Gå til sidens indhold

Salgsboom i online boghandel under COVID-19

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
332,4 mia. kr.
November 2020
+0,3 %
Oktober - november 2020

Firmaernes køb og salg november 2020

I november 2020 var salget 30,8 pct. eller 35 mio. kr. højere end i november 2019. Siden de første restriktioner mod COVID-19, ses en stigning i onlinesalget af bøger, kontorartikler o.l. Salget i branchen steg med 24,4 pct. i perioden fra marts til november 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. COVID-19 restriktionerne med hjemmearbejde, hjemmegående børn og begrænsninger af vores sociale aktiviteter har betydet, at mange har fået mulighed for at 'genopfinde' et liv med de produkter, der findes i den online boghandel. En tilsvarende efterspørgsel efter bøger ses i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:432, Individbaserede biblioteksudlån 3. kvt. 2020, hvor der ses en stigning i det digitale udlån.

Salg i online boghandel, ikke sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44, detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet (479114), særkørsel.

Firmaernes salg ekskl. energi steg beskedent i november

Firmaernes samlede salg steg 0,3 pct. fra oktober til november, mens det indenlandske salg ekskl. energi i samme periode steg med o,8 pct., når salget er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. I november er det specielt brancherne for finansiering og forsikring samt ejendomshandel og udlejning, der nyder fremgang med stigninger på hhv. 13,2 pct. og 6,7 pct.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Momsudsættelse giver usikkerhed om data for halvårsindberettene

Firmaernes salg bygger på firmaernes momsindberetninger. På grund af pandemien er der udsatte indberetningsfrister i forbindelse med indberetning af moms. I september var der frist for indberetning af moms for første og andet kvartal for de firmer, der indberetter moms kvartalsvist. De firmaer, der indbretter moms halvårligt, har frist i marts 2021 for at indbrette moms for første halvår samt andet halvår af 2020, derfor er der færre data for denne gruppe af indbrettere. Brancher der typisk har mange firmaer, der indberetter moms halvårligt, er fx frisør- og skønhedssaloner.

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsindberetning, beregnes en værdi, der er baseret på deres tidligere momsindberetninger. Datagrundlaget for firmaer, der indberetter moms halvårligt er mindre end normalt, hvilket medfører, at udviklingen i momsindberetningen ikke kan sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,8

328,9

351,5

 

303,0

316,4

341,0

Februar

311,0

331,9

335,4

 

276,3

295,3

304,8

Marts

310,7

325,4

336,6

 

308,4

326,8

342,5

April

319,3

336,3

309,0

 

312,8

330,9

304,3

Maj

322,4

333,0

307,3

 

323,9

334,2

296,8

Juni

320,0

330,4

327,2

 

334,1

332,5

338,7

Juli

319,5

338,8

325,4

 

299,1

323,5

312,6

August

328,4

335,2

323,8

 

323,4

325,4

305,6

September

322,0

337,7

330,0

 

321,0

342,5

339,9

Oktober

326,8

353,2

331,6

 

343,8

372,2

346,6

November

325,9

342,5

332,4

 

341,3

351,7

340,1

December

326,7

335,3

.

 

356,0

370,8

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Okt.
2020
 

Nov.
2020
 

Æn-
dring
 

Juni
- aug.
2020

Sept.
- nov.
2020

Æn-
dring
 

Nov.
2019
 

Nov.
2020
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

331,6

332,4

0,3

976,5

994,0

1,8

351,7

340,1

-3,3

I alt inkl. energi mv.

380,4

380,6

0,0

1113,7

1138,4

2,2

398,4

391,4

-1,8

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,4

9,3

-0,6

28,5

28,3

-0,7

10,7

9,8

-8,2

Industri

64,5

66,7

3,5

198,7

197,4

-0,7

70,5

67,3

-4,5

Bygge og anlæg

24,6

24,9

1,3

72,1

74,5

3,3

27,3

27,6

1,0

Handel

126,0

125,2

-0,6

370,4

374,8

1,2

129,4

129,0

-0,3

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

14,9

14,9

0,6

44,4

44,6

0,4

16,2

16,2

-0,2

Engroshandel

78,8

77,6

-1,5

230,2

234,2

1,7

81,0

78,2

-3,5

Detailhandel

32,4

32,7

0,9

95,8

96,0

0,2

32,2

34,6

7,5

Transport

35,0

34,0

-3,0

97,2

103,3

6,3

41,5

34,8

-16,3

Hoteller og restauranter

4,2

3,3

-20,5

11,7

11,5

-2,4

5,7

3,3

-42,3

Information og kommunikation

16,1

16,0

-0,6

47,0

48,5

3,3

15,9

16,3

2,1

Finansiering og forsikring

6,8

7,7

13,2

21,2

20,8

-1,9

7,4

8,0

8,6

Ejendomshandel og udlejning

6,6

7,0

6,7

18,3

20,1

9,9

4,3

5,3

23,3

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
332,4 mia. kr.
November 2020
+0,3 %
Oktober - november 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

14. januar 2021 - Nr. 12

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation