. kvt. 2020

 

15-64 år

15-29 år

30-64 år

 

1.000
personer

pct.

1.000
personer

pct.

1.000
personer

pct.

EU-27 - 2020

-4668

-2,4

-2248

-6,4

-2420

-1,5

Spanien

-1216

-6,2

-442

-16,2

-774

-4,6

Bulgarien

-186

-5,9

-66

-14,9

-120

-4,4

Irland

-86

-3,9

-61

-12,8

-25

-1,4

Estland

-23

-3,7

-17

-13,8

-7

-1,3

Portugal

-170

-3,7

-91

-12,2

-79

-2,0

Italien

-818

-3,6

-283

-9,8

-535

-2,7

Rumænien

-273

-3,2

-75

-5,4

-198

-2,8

Grækenland

-122

-3,1

-39

-7,6

-82

-2,5

Østrig

-131

-3,1

-68

-7,1

-63

-1,9

Finland

-71

-2,8

-44

-7,8

-27

-1,4

Ungarn

-118

-2,7

-48

-6,3

-70

-1,9

Slovakiet

-66

-2,6

-37

-8,7

-29

-1,4

Litauen

-33

-2,5

-17

-7,6

-16

-1,4

Slovenien

-23

-2,4

-28

-17,5

5

0,6

Sverige

-109

-2,2

-89

-8,1

-19

-0,5

Frankrig

-523

-2,0

-436

-8,5

-87

-0,4

Belgien

-85

-1,8

-81

-8,9

-4

-0,1

Letland

-15

-1,8

-12

-8,4

-3

-0,5

Danmark

-48

-1,7

-17

-2,5

-31

-1,5

Tjekkiet

-77

-1,5

-64

-8,1

-13

-0,3

Polen

-237

-1,5

-279

-9,3

42

0,3

Nederlandene

-57

-0,7

-100

-4,3

43

0,7

Kroatien

-7

-0,4

-21

-7,0

13

1,0

Luxembourg

-1

-0,2

-6

-9,5

5

2,3

Cypern

1

0,3

-3

-3,8

5

1,5

Malta

7

2,9

-1

-1,8

8

4,6

Anm. Tal for Tyskland indgår ikke i tabellen og heller ikke i beregningen af EU-gennemsnittet, da disse tal endnu ikke er offentliggjort.
Kilde: Eurostat, Labour Force Survey.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 kan have påvirket tallene

Tallene i denne artikel må delvist ses i lyset af, at de forskellige EU-lande kan have iværksat forskellige tiltag til håndtering af COVID-19-pandemien. Derudover kan der være ændrede usikkerheder på tallene, fx i kraft af, at svarprocenter eller respondentsammensætninger kan have ændret sig på forskellig vis i de forskellige lande pga. pandemien. Cypern og Malta, der har haft stigning i beskæftigelsen, er så små lande, at tallene kan være meget usikre under en pandemisituation.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. oktober 2020 - Nr. 396

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Befolkningens arbejdsmarkedsstatus